KÜLTÜR VE EL SANATLARININ MERKEZİ

Somuncu Baba

Anadolu'nun en eski şehirlerinden ve kültür merkezlerinden biri de Kahramanmaraş'tır. İlim¸ kültür¸ el sanatları ve folklor zenginliğinin yanında yetiştirdiği âlimler ve sanatçılarla da ünlü olan Maraş; kalem ehli insanların harman yeridir. Medresesinin çokluğu bir kültür merkezi olduğunun işaretidir. El yazması dinî ve çeşitli ilmî kitapları kapsayan kütüphanelerinin halen varlığı¸ bu kadim şehrimizin ilim ve irfanla olan irtibatının en canlı şahididir.

1515 yılında Maraş ve çevresi Osmanlılar tarafından fethedilmekle birlikte¸ Dulkadiroğlu Beyliğinin bölg

Anadolu'nun en eski şehirlerinden ve kültür merkezlerinden biri de Kahramanmaraş'tır. İlim¸ kültür¸ el sanatları ve folklor zenginliğinin yanında yetiştirdiği âlimler ve sanatçılarla da ünlü olan Maraş; kalem ehli insanların harman yeridir. Medresesinin çokluğu bir kültür merkezi olduğunun işaretidir. El yazması dinî ve çeşitli ilmî kitapları kapsayan kütüphanelerinin halen varlığı¸ bu kadim şehrimizin ilim ve irfanla olan irtibatının en canlı şahididir. 


1515 yılında Maraş ve çevresi Osmanlılar tarafından fethedilmekle birlikte¸ Dulkadiroğlu Beyliğinin bölgedeki tesiri bir müddet daha devam eder. Dulkadiroğlularından kalma birçok cami¸ medrese¸ mescit vs. eserlere rastlanmak mümkündür.


Kurtuluş mücadelesinde Maraş savunması zaten dillere destandır.  Şehir halkının topyekûn direniş göstermesi ve çevre vilayetlerin de yardımına koşması büyük takdir toplamıştır. Kurtuluş Savaşı sonrasında Maraş'a bir yazı gönderilerek¸ Milli Mücadeleye katılanların listesi istenir. Şehrin ileri gelen yöneticileri toplanır¸ bir durum tespiti yaparlar. Sonun da Ankara'ya “Maraş'ta Milli Mücadeleye katılmayan tek fert bile yoktur”  cevabı verilir. Bunun üzerine 5 Nisan 1925 yılında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi İstiklal Madalyası'nın Maraş'ta fertlere değil¸ şehir halkına verilmesi kararlaştırılır. Ve Maraş bir adet Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirilir. Maraş şehri yine Milli Mücadeledeki fedakârlığından ötürü TBBM tarafından 7 Şubat l973 tarihinde de “Kahramanlık ” payesiyle ödüllendirilir. Kahramanmaraşlı 1925 yılından beri her yıl kurtuluş günü olan 12 Şubat Bayram'ında İstiklal Madalyasını Şanlı Bayrağına törenle takarak¸ geçmişini yâd eder…


Cumhuriyetle birlikte¸  bütün yurtta olduğu gibi¸ eğitim ve öğretim alanında Kahramanmaraş'ta da yeni bir devreye girilmiş ve günümüze kadar hızlı gelişmeler devam ede gelmiştir. 1992 yılında kurulan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi şehrin bir başka madalyasıdır.


Altın işlemeciliğindeki maharet¸ genç kızların kollarına "Maraş Burması" olarak takılarken¸ aslında el sanatları olarak genç kuşakların bir meslek sahibi olmasını da sağlıyor.


Sim sırma işlemeciliği Kahramanmaraş'a has bir işleme sanatıdır. Bu zarif işlemeciliğin örneklerine eskiden Osmanlı Saraylarında rastlanırken¸ yörede zarif ellerin emeği olarak her evde güzel örnekleri gelişerek sunulmaya devam edilmektedir.


Ağaç oyma sanatı ürünlerinde ise;  çeyiz sandığı¸ mücevher kutuları¸ rahle¸ gazetelik¸ sehpa takımları yine güzel ortamları tezyin eden emek mahsulü¸ göz nuru yaşayan sanat dallarının mamulleridir.


Bakırcılar çarşısındaki canlılık¸ tarihte olduğu gibi günümüzde de hayatiyetini devam ettirmekte¸ ustaların çekişlerinin sesleri gök kubbede yankılanmaktadır.  Bakırla birlikte imalatı yapılan alüminyum¸ krom¸ çelik mutfak araç-gereçleri ve pirinçten yapılan (mangallar¸ saksılıklar) çeşitli aksesuarların yurt içine ve yurt dışına satışı yapılmaktadır. Bu satışlar Kahramanmaraş ekonomisine büyük gelir sağlamaktadır.


Biz de Şubat sayımızda bu kahraman şehrimizi dergimizin sayfalarında yâd ederek¸ Kurtuluş günü olan 12 Şubat Bayramı'nda nice huzurlu yıllara diyoruz… Selam ile…

Sayfayı Paylaş