KUTLU DOĞUM

Somuncu Baba

O kutlu doğum¸ kâinat ufkundan bir güneş doğuşuydu. Bu nur cehaleti ve bütün karanlığı aydınlığın boğuşuydu.

O kutlu doğum¸ kâinat ufkundan bir güneş doğuşuydu. Bu nur cehaleti ve bütün karanlığı aydınlığın boğuşuydu. Tarihin seyri değişmişti o gün. Hayatın akışı değişmişti o sabah. Ve dünya yaratılalı en büyük değişimin varoluşuydu kutlu doğum.

Kalplerdeki düğümlerin çözülüşü¸ iman kervanının yollara dizilişi ve ay parçası gibi yüzü olanı seyretmekte gözlerin haz alışı o zaman mümkün oldu. Bilgiler onun özünde birleşti¸ iman yolculuğu onunla gürleşti ve emniyet yolundaki yürüyüş onunla gönüllere yerleşti. Onun teşrifi sadece insanların ruh ve kalbinde değil¸ diğer varlıklarda¸ hattâ cansız eşyada bile yansıma bulup cilalanıp sırlaştı.

Doğudan batıya bütün âlem nurlara büründü. İlâhi değişimin tecelli ettiği o gece gözlere neler göründü.

O gece Yahudi âlimleri semâya bakıp “Bu yıldızın doğduğu gece Ahmed doğmuştur” dediler.

Bir Yahudi ileri geleni Mekke'de Peygamberimizin doğduğu gece¸ içlerinde Hişam ve Velid bin Muğire¸ Utbe bin Rabia gibi Kureyş ileri gelenlerinin bulunduğu bir toplantıda:

“Bu gece sizlerden birinin çocuğu oldu mu?” diye sordu.

“Bilmiyoruz” diye cevap verdiler.

Yahudi¸ “Vallahi sizin bu ihmalinizden iğreniyorum!”

“Bakın¸ ey Kureyş topluluğu¸ size ne söylüyorum¸ iyi dinleyin. Bu gece¸ bu ümmetin en son peygamberi Ahmed doğdu. Eğer yanlışım varsa¸ Filistin'in kudsiyetini inkâr etmiş olayım. Evet¸ onun iki küreği arasında kırmızımtırak¸ üzerinde tüyler bulunan bir ben var” dedi. Toplantıda bulunanlar Yahudinin sözünden hayrete düştüler ve dağıldılar. Her birisi evlerine döndüğünde bu durumu ev halkına anlattılar. “Bu gece Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın bir oğlu doğdu. Adını Muhammed koydular.” haberini aldılar.

Ertesi gün Yahudiye:

“Bahsettiğin çocuğun bizim aramızda dünyaya geldi” dediler.

Yahudi “Onun doğumu benim size haber verdiğimden önce midir¸ sonra mıdır?” dedi.

Onlar¸ “Öncedir” dediler. Yahudi¸ “Beni ona götürün” dedi.Yahudi ile beraber kalkıp Hz. Âmine'nin evine gittiler. Yahudi¸ Peygamberimizin sırtındaki beni görünce¸ üzerine baygınlık geldi¸ fenalaştı. Kendine gelip ayıldığı sırada:

“Ey Kureyş topluluğu¸ ferahladınız mı? Vallahi size¸ doğudan batıya kadar ulaşacak bir güç¸ kuvvet ve bir üstünlük verilecektir” dedi.

İşte bir kutlu doğum mevsiminde¸ bütün kalbimizle¸ ruhumuzla o efendiler efendisinin dünyayı teşrifini bir kez daha kutluyoruz. Bütün kâinatla bu geceyi karşılayarak onun âleme teşrifine hürmetle ayağa kalkıyor gönülden selâmlıyoruz. Getirdiği İslâm nuruna¸ sünnet-i seniyyesine yeniden sımsıkı sarılarak onun saadetli yolunda ilerlemek için gayret gösteriyoruz.

Salât ve selâm Allah'ın rahmet elçisine ve onun ehl-i beytine olsun�


SummaryThe Blessed Birth

That blessed birth was the rise of the sun from the universe horizon. This heavenly light was the enlightment's overwhelming the uncultured and darkness. That day the course of the history changed. That morning the goings also changed. The blessed birth had been the biggest change in the world since the universe was created. Only when it became possible the unfastening of the knots in the heartş the getting off the faith caravan and the enjoying of the eyes who had been watching the beauty of the most beautiful one in the earth. All the knowledge was conjoined in his spirit. The tour of the faith became abundant thanks to him and the safety and the security were established in the hearts by courtesy of him. His birth not only reflected in the hearts and spirits of human being but it also reflected in other creatures and things by shining and having been a mystery. The universe from the east to the west was wrapped by the light. In that night¸ when the divinely change occurred¸ the eyes saw so many things.

That night the Jewish intellectuals said by looking at the sky: “The night of the birth of this star Ahmed was born”

We¸ by following his Sunnah¸ put our best efforts to walk in his heavenly path.

Peace be upon Him and his family.

Sayfayı Paylaş