ILGAZ DAĞI'NDAN KASTAMONU'YA

Somuncu Baba

Kastamonu¸ kuzeyde Karadeniz kıyısına dik biçimde uzanan Küre Dağları¸ güneyde Ilgaz Dağı ve bunların arasındaki dalgalı düzlüklerden oluşan bir ilimizdir.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde¸ idari taksimat bakımından¸ geçmişten gelen bir yönetim merkezi olma özelliğini sürdüren Kastamonu Sancağı¸ Cumhuriyete kadar bir idarî merkez konumunu sürdürmüştür. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte yapılan yeni değişikliklerle Kastamonu 12 ilçe ile birlikte¸ bir il olma özelliğini korumuştur.

Kastamonu¸ kuzeyde Karadeniz kıyısına dik biçimde uzanan Küre Dağları¸ güneyde Ilgaz Dağı ve bunların arasındaki dalgalı düzlüklerden oluşan bir ilimizdir.


Osmanlı İmparatorluğu döneminde¸ idari taksimat bakımından¸ geçmişten gelen bir yönetim merkezi olma özelliğini sürdüren Kastamonu Sancağı¸ Cumhuriyete kadar bir idarî merkez konumunu sürdürmüştür. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte yapılan yeni değişikliklerle Kastamonu 12 ilçe ile birlikte¸ bir il olma özelliğini korumuştur.


Ayrıca Türkiye'de bir ilk ve tek olarak T.B.M.M. tarafından 9 Nisan 1924 tarihinde İnebolu ilçesi Mavnacılar Birliğine verilmiş olan Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası ve Vesikası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu ile vermiş olduğu yüksek onurlardandır.


İlin güneyinde 40 km mesafede bulunan Ilgaz Dağı Çankırı ile sınırını oluşturur. Orta Anadolu ile Kuzey Anadolu arasında yer alan Ilgaz Dağı antik dönemde Olgassys olarak adlandırılmakta ve o dönemlerden günümüze heybeti ile saygı uyandıran bir dağ konumundadır. Ilgaz Dağları önemli bir kış sporları turizm merkezi olarak da kullanılmaktadır.


Kastamonu'nun Karadeniz'e 170 km'lik bir sahil şeridi bulunmaktadır. Bu sahil şeridi üzerinde Cide¸ Doğanyurt¸ İnebolu¸ Abana¸ Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde doğal plaj¸ liman ve dalış alanları bulunur. Bu ilçelerden Cide 8 km'lik kumsalı ile Türkiye'nin en önemli kumsal sahillerine sahip beldeleri arasında yer alırken¸ Gideros doğal koyu ise eşsiz güzelliği ve arkeolojik sit alanı olmasıyla önem kazanmaktadır. Sahil üzerinde bulunan İnebolu¸ yaklaşık 2 bin yıllık kent kültürü ve kendine özgü yapısı ile Karadeniz'in en önemli yerleşimden biridir. Bozkurt'a bağlı Beldeğirmeni Kasabası'nda yer alan 600 yıllık anıt ağaç ilimizin dikkat çeken bir diğer güzelliğidir. Kastamonu sahilinin en doğusundaki Çatalzeytin de antik Ginolu Koyu Kastamonu sahilinin bir incisi olarak parlamaktadır.


Kastamonu'nun sahip olduğu tarihî yapıların birçoğu¸ ilin Türk-İslâm kültürü içinde kalan ve dinî alanda kullanılan yapılardır. En eskisi yaklaşık 800 yıllık olan bu yapılar hala birebir kullanılırken¸ Kastamonu halkının geçmişle olan bağlantısını daima canlı tutmaktadır. Kastamonu'da inanç turizminin odak noktaları arasında; kent merkezinde bulunan Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi¸ Kasaba Köyü Mahmutbey Camii¸ Yakupağa Külliyesi¸ Benli Sultan Türbesi gelmektedir.


Kastamonu'nun coğrafî yapısındaki değişik etmenlerden dolayı sivil mimarlık öğeleri de¸ içinde bulundukları yörenin beşerî coğrafyasına uygun olarak yapım tekniği ve tasarımlarında oldukça zengin bir çeşitlilik sunmaktadırlar. Özellikle şehir merkezinde yer alan konakların en önemli özellikleri arasında ilk başta gelen unsur¸ her bir yapının ön cephelerinde farklı mimarî tasarım ve estetik anlayışın hayata geçirilmiş olmasıdır. Yani bu belirli bir “Kastamonu Konağı” denilebilecek bir olgunun ortaya çıkması değil 400 adet farklı mimarî tipolojinin varlığı anlamına gelmektedir.


Kastamonu'lu okuyucularımız başta olmak üzere bütün gönül dostlarımıza selam olsun…


FROM ILGAZ MOUNTAIN TO KASTAMONU


Kastamonu is one of the cities of Black sea reigon smelling history and culture. It is surrounded by Sinop to the east¸ Bartın¸ Karabük to the west¸ Çankırı to the south¸ Çorum to the southeast and the Black Sea to the north. Ilgaz mountains are amongst the most important tourism centers for winter sports.


In Kastamonu¸ amongst the focus centers of belief toursim¸ there seen Sheikh Şaban-ı Wali Complex in the city center; Kasaba Village Mahmutbey Mosque¸ Yakupağa Complex and Benli Sultan Tomb.


The most important feature of the Mansions in the city center is the distinctive architectural design and the sense of esthetics on the facades of each construction. This means that there isn't just a typical ‘ Kastamonu Mansion'¸ but 400 different architectural typolgies.

Sayfayı Paylaş