ÖRNEK İNSAN: HULÛSİ EFENDİ (K.S.)

Somuncu Baba

Her hâli¸ tavrı¸ davranışı¸ öğütleri¸ eserleri ve bütün hayatıyla örnek olan Vakfımızın Kurucusu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.)'nin ahirete irtihalinin 25. yılında¸ her Haziran ayında olduğu gibi bu Haziran ayında da dergimiz yine kapak konusu olarak seçtiği bu örnek şahsiyetin öğütlerinden¸ hayatından eserlerinden kesitler sunuyor.

Prof. Dr. Kadir Özköse¸ “Hulûsi Efendi'nin Öngördüğü Hoşgörü İklimi” başlıklı yazısında çok mühim bir konuya temas ediyor: “Hulûsi Efendi (k.s.) Dîvân'ındaki içli ve hisli yaklaşımlarıyla ezberleri bozm


Her hâli¸ tavrı¸ davranışı¸ öğütleri¸ eserleri ve bütün hayatıyla örnek olan Vakfımızın Kurucusu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.)'nin ahirete irtihalinin 25. yılında¸ her Haziran ayında olduğu gibi bu Haziran ayında da dergimiz yine kapak konusu olarak seçtiği bu örnek şahsiyetin öğütlerinden¸ hayatından eserlerinden kesitler sunuyor.


Prof. Dr. Kadir Özköse¸ “Hulûsi Efendi'nin Öngördüğü Hoşgörü İklimi” başlıklı yazısında çok mühim bir konuya temas ediyor: “Hulûsi Efendi (k.s.) Dîvân'ındaki içli ve hisli yaklaşımlarıyla ezberleri bozmaktadır. Şiddet¸ saldırı ve yağma kültürünün egemen olduğu günümüzdeki çatışma kültürü yerine cana¸ mala¸ onura ve insanlığa saygıyı telkin etmektedir. O¸ İslâm'ın dini¸ inancı¸ ırkı ve cinsiyeti ne olursa olsun suçsuz yere bir insanı öldüren kişinin bütün insanlığı öldürmüş gibi günah kazanacağı ilkesini¸ Peygamber Efendimiz'in; “Mü'min mü'minin aynasıdır. Mü'min mü'minin kardeşidir. Onun malını ve mülkünü yokluğunda saldırıya karşı korur ve onu gıyâbında savunur.” hadisini hayatı boyunca hayat felsefesi haline getirmiştir.”


Fatih Çınar'da¸ “Osman Hulûsi Efendi (k.s.)'nin ‘Hutbeler'inde Örnek Nesil Olarak Takdim Ettiği ‘Sahabe-i Kiram' Vurguları” konulu yazısında¸ Hazret'in örnek aldığı hususun bizzat Peygamberimiz ve onun sahih takipçileri olduğunu şu cümlelerle dile getiriyor: “Hulûsi Efendi (k.s)'nin ibadetle ilgili konularda da sahabe-i kiramın örnekliğine başvurduğunu görmekteyiz. Sözgelimi Ebu Mesudü'l-Giffarî ve Selman-ı Farisî (r.anhüma)'den Ramazan ayı ve bu ayda tutulan orucun faziletine dair örnekle ve Enes b. Malik'ten bayram namazlarına Hz. Peygamber (s.a.v.)'in iştirak suretlerine dair verdiği bilgiyle Hz. Peygamber (s.a.v.)'in ibadet hayatını birebir gözlemleme fırsatına nail olmuş sahabe-i kiramın bu konudaki önemine işaret etmeye çalışmıştır.


“Hulûsi Efendi Hazretleri'nin Dilinden Mâcerâ-yı Nefsi Bırakmak” adlı makaledeki şu cümleler de¸ büyüklerin bizlere örnekliğini gösteriyor: “Hayatını rız⸠tevekkül¸ ihlâs ve ihsan gibi güzel hasletlerle bezeyen¸ nefsine hâkim olan¸ Peygamber vârisi velî kullardan¸ mürşid-i kâmillerden biri de Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'dir. Nefsini yenen büyük zatların mânevî hâlleri ile nefsine mahkûm olanların kötü ahvallerini Hulûsi Efendi Hazretleri bir beytinde şöyle dile getiriyor: Bizden çekildi gitdimâcerâ-yı nefs / Sıyrıldı ne varsa kamu sadâ-yı nefs (Bizden kendini zulmet ve karanlık mâcerâlara sevk eden¸ kötülükleri emreden nefis çıkıp gitti¸ elini çekti. Nefsin söylemleri değil fısıltıları bile bizden uzak oldu.)”


Bu vesile ile 22. yayın yılına giren dergimizin Vakıf Mütevelli Heyet Başkanımız H. Hamidettin Ateş Efendi'nin himmetleriyle yayın hayatına daha uzun yıllar devam etmesi temennisi ile yaklaşan Ramazan-ı Şerif ayınızı şimdiden tebrik ediyor¸ feyizli ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Selam ile…


 


A ROLE MODEL: HULUSI EFENDI (K.S.)


This is the 25th year of Hulusi Efendi's passing away¸ who is the founder of our foundation and is a role model with all his life¸ behaviours¸ advice and works. As is done in every June¸ this month as the cover story¸ we would like to mention about Hulusi Efendi's advice and some parts from his life.


Hulusi Efendi (k.s) breaks the routines with his sensitive and emotional approach in his Divan . He always suggested respect to the person¸ property¸ honour and humanbeing instead of culture of conflict that the violence¸ invasion and pillage dominate.


We see that Hulusi Efendi (k.s) looks at the life of the companions of Prophet Muhammad (Pbuh) about worship. He is one of the sufi leaders and walis¸the successors of Prophet Muhammad (Pbuh)¸who filled his life with all good things¸ such as assent¸ faith and beneficence.


This is the 22nd year of our issue¸ which goes on its publishing by the prays and benevolence of the chairman of the board of trustee H. Hamidettin Ateş Efendi. We hope that this goes on for more years and by this means¸ we would like to celebrate your Ramadan Sherif and may it be prosperous and blessed. Best regards…

Sayfayı Paylaş