KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİYLE: SAKARYA

Somuncu Baba

Sakarya ilimiz¸ yer aldığı coğrafî bölge bakımından¸ en eski çağlardan beri çeşitli kavimlerin gelip geçtiği göç yolları üzerinde bulunmaktadır. Onun için kültürel zenginlik açısından gayet potansiyelli bir ilimizdir. İlde kültürel olarak Kafkaş Karadeniz¸ Balkan halklarıyla ve yerli Manav Türklerinin etkileri görülür. Kafkas halklarından Sakarya'da yaşayan Abhaz¸ Gürcü¸ Hemşin Laz ve Çerkes toplulukları; bizi biz yapan aynı inanç etrafında birleşen¸ iman ve ideal kardeşliğinin en bariz örneklerini göstermektedir.

Sakarya'nın ekonomisi tarım ve sanayiye dayanır. Faal nüfusun % 65&#

Sakarya ilimiz¸ yer aldığı coğrafî bölge bakımından¸ en eski çağlardan beri çeşitli kavimlerin gelip geçtiği göç yolları üzerinde bulunmaktadır. Onun için kültürel zenginlik açısından gayet potansiyelli bir ilimizdir. İlde kültürel olarak Kafkaş Karadeniz¸ Balkan halklarıyla ve yerli Manav Türklerinin etkileri görülür. Kafkas halklarından Sakarya'da yaşayan Abhaz¸ Gürcü¸ Hemşin Laz ve Çerkes toplulukları; bizi biz yapan aynı inanç etrafında birleşen¸ iman ve ideal kardeşliğinin en bariz örneklerini göstermektedir.


Sakarya'nın ekonomisi tarım ve sanayiye dayanır. Faal nüfusun % 65'i tarım sektöründe % 15'i sanayi sektöründe¸ gerisi diğer sektörlerde çalışmaktadır. Sakarya¸ 1987-1998 yılları arasında Türkiye'nin refah düzeyi artan illeri içinde yer almıştır. Kaldı ki bu gelişme istatistikleri Sakarya'da her yıl üretilen¸ Gayri Safi Milli Hasıla'yı tam anlamıyla yansıtmamaktadır. Sakarya'da faaliyet gösteren büyük çaptaki firmalar Türkiye'nin en büyük 500 kuruluşu içinde yer almaktadır. Bu açıdan Sakarya Türkiye'nin hızla gelişen bir ilidir.


Sakarya Marmara Bölgesi'nde önemli bir turizm merkezidir. Karadeniz sahili boyunca uzanan geniş doğal güzellikleri başta olmak üzere gölleri¸ zengin orman ve yaylaları¸ vadi ve kanyonları¸ sıcak su ve içme suyu kaynakları Sakarya'nın sahip olduğu doğal değerleridir.


İlde çeşitli turizm faaliyetleri yapılacak alanlar vardır. Deniz¸ akarsu¸ göl¸ yayla¸ termal¸ orman¸ doğa¸ flora turizmi kaynakları yer alır. Sapanca Gölü¸ mesire yeri ve su sporları açısından önemlidir. 


Sakarya Nehri kıyılarında kır lokantaları¸ dinlenme tesisleri yer alır. Özellikle denize döküldüğü Karasu Yenimahalle'de yoğunluk daha fazladır. Maden deresi tarihî kalıntıları¸ şelalesi¸ mağaraları¸ yürüyüş parkurları ve serin ortamı ile yazın sıcak günlerinde uğrak yeridir. Çark Deresi şehir içinde yapılan mesire alanı ile ilgi çeker. Doğançay ve Aygır dereleri doğal yürüyüş alanlarıyla hafta sonları İstanbul ve yakın çevreden ziyaretçi çeker.


Dergimizin bu sayısında Sakarya ilimizi tanıtan yazıdan başka okuyucularımızın dikkatini çekecek¸ onların gönül iklimine bilgi tohumları ekecek yazılarımız da vardır.


Prof. Dr. Kadir Özköse “Hakikat Yoluna Bende Olan Aklın Safiyeti” yazısında akıl ile kalbin birbiriyle olan münasebetini şöyle açıklıyor:


“Tasavvufta bilgi edinmenin kaynağı akıl değil kalbdir. Ancak bu durum kalbin akıl karşıtı olduğu anlamına gelmez. Aslında kalb ve akıl iç içedir. Çünkü akletme kalbin bir işlevidir ve düşünceyi üreten aklın kaynağı kalbdir. Metafizik konularda kalbin aklı aştığını söyleyen sûfîler bu konularda kalbin sezgisini esas almışlardır. Mutasavvıfların akla yaklaşımları¸ filozoflarınki gibi salt akıl merkezli bir yaklaşım değildir.”


Prof. Dr. Enbiya Yıldırım da: “Kulluğun Zor Sınavı: İyi ve Kötü Alışkanlıklarımız” başlıklı yazısında; “Esasında ailemiz¸ okulumuz ve arkadaş çevremizden edindiğimiz her şey bizim hayata bakışımızı ve kimliğimizi oluşturmaktadır¸ diyebiliriz. Bu da bize¸ bizi biz yapanın esasında ailemiz¸ okulumuz ve çevremiz olduğunu gösterir. Dolayısıyla bunlar ne kadar iyi olursa ve kişi ne kadar güzel bir terbiyeden geçerse¸ toplumun huzuruna çıkacak olan kişi o kadar makbul olur.” diyor.


Güzel konu ve tasarımıyla yine dengimiz sizlerle aziz dostlar…


 


With Its Cultural Wealth¸ Sakarya


Sakarya¸ geographically¸ has been on the road of migration of numerous tribes and peoples since ancient times. As a result of thiş it is culturally a rich city .In the city¸ in terms of culture¸ there seem the effects of different nations of the Caucasian¸ Blacksea and Balkanş besides the local Manav Turks. the Caucasians living in Sakarya such as; the Abkhaz¸ Georgian¸Hemshen¸ Laz and Circassian are the best examples of how to live in peace and unity around the same religious faith¸ which¸ as a whole¸ makes us “we”.


The Big Firms and Companies in Sakarya are amongst the top 500 organizations of Turkey. It develops rapidly and is an important touristic place in Marmara Region. The natural beauties lying through the Blacksea coast¸ lakeş rich forests and plateauş valleys and canyonş hot water and drinking water sources are some of the examples of the natural values of Sakarya.

Sayfayı Paylaş