HACI BAYRAM-I VELÎ HAZRETLERİ

Somuncu Baba

Somuncu Baba Hazretleri'nin halifesi¸ manevî âlemde “Sultanu'l-arifin¸ kulubu'l-aşıkîn” olan Hacı Bayram-ı Velî Hazretleri; Ankara yakınlarındaki Zü'l-Fadl Köyü'nde dünyaya gelir. Asıl adı Numan'dır. İlmî tahsilini tamamladıktan sonra¸ Ankara'daki Kara Medrese Müderrisliği'ne kadar yükselir. Bursa'daki Çelebi Sultan Medresesi'nde de bir müddet müderrislik yapar.

Anadolu erenlerinden “Kutbul-Arifin” diye anılan¸ Somuncu Baba adıyla maruf Şeyh Hamid-i Velî Hazretleri ile Hacı Bayram-ı Velî arasındaki manevî yakınlık Kayseri'


Somuncu Baba Hazretleri'nin halifesi¸ manevî âlemde “Sultanu'l-arifin¸ kulubu'l-aşıkîn” olan Hacı Bayram-ı Velî Hazretleri; Ankara yakınlarındaki Zü'l-Fadl Köyü'nde dünyaya gelir. Asıl adı Numan'dır. İlmî tahsilini tamamladıktan sonra¸ Ankara'daki Kara Medrese Müderrisliği'ne kadar yükselir. Bursa'daki Çelebi Sultan Medresesi'nde de bir müddet müderrislik yapar.


Anadolu erenlerinden “Kutbul-Arifin” diye anılan¸ Somuncu Baba adıyla maruf Şeyh Hamid-i Velî Hazretleri ile Hacı Bayram-ı Velî arasındaki manevî yakınlık Kayseri'de başlar Darende'ye kadar devam eder. Bu yakınlaşma oldukça önemlidir. Bir gün Şeyh Hamid-i Velî Hazretleri Şeyh Şücaüddin Karamanî'ye şöyle bir talimat verir: “Engüri'de Hacı Bayram adlı bir müderris vardır. Onu davet eyleyin de¸ buraya gelsin.” Somuncu Baba'nın adına davet eden Şucauddin Karamanî'nin davetine icabet eden Müderris Numan¸ Kayseri'ye gelir. Şeyh Hamid-i Velî ile olan bu ilk görüşmesi bir bayram gününe rastladığı için¸ mürşidi ona “Bayram” diye hitap eder ve böylece Müderris Numan¸ bütün Anadolu'yu manevîyatı ile ayakta tutan Hacı Bayram-ı Velî şeklinde tezahür etmiş olur. Müderris Numan kendini davet eden maneviyat önderinin mertebelerinin yüksekliğini manen müşahede edince tasavvuf yolunu tercih eder ve Somuncu Baba Hazretleri'nin bağlılarından olur.


Hacı Bayram-ı Velî on yıl kadar Somuncu Baba Hazretleri'ne hizmet eder ve manevî sohbetlerinden istifade eder. Hacı Bayram-ı Velî Somuncu Baba Hazretleri'nin nezdinde hizmet¸ sohbet¸ murakabe ve taatle geçen yıllardan sonra önemli bir manevî makama kavuşur. Ankara'da kabr-i şerifi bulanan Hacı Bayram-ı Velî Hazretleri; Şeyh Hamid-i Velî Hazretleri'nin manevî feyzinden istifade etmiş¸ ondan aldığı güzellikleri etrafına yaymıştır. Onun için de bu mübarek zatların isimleri unutulmamış¸ yüzyıllar sonra hatıraları dillerde hürmetle yâd edilmektedir.


Dergimizin bu ay ki kapak konusu Ankara Hacı Bayram-ı Velî Camii olarak seçildi. Konuyla ilgili olarak M. Nihat Malkoç¸ Hacı Bayram-I Velî Camii başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yine Mustafa Özçelik Ankara'da Bir Sufi-Şair: Hacı Bayram Velî başlıklı yazısında Hazret'in şairlik yönünü anlattı bizlere. Yine Resul Kesenceli Maneviyatın Tarihi Yönlendirmesi: Sultan II. Murat Han başlıklı yazısında bizlere Hacı Bayram-ı Velî Hazretleri ile II. Murat arasındaki münasebetleri anlattı. Dergimizde ayrıca Prof. Dr. Ali Akpınar'ın “Hz. Hârûn'un (a.s.) Fesâhati ve İhtiyatlı Kararları”¸ Prof. Dr. Ramazan Altıntaş'ın “Amelde İhlas”¸ Prof. Dr. Kadir Özköse'nin “Halvetiyye Devrânı”¸ Prof. Dr. Enbiya Yıldırım “Enâniyet -Gururla Beslenen Bir Hastalık”¸ Prof. Dr. Bilal Kemikli'nin “Gençlik: İnsanın Bahar Hâli” başlıklı yazılarıyla birlikte bir çok değişik konulardaki yazıları da okuyabilirsiniz. Selam ile…


 


Hadji Bairam Wali


Hadji Bairam Wali (k.s)¸ The Khalifa of Somuncu Baba (Sheikh Hamid Wali) and known as “Sultanu'l- Arifin (Sultan of Intellectuals)¸ Kulubu'l –Aşıkîn” among Sufis¸ was born in Village of Zü'l Fadl near Ankara. His name is Numan. After his education¸ he became the Mudarris of Kara Madrasa in Ankara. He also taught as a mudarris in Çelebi Sultan Madrasa in Bursa.


Since his first meeting with his Sheikh Hamid Wali was on a bairam morning¸ his sheikh called him as ” Bairam”¸ and thus¸ Mudarris Numan was known as “Hadji Bairam Wali” from that time on in Anatolia¸ which was enlightened and sustained by his spirituality.


Hadji Bairam Wali¸ whose tomb is in Ankara¸ benefitted from the education and spiritual light of Sheikh Hamid Wali¸ and spread this beauty around. That's why those kinds of people are never forgotten and always remembered with respect.


Best regards…

Sayfayı Paylaş