MUHABBET DİYARI: SERHEND

Somuncu Baba

Tarihe dönüp baktığımızda¸ Hindistan ile dostane ilişkilerimiz Kanunî Sultan Süleyman zamanında Batılı sömürgecilere
karşı gönderilen Osmanlı yardımıyla başlar. Yine III. Selim devrinde emperyalist güçlere karşı gönderilen
Osmanlı yardımı¸ bu tavrı destekleyici niteliktedir. Bu kardeşlik hissiyatının tesirinden dolayıdır ki¸ 93 Harbi'nde
Osmanlı için Hindistan'da büyük yardım kampanyaları düzenlenmiş¸ II. Abdülhamid'e dolayısıyla Osmanlı'ya destek
mitingleri yapılmıştır.

Tarihe dönüp baktığımızda¸ Hindistan ile dostane ilişkilerimiz Kanunî Sultan Süleyman zamanında Batılı sömür-gecilere karşı gönderilen Osmanlı yardımıyla başlar. Yine III. Selim devrinde emperyalist güçlere karşı gönderilen Osmanlı yardımı¸ bu tavrı destekleyici niteliktedir. Bu kardeşlik hissiyatının tesirinden dolayıdır ki¸ 93 Harbi'nde Osmanlı için Hindistan'da büyük yardım kampanyaları düzenlenmiş¸ II. Abdülhamid'e dolayısıyla Osmanlı'ya des-tek mitingleri yapılmıştır.


1921 yılında Millî Mücadele'nin gelişmesiyle Hindistan'da¸ Türk milletinin zafere doğru yürümesine destekler artmış¸ Sakarya Zaferi'nin ardından bütün Hindistan zaferi benimsemiş ve sokaklara dökülmüştür. Bu desteğin asıl kaynağı İslam kardeşliğidir.


Dergimizin bu sayısında Hindistan'dan¸ Yeni Delhi'den¸ Serhend'den bahsedeceğiz… İslam medeniyetinin bıraktı-ğı izleri¸ Altın Silsile'nin örnek şahsiyetlerinden olan birçok büyüğümüzün ve İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin hayatını¸ eserlerini konu edineceğiz…  Derginin sayfalarında göreceksiniz ama yine de ben bazı ipuçları vermiş olayım:


Yeni Delhi şehrinde bulunan ve Jama Masjid olarak anılan Cuma Camisi¸ Hindistan'ın en büyük camii ve Şah Cihan'ın mimarlık alanındaki en büyük eseridir. 1658 yılında yapılmıştır ve 25 bin kişinin namaz kılabileceği bir av-lusu¸ üç büyük giriş kapısı¸ dört kulesi ve 40 metre yüksekliğinde iki minaresi vardır.


Yine¸ Yeni Delhi'nin 15 km. kadar güneyinde olan¸ mimari özellikleri ile Hindistan'ın İslam egemenliğinde bu-lunduğu dönemleri hatırlatan Kutub Minaresi (Qutab Minar)¸ Müslümanların Delhi'deki son Hindu kralını yenmesi şerefine¸ 1193 yılında yapılmıştır. Yüksekliği 73 metre¸ taban çapı 15¸ tepe çapı 2¸5 metredir.


Agra şehrinde yer alan¸ UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve dünyanın 7 harikasından biri olan Tac Mahal¸ bir mimarlık harikasıdır. Hindistan'da hüküm süren Türk Hanedanı Babürlülerin dünya mimarlık mi-rasına hediyesidir Tac Mahal… Babür Hanedanı'ndan Şah Cihan'ın büyük bir aşk ile tutkun olduğu eşi Mümtaz Banu'nun hatırasına inşa ettirdiği bu mermer  şaheseri yapı¸ 1632–1652 yılları arasında yapılmış ve inşaatında Mi-mar Sinan'ın talebeleri Mehmet İsa ve Mehmet İsmail Efendiler de çalışmıştır. Bu eşsiz yapının içinde Şah Cihan ve eşi Mümtaz Banu'nun kabirleri bulunmaktadır.


Ve muhabbet diyarı¸ İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin tahtı Serhend… Evlatlarıyla¸ torunlarıyla¸ yoluyla¸ öğütleriy-le¸ eserleriyle tertemiz bir silsile…


İmam-ı Rabbani Hazretleri: "Seven¸ sevilene itaat eder; gerçek sevgi¸ insanın sevdiğinin sevdiğini sevmesi¸ sev-mediğini sevmemesidir… Seven kimse¸ sevdiğinin hâline girmiş ve onda kaybolmuştur…" buyuruyor. Biz de bu mu-habbet ile dergimizin sayfalarına bakıp sevdiklerimizin hatıralarını yâd edelim… Selam ile…


 


A Place of Affection: Serhend


When we look at our history¸ we have always had good relations with India¸ which started at the era of Suleiman the Magnificent with the help sent by the Ottomans against the Westerner Colonists when India was in need.


Jama Masjid (Friday Masjid) in New Delhi is the largest mosque in India and it is Şakh Cihan's best work of art in architecture.


And the place of affection¸ Serhend¸ which is also the city of Imam Rabbani… A pure lineage with his children¸ grandchildren¸ advice and works…


Imam Rabbani says: " The one who loves obeys the one whom he loves; a real love is to love the ones that the habib loves and not to love the ones he doesn't love. A person who loves becomes and behaves like his habib and gets lost in him…"


With this great affection and love¸ let's remember the memories of our beloved ones in this issue.

Sayfayı Paylaş