MANEVÎ VE ZİHNÎ GELİŞİM İÇİN

Akıl sahiplerini hayırlı işlere götüren ilahi kanunlar bütününe kısaca din denir. Din; vahye iman ve ilâhi ahittir¸ din; özdeki tevhiddir. Yaratılış itibariyle insan dini inanca meyyaldir. İnsanlığın vazgeçilmez gerçeği bu olgunun¸ toplum hayatına şekil verdiği bir hakikattir. İnsan zamanla¸ doğuştan kendinde varolan duyguyla ve şuurla buluşur. İnsanlık¸ hizmet manasında manevî ve zihnî olarak ancak din ile gelişir.

Akıl sahiplerini hayırlı işlere götüren ilahi kanunlar bütününe kısaca din denir. Din; vahye iman ve ilâhi ahittir¸ din; özdeki tevhiddir. Yaratılış itibariyle insan dini inanca meyyaldir. İnsanlığın vazgeçilmez gerçeği bu olgunun¸ toplum hayatına şekil verdiği bir hakikattir. İnsan zamanla¸ doğuştan kendinde varolan duyguyla ve şuurla buluşur. İnsanlık¸ hizmet manasında manevî ve zihnî olarak ancak din ile gelişir.

Yüce kudrete sığınan¸ her zaman ve her yerde O'na güvenen ve O'ndan yardım dileyen insan¸ manevi varlığının devamını ruhî ihtiyaç olan din ile karşılar. Kâinatın yaratıcısı olan Yüce Allah (c.c) kendisine yönelinecek en mükemmel varlıktır. Mevla'ya iman bağı ile bağlanma insanı yüceltir¸ inançsızlık ise insanı alçaltır.
Din; insanı içten kuşatan¸ kişiyi yönlendiren disiplindir. Ulvi gayeler etrafında ancak dîni duygusu olanlar birleşir¸ toplumlar bu mukaddes iman esasıyla dirlik sağlar ve sesler bu kuvvetli sadâ ile gürleşir.

Yalnızlığın çaresi iman¸ çaresizliğin devası dua¸ üzüntü ve felâketlerin tesellisi¸ ruhlara ışık; İslâm nuru olmuştur. Allah katında din; dosdoğru bir inanç sistemi¸ hak ve hakikatler manzumesi¸ ilahi kaynaklı¸ vahiy merkezli teslimiyet noktasıdır. Hz. Adem (a.s)'in Allah'a tâbi olması¸ Hz. Nuh (a.s)'un sâlimen kurtulması¸ Hz. İbrahim (a.s)in¸ teslim olmasıdır. Hz. Musa (a.s) ve Hz. İsa (a.s)'nın indirilen kitaptaki mânâ ile dolmasıdır.

İnsanların ve peygamberlerin en üstünü¸ Hz. Muhammed (s.a.v)'in tebliğci olarak görevlendirildiği¸ hidayete erdirici ve gönül açıcı tek yol İslâm'dır. Âlemlerin Efendisi ile bütün insanlığa hitabeden ve evrensel bir mesaj getiren son tevhid dini¸ en mükemmel düzeye ulaşmış¸ tamamlanmış nimet ve seçilmiş son halkadır.
İslâm sevgidir¸ içtenlik ve samimiyettir. İslâm mutluluk ve huzurdur. İlahî mutluluğu yakalamak; Allahu Teâlâ'yı bilmek ve O'na kulluk etmekle ve O'nu sevmekle mümkün olur. Her şeyini sevdiğine bağışlayacak derecede iman sahibi olanlar¸ gerçek muhabbet ehlidir. Muhabbetle perdeler yırtılır¸ sırlar ortaya çıkar. Özdeki ilahî sevginin ezelî ve kadîm olduğunu fark edenler¸ sıddîk ve âriflerdir. Sevginin zuhuruyla olan her şeyin sebebini de sevmek yine imânî bir gâyedir.

İnanan ve seven kimse kulluk eder¸ görevlerini eksiksiz yerine getirmeye çalışır. İman erdemi dünyevî planda her türlü tutum ve davranışa yansıyarak “güzel ahlâk” olarak kendini gösterir. Dini inancın hakikati olan İslâm; imanımızı akıl ve bilgi ile beslerken¸ ibadetlerle kulluğumuzu kuvvetlendirmekte¸ ahlâkımızı gönül merkezli ve duygu kaynaklı olarak desteklemektedir.

İnanmak¸ ibadet etmek ve en önemlisi Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmek¸ teslîm olmak¸ insanlığın erdem zirvesidir. İslâm; barış ve hürriyet sâyesidir. Manevî ve zihnî gelişimin en yüce pâyesidir. Vesselâm…

Sayfayı Paylaş