MİLLÎ BİRLİK VE BERABERLİK

Somuncu Baba

“Dinimiz bir vücud gibi olmamızı ve birbirimize karşı hürmetkâr bulunmamızı emreder. Binaenaleyh; tam birlik ve beraberlik içerisinde milletimizin ve memleketimizin yükselmesi için çalışmak hem millî ve hem de dinî borcumuzdur. Her karış toprağı aziz şehitlerimizin mukaddes kanları ile sulanmış bulunan bu cennet vatan bizden bunu bekler. Artık uyanalım. Necip milletimizin¸ aziz memleketimizin ve cennet vatanımızın rahat ve huzur içinde yaşamasını¸ elbirliği ile temine çalışalım. Hiçbir kötü hareketimizle onları rencide edecek halde bulunmayalım. Artık kötülüklere son verelim; ilâhi emirlere ri


Kardeşlik¸ birlik ve beraberliği zedeleyecek her türlü olumsuzluktan kaçınmaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in ifadesiyle¸ birbirimize muhabbet¸ merhamet ve şefkat gösterme hususunda tek bir vücut olabilmektir. Gerçek kardeşliğin milli birlik ve beraberlik duygusunun unsurlarını Vakıf Kurucumuz Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.) şöyle dile getiriyor:


“Dinimiz bir vücud gibi olmamızı ve birbirimize karşı hürmetkâr bulunmamızı emreder. Binaenaleyh; tam birlik ve beraberlik içerisinde milletimizin ve memleketimizin yükselmesi için çalışmak hem millî ve hem de dinî borcumuzdur. Her karış toprağı aziz şehitlerimizin mukaddes kanları ile sulanmış bulunan bu cennet vatan bizden bunu bekler. Artık uyanalım. Necip milletimizin¸ aziz memleketimizin ve cennet vatanımızın rahat ve huzur içinde yaşamasını¸ elbirliği ile temine çalışalım. Hiçbir kötü hareketimizle onları rencide edecek halde bulunmayalım. Artık kötülüklere son verelim; ilâhi emirlere riâyet edelim. Mel'un ve muhteris münafıkların¸ kötü niyetli¸ bölücü kimselerin sözüne ve tahrikine kulak asmayalım. Muhakkak bilelim ki¸ bu insanların istediği¸ tesnüdü İslâmiye'yi bozmak¸ aramıza nifak sokmak¸ süflî emellerine nâil olmak için birbirimize düşürmek¸ kardeşlik bağlarını koparmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştığı menfur¸ arzularıdır. Velhasıl gayemiz daima memleketimizin ve milletimizin zararına değil¸ yararına olmalıdır.”


Vakıf Mütevelli Heyet Başkanımız H. Hamidettin Ateş Efendi'nin şu satırları ile bu ay sizlere birlik mesajları ulaştırmış olalım:


“Mensubu olduğumuz ve insanlığın son hak dini olan İslâm¸ birlik ve beraberliğe çok önem vermektedir. Milletimizin yükselmesi¸ bizlerin birlik ve beraberlik içinde bulunmamıza bağlıdır. Birliğin olmadığı yerde dağılma¸ parçalanıp bölünme¸ kin¸ nefret ve düşmanlık vardır. Bir toplumda¸ milli birlik ve beraberliğin sağlanması için o toplumda yaşayan herkese bir takım görevler düşmektedir. Bu görevlerin başında¸ fertlerin kendi çıkarlarını bir yana bırakıp¸ milletinin çıkarlarını ön plana alarak bunların gerçekleşmesi için çalışması gelir. Dil¸ ırk¸ mezhep ayrımı yapmaksızın herkesin birbirini; “Mü'minler ancak kardeştirler.” ayeti gereği kardeş olarak görmesi gerekir. Herkes kendi görevini eksiksiz yaptığı¸ milleti ve vatanı için istenilen fedakârlığı gösterdiği sürece o toplumda ilerleme¸ yükselme¸ huzur¸ vardır. Aksi takdirde birlik¸ dirlik ve huzur bozulur. Yüce Rabb'imize gönülden inanan¸ ona tevekkül eden¸ kâmil iman sahibi olanlar birlik yolunun yolcularıdır. Ancak Rabbi'nin merhamet ettikleri¸ rahmetine mazhar kıldıkları bu sırrı anlayabilirler. Ki bunlar¸ tevekkülden ayrılmazlar¸ Hakk'a karşı gelmezler. Tevhîdden ve istikametten asla yönlerini çevirmezler. Birlik ve beraberlik içinde örnek bir topluluk olurlar. Tevhîdden ayrılmazlar¸ anlaşmazlıklara düşmezler¸ birleştirici ve bütünleştirici olurlar.”


İşte bu tevekkül ehlini Hulûsi Efendi Hazretleri şöyle tarif ediyor:


Birlik yoludur bendeye esbâb-ı tevekkül / Maksûda yeter bend ile erbâb-ı tevekkül


Millet olarak birlik veberaberlik içinde dehe iyi günlere… Selam ile…


 


NATIONAL UNITY AND SOLIDARITY
The founder of our foundation Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi (pbuh) said:
“Our religion wants us to be in unity and respect each other. Therefore¸ to work hard in unity and solidarity for the improvement of our country is our duty as a citizen and muslim. This land¸ every inch of which is covered with the blood of our martyrş deserves it. It is time to have an eye out. Let's work together for our country to be in peace and serenity.” Wtih the message of the chairman of the board of trustee H. Hamidettin Ateş Efendi¸ we would like to give you the message of national unification:
“Islam¸ we are also a member of which and which is the last true religion¸ pays more attention to the unity and solidarity. The improvement of our country depends on the unification of us. Where there is no unity¸ there seen breakup¸ deterioration¸ hostility¸ grudge and hatred.” Muslims are nothing except brothers. We wish you to have better days in unity and solidarity as a nation.


Best regards…

Sayfayı Paylaş