İNSÂN-I KÂMİL

Somuncu Baba

İnsanı yaratılanların en üstünü kılan ve en güzel biçimde yaratan Allah (c.c); fert ve toplumun huzuruna
yönelik¸ Peygamberleri aracılığıyla bir takım emir¸ uyarı ve hatırlatmalarda bulunmuştur.

İnsanı yaratılanların en üstünü kılan ve en güzel biçimde yaratan Allah (c.c); fert ve toplumun huzuruna yönelik¸   Peygamberleri aracılığıyla bir takım emir¸ uyarı ve hatırlatmalarda bulunmuştur. Peygamberler örnek insan modelleri olarak¸ gönderildikleri toplulukları iyiye¸ güzele¸ hak ve hukuka riayete; kısaca örnek birey¸ temiz toplum olmaya çağırmışlardır.


 


Peygamberimizin ahlakını kendilerine şiar edinen insan-ı kâmiller¸ manevî önderler olup¸  insanları huzura¸ mutluluğa ulaştırmaktadır. İnsanların gönlünde maneviyatın yücelmesi¸ inancının iyice yerleşmesi¸ kötü duygu ve düşüncelerden arınmış  kalp sahibi olmalarının sağlanması açısından seçkin önderlerin toplum hayatındaki rolleri çok büyüktür.


 


Tasavvufî atmosferde yetişen¸ manevî pınarlardan içen¸ Allah'ın sevdiği ve sevdirdiği seçkin kullar¸ nefsini bilerek¸ Allah'ı bilir ve marifetullaha ulaşır.  Her zaman ve her işte O'na tevekkül eder¸ Allah'a karşı hesap verme sorumluluğu bulunduğunu bildiği gibi etrafındakilere de hatırlatır.  Allah'ın; yaptığı şeylerden haberdar olduğunun bilinci içerisindedir.


 


İnsan-ı kâmilin terbiyesinden geçmeyen topluluklarda¸ fertler birbirlerine endişe ve güvensizlik duygusu ile baktıklarından¸  o toplumda huzur ve saadetin varlığından söz edilemez hale gelir. İnsan-ı kâmil¸ yaşadığı çağa ve insanlık âlemine güven dolu¸ huzurlu bir hayatın nasıl sürdürülebildiğini gösteren  örnek şahsiyettir. Seçkin şahsiyetler sade bir vatandaş gibi toplum içerisinde hayatını sürdürürken¸ etrafındaki insanlara topluma karşı yükümlülükleri olduğunu da hissetirirler. Birlikte yaşayan insanların¸ birbirlerinin hak ve hukukuna saygı duymalarını ve böylece toplumun huzurunu tesis ederler.


20. yüzyılda Anadolu'dan¸  dünyaya manevî ışıklar saçan örnek insanlardan biri de¸ İhramcızade İsmail Hakkı Toprak (k.s) Hazretleridir.  Vakfımızın kurucusu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin manevî üstadı olan bu yüce şahsiyetin örnek kişiliğini ve hayatını konu edinen makalelerle¸ onu ahirete yürüdüğü (2 Ağustos 1969) bir zaman diliminde minnet ve şükranla anıyoruz. Seçkin silsilenin devam ettiğini¸ etrafına saçtığı ışıkların sönmediğini¸ hizmetlerle gönülleri fethettiğini gördükçe¸ bu gül bahçesinde her dem taze güllerin açacağına olan inancımızı muhkemleştirmiş oluyoruz. İhramcızade ve Hulûsi Efendi Hazretlerinin yolundan devam eden gül kokulu bir üslup ve manevî anlayışın güzellikler numunesi olarak daima örnek olduğunu¸ bundan sonra da örnekliğinin devam edeceğini vurgulamakta fayda görüyoruz.


Erenlere selam olsun…


Perfect Human Being


The prophets¸ as perfect role models¸ summon people that they were sent to the beauty¸ honesty¸righteousness and to being a role model as an individual and community.


In the 20th century¸ İhrmacızade İsmail Hakkı Toprak was among those people as a spiritual leaderand role model for everybody around. With the articles in this volume¸ we would like to commemorate him as the spiritual master of Osman Hulusi Efendi¸ the founder of foundation¸ and mention his perfect personality¸ in the time period that he passed away (August¸ 2¸ 1969). Upon seeing the successors and their services for the human being¸ winning the people's hearts¸ our belief that there will always be roses like them strengthens.

Sayfayı Paylaş