MAVİDEN YEŞİLE BARTIN VE AMASRA

Somuncu Baba

Bartın ve çevresi 1460 yılında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içine katılır. Anadolu'da Türk birliğini sağlamak ve o zaman Cenevizlilerin elinde bulunan Karadeniz ticareti ile denizyolunu imparatorluğun topraklarına kazandırmak amacıyla Kuzey Anadolu seferine hazırlanan Fatih Sultan Mehmet Han¸ 1460 yılında Üsküdar'dan avlanmak bahanesiyle yola çıkarken¸ Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması da denizden hareket eder. Fatih¸ Bolu'ya geldiğinde Kastamonu ve Sinop yörelerine hâkim olan ve Candaroğulları Beyliği'nin devamı sayılan İsfendiyaroğulları'nın Beyi İsmail Bey¸

Bartın ve çevresi 1460 yılında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içine katılır. Anadolu'da Türk birliğini sağlamak ve o zaman Cenevizlilerin elinde bulunan Karadeniz ticareti ile denizyolunu imparatorluğun topraklarına kazandırmak amacıyla Kuzey Anadolu seferine hazırlanan Fatih Sultan Mehmet Han¸ 1460 yılında Üsküdar'dan avlanmak bahanesiyle yola çıkarken¸ Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması da denizden hareket eder. Fatih¸ Bolu'ya geldiğinde Kastamonu ve Sinop yörelerine hâkim olan ve Candaroğulları Beyliği'nin devamı sayılan İsfendiyaroğulları'nın Beyi İsmail Bey¸ padişaha kıymetli eşyalar göndererek bağlılığını bildirir. Yoluna devam eden Fatih¸ Ekim ayında Bartın'a gelip ordugâhını bugünkü Orduyeri'ne kurar. Donanmanın da Amasra açıklarına gelmesiyle¸ Amasra üzerine yürüyen Fatih Sultan Mehmet¸ Ceneviz Senyöründen kan dökülmeden Amasra'yı teslim alır.
Bartın¸ Osmanlı döneminin 1460-1692 yılları arasında Anadolu Beylerbeyliği'ne bağlı Bolu Sancağı sınırları içinde yer alır. Bolu Sancağı'nın kaldırılmasıyla 1692-1811 yılları arasında Voyvodalıkla yönetilen Bartın¸ 1811 yılında da Kastamonu Vilayetine bağlı olarak yeniden kurulan Bolu Sancağı'na bağlanır. Bu dönemde ticarî potansiyeliyle bölgenin pazar yeri olan ve Oniki Divan adını alan Bartın¸ 1867 yılında ilçe oldu. 1876 yılında da Belediye Teşkilatı kurulur.
1920 yılında Zonguldak Mutasarrıflığına bağlanan Bartın'ın 1924 yılında Zonguldak'ın il olmasıyla birlikte bu ilin ilçesi haline gelmiştir. 07 Eylül 1991 tarihinde de 28.08.1991 tarih ve 3760 sayılı yasayla il statüsüne kavuşmuştur. Bartın İline bağlı ilçelerden Osmanlı döneminde ilçe iken Cumhuriyetle birlikte bucak statüsüne düşürülen Amasra; 1987 yılında yeniden¸ Ulus; 1944 yılında¸ Kurucaşile; 1957 yılında ilçe olmuştur.
Bartın¸ 3000 yıllık geçmişinden günümüze taşıdığı seçkin tarihi¸ kültürel ve folklorik değerleri ile olağanüstü güzellikler sergileyen doğal turizm kaynaklarıyla önemli bir cazibeye sahiptir. Özellikle Amasra ilçesi¸ deniz turizmi açısından son derece önemli bir cazibe merkezidir. Küre Dağları Milli Parkı¸ yaylaları (Uluyayla¸ Gezen ve Ardıç yaylaları)¸ gezi alanları olarak şelaleler ve trekking alanları¸ Gürcüoluk Mağarası¸ Güzelcehisar Lav Sütunları¸ Sportif Turizm Alanları tabii ve turistik güzelliklerinden bazılarıdır. 
Dergimizin bu sayısında Bartın ilimizin tanıtımından başka çok önemli yazılarımız da vardır. Yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle¸ kurban ibadetinin hikmet boyutunu öğrenmek için Prof. Dr. Ali Akpınar'ın yazısı mutlaka okunmalıdır. Özellikle günümüzde birçok adaletsizliğin ve zulmün kol gezdiği dünyamızda gerçek adaletin nasıl olduğunu merak edenler ise¸ Prof. Dr. Kadir Özköse'nin Hz. Peygamber ve Adalet Anlayışı başlıklı yazıyı baştan sona incelemesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Edebi makaleler¸ kültürel araştırmalar ve değişik yazı türleriyle karşınıza çıkan Somuncu Baba Dergisi'nde¸ okulların açıldığı Eylül ayındaki eğitim dosyamızda da okuyucularımızın aile eğitimine katkı sağlayacağını umduğumuz farklı yazıların bulunduğunu da belirtelim. 


 


FROM BLUE TO GREEN: BARTIN AND AMASRA


When Fatih (Mehmet  II) came to Bolu¸ İsmail Bey¸ the ruler of Isfendiyarid Dynastywhose former name was Principality of Jandar that ruled principally in the regions corresponding to presentday  Kastamonu and Sinop Provinces of Turkey¸ sent valuable presents to the Sultan declaring his loyalty. Fatih also took Amasra from Genoese Seigneur without war. Between the years 1460-1692¸ Bartın was in the borders of Bolu Sanjak¸ which was under the Anatolian Governor. In 1920¸ Bartın was a county of Zonguldak and then in 1924 it became a district when Zonguldak became a province. In 7 September¸ 1991 Bartın became a province¸ too.


With its 3000 year  historical background¸ culture and folcloric valueş Bartin has  dazzling natural touristic attractions. Amasra¸ especially¸ is an important center of attraction with its sea. Kure Mountains National Park¸ Plateaus (Uluyayla¸ Gezen and Ardic Plateaus)¸ Natural beauties (suitable for trekking and the waterfalls)¸ Gürcüoluk Cave¸ Güzelcehisar Lava Pillarş and Sportive Touristic Areas are among the a few examples of natural beauties of Bartın.


Best regards.

Sayfayı Paylaş