LİMAN ŞEHRİ SAMSUN

Somuncu Baba

Samsun; tarih boyunca değişik hâkimiyetler altında kalmışsa da¸ 1071 Malazgirt Zaferinden sonra bu bölge¸ fetihle hızla Türkleşmiştir. İlimizde Anadolu kültürü¸ örf ve âdetleri hâkimdir. Deniziyle¸ limanıyla¸ gelişmiş şehir yapısıyla¸ üniversitesiyle Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı modern bir şehirdir.

1645 Yılında Samsun'u ziyaret eden Evliya Çelebi Samsun hakkında şunları yazmıştır: “Canik toprağında voyvadalıktır. Yeni çeri serdarı¸ kethüdası¸ kale dizdarı ve neferleri vardır. Halkı tümüyle gemici ve kendirci olup¸ avam


Samsun; tarih boyunca değişik hâkimiyetler altında kalmışsa da¸ 1071 Malazgirt Zaferinden sonra bu bölge¸ fetihle hızla Türkleşmiştir. İlimizde Anadolu kültürü¸ örf ve âdetleri hâkimdir. Deniziyle¸ limanıyla¸ gelişmiş şehir yapısıyla¸ üniversitesiyle Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı modern bir şehirdir.1645 Yılında Samsun'u ziyaret eden Evliya Çelebi Samsun hakkında şunları yazmıştır: “Canik toprağında voyvadalıktır.  Yeni çeri serdarı¸ kethüdası¸ kale dizdarı ve neferleri vardır. Halkı tümüyle gemici ve kendirci olup¸ avam takımı yoktur. Fakat pekçe temiz giyer. Şehir¸ Sinop tarafına düşer. Kalesi deniz kıyısında sağlam bir taş yapıdır. III. Mehmet (Eğri Fatihi) döneminde Ruslar bu kaleyi istila edip bazı yerlerini yıkmış iseler de sonra yine onarılarak müstevhi edilmiş ve neferler konmuştur. Samsun şehrinin suyuna (kanavkariz) derler¸ lezzetli bir sudur. Evleri kiremitli¸ bağlı¸ bahçelidir. Açık yerdir ama yine demir atılabilir. Dağlarında yaban üzümü¸ nar rengi armut turşusu meşhurdur. Gemi palavaraları için kendir ipleri ise dünyaya yetecek kadar çoktur.”


Karadeniz sahil şeridinin orta bölümünde Yeşilırmak ve Kızılırmak nehirlerinin Karadeniz'e döküldükleri deltalar arasında yer alan Samsun ili; 9¸083 km²'lik bir yüzölçüme sahiptir. Kızılırmak ve Yeşilırmak akarsularının delta alanlarında oluşmuş kıyılarında¸ yurdumuzun tarımsal potansiyeli en yüksek ovalarından Bafra ve Çarşamba ovaları yer almaktadır.


Samsun¸ Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en büyük metropol kentidir. Kentin nüfus yoğunluğu sebebiyle ticarî ve sınaî yaşantısı canlıdır. Özellikle 1980 yılından sonra kentte daralan istihdamın geliştirilmesi için endüstri çağına uygun olarak gerek kent civarında gerekse ilçelerinde küçük sanayi siteleri oluşmuş¸ istihdam yavaş yavaş sermayenin yoğun olduğu küçük işletmelere doğru yönelmeye başlamıştır. Bunların yanı sıra Organize Sanayi Bölgeleri de önemli katkılar sağlayacak duruma gelmek üzeredir. Samsun ve yöresindeki imalat sanayiinde üretilen ürünlerin en önemlileri; çimento¸ gübre¸ bakır¸ yapay jüt¸ oto yedek parçası¸ muhtelif boyutlarda pompa¸ mobilya ve tekstil¸ demir¸ konfeksiyon¸ ilaç ve tıbbi aletlerdir. Büyük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra¸ küçük ölçekli işletmelerde emek yoğun bir şekilde küçük tesisler de mevcuttur.


Samsun ilinin ekonomik yapısını oluşturan sektörlerin başında tarım sektörü gelmekle birlikte sanayi¸ hayvancılık ve turizm de önemli bir yer işgal etmektedir. İl ekonomisinde büyük etkisi olan tarımsal ürünler; buğday¸ tütün¸ mısır¸ ayçiçeği¸ şeker pancarı¸ fındık¸ çeltik ve sebzedir. İl tarımında önemli bir yere sahip olan Bafra ve Çarşamba ovaları toplam 122.410 hektarlık tarım alanına sahiptir. Buralarda yetişen sebzeler öncelikle bölge ihtiyacını gidermekle birlikte¸ yurdun dört bir yanına da pazarlanmaktadır.


Turizm açısından¸ Samsun'da bulunan Akdağ ve Nebiyan Dağları eteklerinde birçok yayla bulunur. Bu yaylalardan Akdağ Yaylası özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin hizmetindedir. Şehrin diğer önemli yaylaları ise Ladik¸ Havza¸ Alaçam¸ Vezirköprü ve Kunduz yaylalarıdır. Kunduz yaylalarının orman dokusu ile iç içe oluşları ve ormanların Altınkaya Baraj Gölü'yle birleşmesi bölgeye bambaşka bir güzellik kazandırmaktadır.


Samsuna her giden ziyaretçi¸ Saathane meydanına mutlak uğrar. Bu güzel meydanı kelimelerle anlatmak zordur. Etrafında öbeklenen lokantalar¸ baklavacılar ve çay ocakları ikram için bulunmaz yerlerdir.


Samsunda tarihî camiler ve arasında en çok bilinenleri¸  tarihî eser Büyük Camii¸  Seyyid Kutbettin Türbesi ve Acem Tekkesidir. Çok yeni bir eser olmasına rağmen¸  Samsun Site Camiinin de ilginç bir atmosferi vardır. Sadece ilginç mimarisi ile değil caminin altında ki çay ocakları da arkadaşlık ortamları için güzel bir mekândır.


 


Samsunlu gönül dostlarımız başta olmak üzere¸ bütün okuyucularımızı muhabbetle selamlarım.


 


A PORT CITY SAMSUN


Samsun¸ although had been under the domination of various rulers¸ after the Malazgirt Victory in 1071¸ it was quickly Turkified. The city is dominated by Anatolian culture and the traditions. It is a modern city with its sea¸ port¸ improved city structure¸ the university and where the foundation of Republic laid.


Evliya Çelebi¸ who visited Samsun in 1645¸ wrote: "Its residents are wholly sailors and hemp doers and sellers; the rabble are not seen. They are neatly dressed¸ though. The city falls on the side of Sinop. And the hemp ropes for the ships are enough for the world."


Samsun is the metropolis of eastern black sea. As a result of population density¸ the commercial and industrial life is active. Although agriculture is the most important determinant of the economic structure in Samsun¸ industry¸ stock- farming and tourism is also important.


The most famous historical mosques and monuments of the city are The Grand Mosque¸ Seyyid Kutbettin Tomb and Persian Lodge.


Best regards are for our all friends from Samsun and our readers.

Sayfayı Paylaş