ORTA ANADOLU'DA BİR YENİ ŞEHİR: ESKİŞEHİR

Somuncu Baba

Bugünkü Eskişehir ili¸ Eski ve Orta Çağlarda Latince Dorylaeum ismi ile tanınan bir kenttir. Antik kaynaklarda¸ önemli yolların kavşak noktasında kaplıcaları ile ünlü¸ ticaret ile zenginliğe kavuşmuş bir Frigya şehri olarak geçer.

19. yüzyılda birçok gezgin ve bilim adamı¸ bölgeye yaptıkları gezilerin ve araştırmaların sonucunda Eskişehir'in 3 km kuzeydoğusunda¸ Porsuk Çayı'nın kuzeyinde yer alan bugünkü adıyla Şarhöyük ören yerinin antik Dorylaion şehri olduğunu saptamışlardır. Burası 17 m. yüksekliğinde¸ 450 m çapında Orta Anadolu'nun orta b

Bugünkü Eskişehir ili¸ Eski ve Orta Çağlarda Latince Dorylaeum ismi ile tanınan bir kenttir. Antik kaynaklarda¸ önemli yolların kavşak noktasında kaplıcaları ile ünlü¸ ticaret ile zenginliğe kavuşmuş bir Frigya şehri olarak geçer.


19. yüzyılda birçok gezgin ve bilim adamı¸ bölgeye yaptıkları gezilerin ve araştırmaların sonucunda Eskişehir'in 3 km kuzeydoğusunda¸ Porsuk Çayı'nın kuzeyinde yer alan bugünkü adıyla Şarhöyük ören yerinin antik Dorylaion şehri olduğunu saptamışlardır. Burası 17 m. yüksekliğinde¸ 450 m çapında Orta Anadolu'nun orta büyüklükteki höyüklerinden biridir.


 Büyük Selçuklu İmparatorluğu zamanında doğudan gelen birçok Türk boyları¸ Bizanslılar'ın zayıflığından da istifade ederek Doğu Anadolu'ya yerleşmeye başladılar. Selçuklu Hükümdarı Alparslan'ın 1071‘de Malazgirt Savaşı'nı kazanmasından sonra Türklere bütün Anadolu kapıları açıldı. Süratle ilerleyen Türk orduları 1074 ‘de Eskişehir'i aldılar. Bundan sonra Eskişehir¸ doğudan devamlı gelen boylar için bir yerleşim noktası oldu.


Osmanlı Devleti'nin Kurucusu Osman Bey¸ 1284 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı Mesut tarafından gönderilen fermanla aşiret reisliğinden çıkarak uç beyi olmuştur. Osman Bey¸ uç beyi olduktan sonra¸ gün geçtikçe kuvvetlenmiş ve 1289 yılında hâkimiyet sahasına Eskişehir ve İnönü'yü de katmıştır.


 Şehir¸ ancak 1877-1878 Osmanlı – Rus Harbi'nden sonra muhacirlerle beraber kalabalıklaşmaya başlamış ve gelişmiştir. Eskişehir'in asıl gelişmesi demiryolunun işletmeye açılmasından sonra olmuştur. Şimdi modern bir şehir kimliğiyle¸ geçmişle geleceği birleştiren bir köprü vazifesi yapmaktadır.  Şehre manevî kimlik veren eke önemli iki İslâm büyüğünün hatırası ve ziyaretgâhı bu güzide şehrimizde bulunmaktadır.


Birincisi Seyyit Battal Gazi Külliyesi ve Türbesi'dir: Ünlü İslâm Komutanının 8. yüzyılda yaşadığı bilinmektedir. İslâm ordularının Bizans'a karşı savaşlarında destanlaşmış yararlılıklar göstermiştir. Malatya'da dünyaya gelmiştir. M. 740'a değin seferlerdeki kahramanlıkları halk tarafından destanlaştırılarak anlatılmıştır. İki büyük destana konu olmuştur. Arapça Zatü'l-Himme ve Türkçe Battalname. Afyonkarahisar yakınlarındaki bir savaşta şehit düşmüştür. Kabri¸ 1207-1208 yıllarında Alaaddin Keykubat'ın annesi¸ l. Gıyaseddin Keyhüsrev'in eşi olan Ümmühan Hatun tarafından adına bir külliye yaptırılmış ve kasabaya Seyitgazi adı verilmiştir.


İkincisi ise; Yunus Emre Külliyesi ve Türbesi'dir: Eskişehir'e bağlı¸ Mihalıççık İlçesi Yunus Emre Beldesi'nin (Sarıköy) kuzeydoğusunda Yunus Emre'nin ilk mezarı 13. yüzyıla ait olup¸ demiryolu bitişiğinde dikdörtgen planlı taşlardan¸ 1¸5 – 2 m yüksekliğinde avlu duvarları içindedir. Türbesi 13. yüzyılda Selçuklu mimarisini andıran 8 sütunlu¸ kemerli¸ etrafı açık sekizgen bir mekân türbe halindedir. Yunus Emre tüm insanları sevgiye¸ birlik ve beraberliğe çağıran bir halk aşığıdır. Mezar taşının ön cephesinde yazılı olan "Gelin tanış olalım¸ işi kolay kılalım¸ sevelim sevilelim¸ dünya kimseye kalmaz." sözlerinde Yunus Emre'nin yaşam felsefesi özetlenmektedir. Türbede mezarın dışında çeşme¸ müze¸ cami¸ minare¸ şadırvan¸ kültür evi ve Yunus Emre'nin bir heykeli bulunmaktadır.


Eskişehirli gönül dostlarımız başta olmak üzere bütün gönül insanlarına selam ile.


 


A NEW CITY IN MIDDLE ANATOLIA: ESKIŞEHIR


Eskişehir we know today was known as Dorylaeum in Latin in antient history and middle ages.In antient sources¸ It was stated as a Phrygian city which had its richness by trade and famous for its spas in the junction points of important highways. In 19th century¸ as a result of their visit to the region and their research¸ many


travellers and scientists discovered that there was antient Dorylaion city named as Şarhöyük ören today in the north of Porsuk River in 3 km northeast region of Eskişehir. Having become a margrave¸ Osman Bey became more powerful day by day and conquested Eskişehir and İnönü in 1289. The city¸ became more crowded with


refugees and develped after 1877-1878 Ottoman- Russia Battle. However¸ the main reason of its development was after the railway's being put into operation. As a modern city now¸ Eskişehir serves as a kind of a bridge connecting the past and present. The tombs and the complex of two remarkable Muslim pioneers are also here:


the first one is Seyyid Battal Gazi Complex and Tomb; and the second one is Yunus Emre Complex and Tomb. Our best regards to the ones from Eskişehir and to all our friends…

Sayfayı Paylaş