HZ. DANYAL'IN BEREKET YURDU: MERSİN

Somuncu Baba

Mersin'in Tarsus ilçesinde¸ Davud (a.s) neslinden¸ gelen Danyal (a.s.)'ın kabr-i şerifi vardır. Hz. Danyal (a.s.) bir rivayete göre Yakup (a.s)'ın teyzezadesidir.

Milattan önce 606 yılında¸ zulmüyle meşhur Babil Kralı Buhtunnasr¸ Kudüs'ü ve Mescidi Aksa'yı tahrip eder. Kutsal eşyaları alır¸ ahalinin Allah'a inanan ihtiyarlarını öldürür. Genç kadın ve erkekleri esir ederek Babil'e götürür. Bu esirler arasında¸ Danyal (a.s.) genç bir delikanlı olarak bulunmaktadır. Buhtunnasr¸ Kudüs esirlerinden Allah'ın birliğine inanıp puta tapmayanları önce hapse atıp eziye

Mersin'in Tarsus ilçesinde¸ Davud (a.s) neslinden¸  gelen Danyal (a.s.)'ın kabr-i şerifi vardır. Hz. Danyal (a.s.) bir rivayete göre Yakup (a.s)'ın teyzezadesidir.


Milattan önce 606 yılında¸ zulmüyle meşhur Babil Kralı Buhtunnasr¸ Kudüs'ü ve Mescidi Aksa'yı tahrip eder. Kutsal eşyaları alır¸ ahalinin Allah'a inanan ihtiyarlarını öldürür. Genç kadın ve erkekleri esir ederek Babil'e götürür. Bu esirler arasında¸ Danyal (a.s.) genç bir delikanlı olarak bulunmaktadır. Buhtunnasr¸ Kudüs esirlerinden Allah'ın birliğine inanıp puta tapmayanları önce hapse atıp eziyet eder¸ putperestliği kabul edenleri bırakır¸ razı olmayanları ise öldürür. Bu sırada Danyal (a.s) da hapiste eziyet görüyordu ama durmadan iman ehli olanlara nasihat ederek¸ Buhtunnasr kendilerini öldürse dahi asla putperestliği kabul etmemelerini¸ imanlarından dönmemelerini¸ öldürülmeleri halinde şehit olup kendilerini cennette bulacaklarını¸ ölüm acısını dahi Cenab-ı Hakk'ın onlara duyurmayacağını¸ söyler. Bu cihetle¸ hapiste bulunan Kudüs esirlerinin en çok eziyet göreni Hz. Danyal (a.s.)'dır. Bu sırada Buhtunnasr korkulu rüyalar görmeye başlar. Kimsenin tabir edemediği rüyayı Danyal (a.s.) tabir eder. Bunun üzerine Danyal (a.s.)'a herkesin hürmet ve saygı göstermesini emreder. Fakat bu çok uzun sürmez ve yine insanları putuna tapmaya zorlar. Danyal (a.s.) yine karşı çıkar. Bu sefer Danyal (a.s.)'ı ateşe attırır ama Cenabı Hak onu kurtarır. Bu mucizelerden sonra aciz kalan Buhtunnasr¸ Hz. Danyal (a.s.)' a samimi olarak çok saygı gösterdi ve herkesin ona hürmet edip duasını almasını emreder. Bundan sonra her taraftan insanlar gelir Hz. Danyal (a.s)'ın duasını alır¸ felaket anlarında ve kuraklık gibi günlerde de ona dua ettirirler. İşte bu sırada Tarsus'ta da hüküm sürmekte olan kuraklık ve kıtlık dolayısıyla yağmur duası yapmak için Tarsus'a gelir ve burada kalarak vefat eder. Hz. Danyal (a.s.)'ın kabri Tarsus'tadır.


Hz. Ömer devrinde Tarsus fethedildiğinde bulunan büyük bir lahit içerisinde altın iplikle dokunmuş kumaşa sarılı gayet uzun boylu bir ceset bulunur. Cesedin parmağında¸ başından geçen maceraların sembolü olarak biri erkek biri dişi iki aslan arasında duran ve dişi aslan tarafından yalanan genç bir çocuk figürünün bulunduğu bir yüzüğe rastlanır. Lahdin Hz. Danyal (a.s.)'a ait olduğu anlaşılınca Hz. Ömer cesedin Yahudiler tarafından çıkarılmasını önlemek için daha derine İslâmî usullere göre defnettirir ve üzerinden de Berdan Nehri'nden gelen ufak bir çayın suyunu geçirtir.


Bir peygamberin kabri şerifini bağrında saklaması¸ Cenab-ı Hakk'ın Tarsus'a¸ dolayısıyla Mersin'e büyük bir lütfudur. Son yıllarda kabr-i şerifinin gerçek yeri tespit edilip¸ restorasyon çalışmaları devam etmektedir.


 Bu vesile ile Hz. Danyal (a.s.)'ın bereketlendirdiği Çukurova Bölgesi'ne ve Mersin'deki gönül dostlarımıza selam olsun…


Danyal (pbuh)'s Country of abundance: Mersin


The tomb of Danyal (pbuh)¸who is Davud' s (pbuh) descendant¸ is in TarsuşMersin. Rumour has it that He was the cousin of Prophet Yakup (pbuh).


Because of the drought and scarcenesş he came to Tarsus for rain prayer and stayed here until the end of his life.


When Tarsus was conquered in Omar (ra)'s era¸ in a large sarcophaguş there found a quite tall corpse¸wrapped in a fabric knitted by gold thread. On The finger of the corpse¸ there seen a ring with the figure of a young boy standing between two lionşone of which is female and licking the boy¸ which was the symbol of the experiences he had had through his life.


It's the favour and mercy of Allah that a prophet's tomb is in Tarsuş Mersin. Lately¸ the actual place of the tomb of Prophet Dalyan (pbuh) has been found and the restoration work is going on. Our best regards for our friends from Çukurova region and Mersin. 

Sayfayı Paylaş