GÖNÜLLER ŞEHRİ: BUHARA

Somuncu Baba

Orta Asya uygarlık tarihimiz açısından önemli bir merkezdir. Özbekistan sınırları içerisinde bulunan Buhara şeh-ri ise¸ ilimle kültürün¸ tasavvufla irfanın iç içe geliştiği¸ bereketli topraklardır.

Özbekistan'ın Güneybatısındaki Ceyhun (Amuderya) ve kuzeydoğusunda ki¸ Seyhun (Sirderya) ırmakları arasın-da uzanan topraklarda bulunan Taşkent¸ Andican¸ Buhara¸ Semerkant gibi büyük bölge şehirleri¸ maneviyat ve ta-rih güzellikleri ile doludur.

Burası bilginin harman yeridir. Buhara¸ Şah-ı Nakşbend Hazretleri'yle birlikte¸

Orta Asya uygarlık tarihimiz açısından önemli bir merkezdir. Özbekistan sınırları içerisinde bulunan Buhara şeh-ri ise¸ ilimle kültürün¸  tasavvufla irfanın iç içe geliştiği¸ bereketli topraklardır.


Özbekistan'ın Güneybatısındaki Ceyhun (Amuderya) ve kuzeydoğusunda ki¸ Seyhun (Sirderya) ırmakları arasın-da uzanan topraklarda bulunan Taşkent¸  Andican¸ Buhara¸ Semerkant gibi büyük bölge şehirleri¸ maneviyat ve ta-rih güzellikleri ile doludur.


Burası bilginin harman yeridir. Buhara¸ Şah-ı Nakşbend Hazretleri'yle birlikte¸ bütün dünyaya yayılan gönül ha-reketinin feyizli topraklarıdır. İpek Yolu üzerinde kültürün altın çağının yaşandığı bu seçkin mekân¸ medreseleri¸ külliyeleri ve tekkeleriyle gönüllere hitabetmiş¸ gönül dostlarının yüzyıllardır ziyaretgâhı olmuştur.


Buhara'yı gönüller şehri yapan¸ veliler başbuğu Şah-ı Nakşbend Hazretleri; daha doğmadan Muhammed Baba Semmasî Hazretleri tarafından Kasr-ı Hinduvan'da keşfedilmiştir. Bu beldeden geçerken güzel kokular alan Semmasî Baba ileride buradan büyük bir velinin geleceğini müjdelemiştir. "Onun emaneti evvela Cenab-ı Hakk'a sonra sizedir."¸ diyerek Emir Külâl Hazretleri'ne teslim etmiştir.  Büyük bir maneviyat eri olan¸ Şah-ı Nakşbend Hazretleri çağlar ötesine ışıklar saçarak¸ yüce bir yolu devam ettirmiş¸ insanların irşadına vesile olmuştur. Hâce Bahâeddin Nakşbend Hazretleri halkı irşada başlayınca Orta Asya'nın muhtelif şehirlerinde sohbetler yapar¸  çok sayıda kişi kendisine mürîd olur¸ sohbet halkasına katılırlar. Konu ile ilgili Prof. Dr. Necdet Tosun'un şu tespitlerini siz değerli okuyucularımızla paylaşmak istiyorum:


"Şâh-ı Nakşbend Hazretleri'nin şu sözleri¸ müridlerinin tasavvufî eğitiminde izlediği yolu göstermesi açısından dikkat çekicidir: ‘Biz müridi dilersek cezbe¸ dilersek sülûk yoluyla terbiye ederiz. Bu bizim elimizdedir. Sohbetimi-ze gelenlerden bazılarının gönlünde muhabbet tohumu vardır. Ama dünyevî alâkalar yüzünden gelişip büyüyeme-miştir. Bizim vazifemiz o alâkaları temizlemektir. Bazılarının ise gönlünde muhabbet tohumu yoktur. Burada bizim vazifemiz gönüllerde manevî tohum oluşturmaktır."


Bu sayımızda ayrıca; Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanımız H. Hamideddin Ateş Efendi'nin 1999 yılında¸ 27 kişilik bir grupla¸ ata yurdumuz¸ Orta Asya'daki¸  özellikle Özbekistan'daki kültürel ve manevî zenginliklerimizi görmek ve Şah-ı Nakşbend Hazretlerini ziyaret için yaptığı kültür gezisinden hatıraları da okuyabilirsiniz.


Her evlat bir annenin eseridir. Her hayırlı evladın arkasında mutlaka¸ onun terbiyesinde çok hassas davranmış hayırlı bir anne vardır.  Her Allah dostunun arkasından onu yetiştirmiş¸ duasını eksik etmemiş bir annenin mevcu-diyetini onların hayatını okuduğumuzda yakinen görüyoruz. Hatta Şâh-ı Nakşbend Hazretlerinin "Beni ziyaret et-meden evvel¸ annemin kabrini ziyaret ediniz." sözü annenin bu husustaki önemini işaret etmektedir. Bu cümleden olarak anne ve çocuklarımızın eğitimine katık sağlayacağını umduğumuz aile ekimizle birlikte¸ artık evlerinize üç dergiyle konuk oluyoruz. Beğeneceğiniz ümidiyle…


A BELOVED CİTY: BUHARA


Central Asia is an important place for our history of  civilization. Buhara¸ which is within the borders of Uzbekhistan¸ is a city where the wisdom and culture; and sufism and knowledge bend in and developed together.


What makes Buhara beloved is the scholar of walis Sheikh Nakshbend (k.s)¸who was discovered by  Muhammad Baba Semmasi in Kasr-ı Hinduvan. While passing through this place¸ he smelled the aura of Nakshbend (k.s) and heralded that a wali would be born here soon.


Each child is the student of a mother.


Sheikh Naksbend (ks) said; " Before visiting meine¸ please visit my mother's tomb" which proves the importance of a mother in the education of a child. As a result¸ we hope that the family supplement of our issue¸ besides the child supplement¸ will contribute the mothers and our children in their education. From now on¸ we will have 3 issues every month. Best regards.

Sayfayı Paylaş