KÜLTÜREL BİRİKİMİ İLE NEVŞEHİR

Somuncu Baba

Nevşehir¸ tarih ve doğanın iç içe geçerek¸ bütünsel bir güzellik sergilediği beldeleri ve bölgede yaşamış uygarlıkların zenginleştirdiği kültürel birikimi ile Türkiye'nin eşsiz turizm cennetlerinden biridir.

1398'de Karamanoğulları yöreye egemen olmuşsa da aynı yıl Sultan I. Bayezid Nevşehir'i Osmanlı topraklarına katmıştır. 1402 yılında Bayezid'in Timur'a yenilmesiyle bölge tekrar Karamanoğulları yönetimine geçmiş 1466'da da kesin olarak Osmanlı egemenliğine girmiştir. 1954 yılında da il olmuştur. Günümüzde bölge¸ birbirinden güzel doğal güzellikl

Nevşehir¸ tarih ve doğanın iç içe geçerek¸ bütünsel bir güzellik sergilediği beldeleri ve bölgede yaşamış uygarlıkların zenginleştirdiği kültürel birikimi ile Türkiye'nin eşsiz turizm cennetlerinden biridir.


1398'de Karamanoğulları yöreye egemen olmuşsa da aynı yıl Sultan I. Bayezid Nevşehir'i Osmanlı topraklarına katmıştır. 1402 yılında Bayezid'in Timur'a yenilmesiyle bölge tekrar Karamanoğulları yönetimine geçmiş 1466'da da kesin olarak Osmanlı egemenliğine girmiştir. 1954 yılında da il olmuştur. Günümüzde bölge¸ birbirinden güzel doğal güzellikleri¸ vadileri ve yeraltı şehirleriyle bir açık hava müzesi durumundadır.


Dünyaca ünlü Türk düşünürü Hacı Bektaş-ı Veli'nin bu bölgede yaşamış olması da kültür ve turizm hareketlerinin olumlu yönde gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.


Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinin ölümsüz sözlerinden bazı örnekler verelim:


"Marifetullah ehlinin ilk makamı edeptir. Bir olalım¸ iri olalım¸ diri olalım. Okunacak en büyük kitap insandır. İlimden gidilmeyen yolu sonu karanlıktır. Düşmanlarınızın da insan olduğunu unutmayınız. İnsanın cemali sözünün güzelliğidir. Fazilet dinim¸ muhabbet esasım¸ ilim silahımdır. Tevekkül örtüm¸ kanaat hazinem¸ doğruluk karargâhımdır. Gerçek dervişlik incitmeyi hak edeni de incitmemektir. Bir insanı kalben yaralamak onu fiziken yaralamaktan daha ağırdır."


Dergimizin bu sayısında oruç ibadeti¸ Ramazan kültürümüz ve bayram sevinciyle ilgili yazılar bu kutlu mevsimin güzelliklerine işaret ediyor.  Prof. Dr. Ali Akpınar¸ yazısında orucun ruha etkisine şöyle işaret ediyor:


"Oruçla insan¸ yeri ve zamanı gelince kendini¸ arzu ve tutkularını frenlemesini öğrenir. Bu anlamda oruç¸ bir nefis ve irâde eğitimidir. İstediği takdirde¸ helâl olanı yiyip içmekten bile vazgeçmesini bilen insan¸ haramlardan uzak durmasını da bilir. Oruç¸ nimetleri fark etme fırsatıdır. Gün boyu aç susuz kalan mü'min¸ yeme ve içme nimetlerinin kıymetini daha iyi fark eder."


Ramazan ayı¸ bizleri hayata hazırlayan bir okuldur. O¸ bizi mânen güzelliklerle tanıştırır¸ iyiliklerle donatır. Önemli olan ise¸ onun bize kazandırdıklarını Ramazan'dan sonra da sürdürebilmektir. Zira Müslümanlık bize her zaman gerekli olan bir değerdir. İslâmî güzellikler de her zaman bize yakışan erdemlerdir. Prof. Dr. Kadir Özköse de bayramın toplumsal hayatımıza olan tesirine şöyle işaret ediyor:


"Müslümanın bayramı sadece neşe¸ sevinç ve gülüp oynama serüveni değil¸ aynı zamanda özel bir ibadettir. Tutulan oruçlar¸ kılınan terâvih namazları¸ okunan mukabeleler¸ yapılan hatm-i şerifler¸ getirilen tekbîr ve tehlîller¸ verilen fitre¸ zekât ve sadakalar¸ yapılan ikramlar bireysel ve sosyal boyutta Müslümanın ibadet zevkini tatmasını sağlar."


Ramazan-ı şerifiniz ve  bayramınız mübarek olsun. Gönlünüz huzurla dolsun.


 


With Its Cultural Bckground¸ Nevşehir


Nevşehir¸ where history and nature are intertwined and combined by portraying a holistic beauty in its districts and by its cultural backround enriched by means of the ancient civilizations existed there¸ is one of the heavenly tourist attractions of Turkey.


Hacı Bektash Wali¸ a Turkish wise man¸ famous worldwide¸ once lived here and which also has contributed to the cultural and touristic activities here.


Some Perpetual sayings from Hacı Bektash Wali:


The first step of man of Marifatullah is al-adab (good manners). Let's unite¸ be massive and alive. Humanbeing is the biggest book to be read.


In this issue¸ there are valuable articles about Ramadan¸ Fasting and Eid. In one of these articles Prof. Dr. Kadir Özköse mentions the influence of bairam on our social life:


"The bairam of a Muslim is not only a kind of entertainment¸ delight and a time for amusement¸ but also a special prayer. The worship of fasting; the tarawih prayers; revising Quran; reading the whole Quran; saying Allah-u ekber and La ilahe illallah; giving fitrah¸ zakat and almsgivings and all kinds of offerings and services done are the things that let us have the pleasure of worshipping."


Ramadan and Eid Mubarak.


Sayfayı Paylaş