GÖNÜLLERİN BULUŞMA NOKTASI: HİCAZ

Somuncu Baba

Hac ibadeti¸ her kültürden din kardeşimizin istişare ve kültürel alış veriş için bir araya geldiği¸ diğer Müslüman kardeşin derdiyle dertlendiği mânevî bir ortamdır. Kutsal topraklarda ibadet ruhuyla vazifesini yerine getiren her kardeşimiz¸ kalben olgunlaşır¸ vicdanı duygusallaşır¸ nefsini yenmeyi öğrenir¸ insanlığı kemâle erer.


Hac ibadeti¸ her kültürden din kardeşimizin istişare ve kültürel alış veriş için bir araya geldiği¸ diğer Müslüman kardeşin derdiyle dertlendiği mânevî bir ortamdır. Kutsal topraklarda ibadet ruhuyla vazifesini yerine getiren her kardeşimiz¸ kalben olgunlaşır¸ vicdanı duygusallaşır¸ nefsini yenmeyi öğrenir¸ insanlığı kemâle erer.


Hac ibâdetinin farz kılınmasında¸ büyük hikmetler ve sayısız faydalar vardır. Her sene milyonlarca Müslüman kardeşimiz¸ dünyanın çeşitli ülkelerinden kalkarak¸ türlü zahmet ve maddî külfetlere katlanarak; İslâm güneşinin doğduğu¸ İslâm Peygamberi (s.a.v.)'nin yaşadığı¸ sahabilerinin şehit düştüğü mukaddes beldede buluşuyorlar. Irk¸ renk¸ dil ve mevki farkı gözetmeksizin¸ her türlü sıfatlardan sıyrılarak¸ aynı şekil ve aynı renkteki ihramlar (örtüler) içinde bir tek Allah (c.c.)'a yöneliyor¸ O'nun yüce huzurunda durarak O'na ibâdet ediyor; hep beraber O'na kulluk vazifelerine yerine getiriyorlar. Müslümanlar bu kutsal beldeye girerken Allah (c.c.)'a ibâdet niyetiyle¸ dünya nimetlerinden âdetâ sıyrılarak¸ sonunda bu dünyadan böyle beyaz¸ sâde bir örtü ile ayrılacağını¸ mal¸ mevki ve evlâdın burada kalacağını hatırlıyorlar. Allah'a ibâdet gayesiyle¸ yeryüzünde inşâ edilen ilk ibâdet yeri¸ Kâbe-i Muazzama'yı hep beraber tavaf ediyorlar. Onun etrafında dönerek Allah'ın lütfedip verdiği bu büyük şerefe¸ gözyaşlarıyla şükrediyor¸ O'na yalvararak günahlarının afvını¸ Müslümanların¸ vatan ve milletlerinin hayrını diliyorlar. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri¸ insan gönlünü Kâbe gibi kutsal kabul etmiştir. Bir beyitlerinde şöyle buyururlar:


Demişlerdir gönüldür Ka'betu'llâh / Nazargâh-ı Hudâ şâzı gönüldür


İnsanın gönlünün incitilmesini¸ Kâbe'nin yıkılmasıyla eşdeğer tutarak insana verdikleri öneme işaret buyurmuşlardır. Bir arkadaş anlatıyor: “Hulûsi Efendi (k.s.) ile beraber hac farizasından sonra bir gün Kâbe'yi tavaf (nafile tavaf) ediyorduk. Tavaf çok kalabalık olduğu için yanında bulunan arkadaşa dedim ki; ‘Sen önden bir iki adım ileriden yürü Efendi Hazretleri rahat hareket etsin.' O da öne geçerek yürümeye başladı. Önünde gidenleri itekler gibi oldu. Osman Hulûsi Efendi (k.s.) bunu görünce şöyle buyurdu: ‘Tavaf ediyoruz sünnet¸ incitiyorsun haram¸ onun için kimseye eziyet etmeyiniz.' diyerek¸ o arkadaşa mani oldu.”


Bu sayımızdaki bir yazının içinde neşredilen H. Hamidettin Ateş Efendi'nin cümlelerine dikkat kesilelim: “Tavaf yaparken¸ Kâbe'yi seyrederken veya diğer vazifelerimizi yerine getirirken¸ daima arkadaşlarımızı¸ dostlarımızı hatırlayıp dua ettik. Orada aziz vatanımızın birliği ve dirliği için ümmet-i Muhammed'in selameti için¸ özellikle ihvan arkadaşlarımız için çok dua ettik. Bütün Müslümanların buluşma yeri olan Hicaz'da birçok kardeşimizle görüştük¸ hasbihal ettik. Müslüman ülkelerden gelen din kardeşlerimizin hâlini sorduk¸ gerekli durumlarda onlara yardımcı olduk.”


Hac da¸ bayramlar da; gönüllerin kardeşlik buluşmasıdır. Bu vesileyle mübarek Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyor¸ bu mutlu mevsimin gönüllerin birliğine¸ ülkemizin dirliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Selam ile…


 


THE PLACE WHERE THE HEARTS MEET: THE HEJAZ


Pilgrimage is a spiritual environment where our religious fellows from various cultures come together and consult each other¸ share their happiness and sadness and which symbolizes the unity of Islam. In this holy land¸ feeling the spirit of worship¸ our brothers and sisters become mature; conscientiously emotinal; learn to take the edge off their desires and get mature as a humanbeing. It is a kind of life university morally.


Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi consider the hearts sacred just as Kabah and says in one of his poems:


It is said that it is the heart which considered as Kabatullah/It is again the heart where the glance of Huda touches


They state the importance of not hurting the hearts since it is equal to damaging the Kabah


Let's condsider the sentences of H. Hamidettin Ateş in this isssue: “We always remebered and prayed for our friends while circumambulating and watching the Kabah and doing our ather prayings. We also prayed for the unity of our homeland and peace of the Muslims and especially for our brothers and sisters.”


Both bairams and the pilgrimage are times for the hearts to meet.


Hereby¸ we would like to congratulate your bairam and hope that this holy time brings our country peace and happiness. Best regards…

Sayfayı Paylaş