MAVİ VE YEŞİLİN KUCAKLAŞTIĞI KIYILAR: ORDU

Somuncu Baba

14. yüzyılda Osmanlı topraklarına katılan Ordu yöresinin fethi¸ profesyonel orduların bir ülkeyi veya bölgeyi fethine benzemez¸ çünkü Ordu'nun fethi asker nitelikli değil aile fertlerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu tür fetihler özellikle Selçuklular döneminde¸ Anadolu'nun büyük bir bölümünde uygulanan ve bu ülkedeki nüfus ve kültür yapısının temelini oluşturan fetih ve iskân biçimidir.

Dünyanın en büyük seyyahları arasında yer alan Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi¸ o zamanın şartlarıyla 17. yüzyıl Türk dünyasının gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynar.

14. yüzyılda Osmanlı topraklarına katılan Ordu yöresinin fethi¸ profesyonel orduların bir ülkeyi veya bölgeyi fethine benzemez¸ çünkü Ordu'nun fethi asker nitelikli değil aile fertlerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu tür fetihler özellikle Selçuklular döneminde¸ Anadolu'nun büyük bir bölümünde uygulanan ve bu ülkedeki nüfus ve kültür yapısının temelini oluşturan fetih ve iskân biçimidir.


Dünyanın en büyük seyyahları arasında yer alan Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi¸ o zamanın şartlarıyla 17. yüzyıl Türk dünyasının gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynar.


Seyahatname'ye göre; Evliya Çelebi¸ Ordu'ya deniz yolu ile gelir. O zamanki adı Vona olan Perşembe Limanı'ndan karaya çıkar. Evliya Çelebi¸ o günkü Ordu'yu şöyle anlatır: “Halkı ekseriya yani çoğunlukla Tuna Türkü. Camileri¸ hamamı¸ hanı¸ küçük çarsısı vardır. Serdarı yani başkumandanı¸ 150 Akçalı kadısı vardır. Perşembe¸ Fatih devrinde Osmanlılara geçmiştir¸ Canik yani Samsun sancağında Subaşılıktır. O kadar ileri gelenleri yoktur. Burası güzel demir tutar büyük bir limandır. Gemilerin¸ demir bırakmadan yatması mümkündür.”


Doğu Karadeniz Bölgesinin kapısı konumundaki Ordu ili¸ doğa güzellikleri¸ bitki örtüsü¸ mavi ve yeşilin kucaklaştığı kıyıları¸ koy ve kumsalları¸ hemen kıyı şeridinden başlayan dağları¸ yükseltilerindeki uçsuz  bucaksız ve birbirinden güzel yaylaları ile tarihin yanı sıra kültür ve doğa turizminde de geleceği parlak  bir şehirdir.  100 km boyunca uzanan kıyı şeridinin 60 km'lik bölümü kumsallardan oluşmaktadır. Bu özelliği ile diğer Karadeniz illerinden farklı bir yapıya sahiptir. Yörenin dağları ile ormanlarla kaplı bitki örtüsü¸ zengin florası ve sükûneti ziyaretçiler için çekici bir  özellik olarak kabul edilmektedir. Ordu ilinin sosyal ve kültürel yapısı¸ turizmin gelişmesi için de oldukça  uygundur.  Henüz doğallığını koruyan ve diğer illere göre bozulmamış kıyıları¸ deniz turizmi potansiyeli  oluşturmaktadır. 


Zengin turizm potansiyeline sahip ilde kıyı turizmi¸ yayla turizmi¸ trekking¸ yamaç paraşütü gibi etkinliklere imkan sağlayacak unsurlar mevcuttur. Yöresel mutfağını tanımak ve Karadeniz'in lezzetli balıklarını  tatmak için Ordu'yu mutlaka gezip görmek gerekmektedir.


 


Dergimizin kapak konusu Ordu ilimizden biraz bahsettikten sonra şimdi de bu sayımızdaki bazı yazıların muhtevasından bahsedelim:  Prof. Dr. Ali Akpınar¸ ‘Hac ve Umre'nin Hikmet Boyutu'nu anlatıyor. Prof. Dr. Kadir Özköse ise¸ tasavvufun gayesi olan ‘Nefisle Mücadelenin Aşamaları'nı anlatıyor okuyucularımıza. Musa Tektaş ‘Mektubun Muhabbeti'nden¸ Resul Kesenceli ‘Denizci Gazi Umur Bey'den bahsediyor.


Ayrıca bu sayıda Müslümanların dünyanın çeşitli yerlerinde görmüş oldukları zulümlere dikkat çekme adına¸ Prof. Dr. Enbiya Yıldırım'ın ‘Yoksa İslâm'ın Önündeki Engel Biz miyiz?'¸ Vedat Ali Tok'un ‘Zulüm Pâyidâr Olmaz' başlıklı yazıları konuya vurgu yapmaktadır.  Ramazan-ı Şerifi mahzun geçiren zulüm altındaki kardeşlerimizin hüznünü paylaşırken dualarımızın daima onlarla olduğunu belirtmekte fayda görüyoruz.  Selam ile.


 


THE COASTS WHERE BLUE AND GREEN EMBRACE: ORDU 


The conquest of Ordu¸ which became the land of Ottoman Empire in the 14th century¸ was not like the conquest of other conquests because it was taken not by military force but by the join of the family members to the Ottamans. It was considered as a homeland. In the era of Seljukians¸ this way was used as a kind of conquest and settlement which constitute the basis of population and cultural background.


Ordu¸ the  gate of Eastern Black Region¸ is a promising city with its fabulous natural beauties¸ vegetation¸ coasts- where blue and green embrace¸ bays and beaches¸ mountains-which arise by the coasts and more. It is also likely to  have a promosing future both in culture and nature tourism beside history.


In this issue¸ to draw attention to the different kinds of persecutions the Muslim have  around the world¸ the artic-les of Prof. Dr. Enbiya Yıldırım's "Or Is It Us Who Shackle The Islam?" and Vedat Ali Tok's "Persecution Never Lasts Forever" emphasize this topic.

Sayfayı Paylaş