HİZMET KERVANI

Somuncu Baba

Tesirleri günümüze kadar ulaşan mutasavvıflardan Somuncu Baba diye şöhret bulan Şeyh Hamîd-i Velî Hazretleri ve kendisinden sonra gelen mutasavvıflar bir taraftan padişahlara kadar ulaşıp¸ kendilerine ve şehzâdelere musahip olmuşlar¸ diğer taraftan da ekmek fırını ve burçak tarlasındaki insanlarla yakın alâka kurarak onları irşâd etmişlerdir. Hem halkla beraber olup mütevâzı yaşamışlar¸ hem de idârecilerden mevki¸ makam ve dünyalık bir şey beklemeden onlara hayrı tavsiye etmişlerdir. Öte yandan Akşemseddin gibileri de insanların hem maddî hastalıklarını tedâvî etmişler&

Tesirleri günümüze kadar ulaşan mutasavvıflardan Somuncu Baba diye şöhret bulan Şeyh Hamîd-i Velî Hazretleri ve kendisinden sonra gelen mutasavvıflar bir taraftan padişahlara kadar ulaşıp¸ kendilerine ve şehzâdelere musahip olmuşlar¸ diğer taraftan da ekmek fırını ve burçak tarlasındaki insanlarla yakın alâka kurarak onları irşâd etmişlerdir. Hem halkla beraber olup mütevâzı yaşamışlar¸ hem de idârecilerden mevki¸ makam ve dünyalık bir şey beklemeden onlara hayrı tavsiye etmişlerdir. Öte yandan Akşemseddin gibileri de insanların hem maddî hastalıklarını tedâvî etmişler¸ hem de rûhlarını¸ kalplerini tasfiye ve tezkiye etmişlerdir.


Somuncu Baba'nın evlatları her çağda toplumun içinde bulunmuş¸ ancak toplumdan uzak yaşamışlardır. Halk içinde normal yaşantılarına devam ederek insanlara hizmeti esas almışlardır. Böylece “İnsanların en hayırlısı onlara faydalı olandır.” ve “Kavmin efendisi onlara hizmet edendir.” meâlindeki peygamber tavsiyelerine de gerçekten bağlı kalmışlardır.


Bu hizmet kervânının 20. yüzyıldaki temsilcilerinden bir de Vakfımızın Kurucusu  Es-Seyyid Osman Hulûsî Ateş Efendi (k.s)'dir.


1914-1990 yılları arasında yaşayan Osman Hulûsî Efendi¸ şeyhi İhrâmcızâde İsmail Hakkı Toprak Efendi (1880-1969)'den aldığı maddî ve manevî hizmet aşkını Darende'de başlatmış¸ irşâd ve hizmetle geçen örnek hayatı¸ kendisinden sonra gelen evladı Hâmid Hamîdeddin Ateş Efendi'yle aynı hızla ve daha geniş alanlarda devam etmektedir.


H. Hamidettin Ateş Efendi¸ Hulûsi Efendi Hazretlerini şöyle vasfediyor:


"Otuz yapraklı gül şehri Darende'nin bağrında yetişmiş¸ Darende'nin dert­­lerine derman olmuş sosyal ve ilmî yönden olduğu kadar iktisadî yönden de gelişmesini sağlamış olan Osman Hulûsi Efendi (k.s); eserleri ile çağına tesir­lerini yansıtan bir aynadır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v)'in temiz neslin­den olan bir önder ve örnek insandır.  


 


Osman Hulûsi Efendi (k.s)¸ din hizmetlerinin ve irşad faaliyetlerinin yanında¸ insan­larla ilişkilerinde dürüst¸ cömert¸ yardımsever¸ başkalarına yük olmayan onların yükünü paylaşan¸ kendi elinin emeğiyle geçinen¸ kimseye kötülük etme­yen¸ kendisine yapılan kötülüğü de affedebilen bir maneviyat eridir. Güzel ahlâklı insanları¸ gülü¸ bül­bülü¸ seher vaktini¸ güzel kokuyu¸ dahası güzel olan her şeyi seven bir insân-ı kâmil­dir. Din¸ dil¸ ırk¸ sosyal statü gibi herhangi bir şekilde insanlar arasında ayırım yapmaksızın herkese karşı eşit¸ tutarlı ve yaklaşımcı tavırlar sergilemiştir."


 


Bu sayımız vesilesiyle¸ Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Hazretlerini hürmet ve muhabbetle anıyor¸ 24-25 Haziran 2011 tarihindeki "Kültür Etkinliklerimize" siz kıymetli okuyucularımızı da bekliyoruz…


 


The Caravan of Service


Sheikh Hamid Wali¸ mostly known as Somuncu Baba¸who is among the sufis whose influences have reached until today and the other sufis came after him both became like the friends and brothers of the sultans and their sons and showed the right ways to the people working in the bakery and wetch fields by closely deailing with them.


One of the embassadors of this caravan of service in the 20th century is the founder of our foundation¸ Osman Hulûsi Efendi. His model life¸ filled with service to the humanity¸ is carried on in the same way as before and even more expansively by his son Hamid Hamideddin Ateş Efendi.

Sayfayı Paylaş