GÖNÜLLER DARENDE'DE BİRLEŞİYOR

Somuncu Baba

Vakfımız tarafından 30 Temmuz 2016 tarihinde tertip edilecek olan "Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Anma Merasimi'nden" gayemiz; bu büyük zatları anmak¸ anlamak seven gönülleri Darende'de toplamak¸ bir araya getirmektir. Bundan 6 asır önce¸ Darende'yi yurt tutan bu diyarı¸ maneviyat ışıklarıyla aydınlatan Somuncu Baba Hazretleri hakkında Vakıf Mütevelli Heyet Başkanımız H. Hamideddin Ateş Efendi şu tespitlerde bulunmaktadır:

Vakfımız tarafından 30 Temmuz 2016 tarihinde tertip edilecek olan "Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Anma Merasimi'nden" gayemiz;  bu büyük zatları anmak¸ anlamak seven gönülleri Darende'de toplamak¸ bir araya getirmektir.  Bundan 6 asır önce¸ Darende'yi yurt tutan bu diyarı¸ maneviyat ışıklarıyla aydınlatan Somuncu Baba Hazretleri hakkında Vakıf Mütevelli Heyet Başkanımız H. Hamideddin Ateş Efendi şu tespitlerde bulunmaktadır:


"Somuncu Baba Hazretleri'nin Darende'de bulunması¸ Darende için¸ bölge için bir lütuf¸ bir ihsan-ı ilahîdir. Yerin şerefi oturanın şerefi iledir¸ bu toprakları şereflendirenler de yüce neseb-i Rasûlullah (s.a.v.)'a mensup olan zevatlardır. İlçemizi maneviyatı ile güzelleştiren yaşanılabilir hale getiren¸ Somuncu Baba'lar Hulûsi Efendi'lerdir. Bu zevat-ı kiramlar Darende'de olmasalardı Darende'nin diğer ilçelerden bir farkı olmazdı. Aslında bu mekânı şereflendirmiş¸ bu vadiye hayat vermiş¸ canlılık katmıştır. Manevî hayatiyetleri devam ettiği için¸ asırladır yüzbinlerce insan¸ onu ziyaret etmekte¸ adeta evlatlarında vücut bulmuş manevî şahsiyetiyle müşerref olmaktadır." 


Vakıf anlayışı güzelliklerle dolu bir kavramdır. Vakıf düşüncesi bizim inancımızın¸ tarihimizin¸ kültürümüzün vazgeçilmez bir unsurudur.  İnsanî duyguların en güzel tezahürünün vakıf yoluyla olduğu hepimizin malumudur. "İnsanların en iyisi insanlara faydalı olanıdır." prensibine candan sarılan ecdadımız¸ vakıf anlayışını insanlığın hizmetine hayatlarını ve bütün variyetlerini adamıştır. Hizmeti sadece insanlarla sınırlı tutmamış¸ mahlûkata da yararlı olmayı vakıf geleneği içinde sürdürmüştür. Vakfımız¸ insanları gönül-den kucaklaştıran¸  gözyaşlarını dindiren¸ aç olanları doyuran¸ üşüyenleri giydiren¸ gönüllü bir kuruluştur. Hizmetin temelinde Allah rızası olan Vakfımızın kurucusu çağımız mutasavvıflarından Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.) örnek kişiliği kadar eserlerinde bizlere verdiği mesajlarla¸  sevgi ve hizmet anlayışı ile daima hayırla anılmaktadır. Bu tür anma merasimleri manevî büyüklerimizin irfan sofrasına gönül ikramıdır. H. Hamidettin Ateş Efendi'nin tarifiyle Vakıf kurucumuzun insanlığı kuşatan tasavvuf anlayışına bir nazar edelim:  "Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri¸ tasavvufî düşüncesiyle hep gönüllere hitap eden¸ gönüllere hizmet eden bir yüce şahsiyettir. Ona göre¸ gönül; aşkın membaı¸ manevî ilham ve duyguların zuhur ettiği yerdir. Hakk'ın sırlarının tecelli ettiği aynadır. Samimi gönül; sahibini Allah'ı her an kalpte zikretmeye ve ona tam bir imanla yönelmeye sevkeder. Manevî kuvvet ve destek verir. Bunların hepsinden murad¸ ancak can ve gönülden Cenâb-ı Hakk'ın huzuruna sâfiyâne varmaktır. Gönül âyinesindeki bu ezelî muhabbet ile Hulûsi Efendi Hazretleri; Allah'ın yarattıklarına sevgi ile bakmış¸ "İnsanların hayırlısı¸ insanlara faydalı olandır" prensibi ile insanlığa hizmeti¸ Hakk'a hizmet kabul etmiştir."


Bütün okuyucularımızı 30 Temmuz 2016 cumartesi günü Darende'de Somuncu Baba Külliyesi'nde tertip edeceğimiz "Anma Merasimine" bekliyoruz. Selam ile…


 


The Hearts Meet in Darende


"The tomb of Somuncu Baba's being in Darende is a grace and divine beneficence both for Darende and the region. The dignity of a place is due to the dignity of the one who lives there. And what makes this land honorable is the ones who are from the lineage of Resulallah (pbuh)."


The concept of Waqf (foundation) is a notion filled with beauties and this is an indispensable part of our belief¸ history and culture. That the best manifestation of all the humane emotions happens via foundations is well-known. Our foundation is a nonprofit organization which gathers the hearts¸ wipes the people's tears and feeds and dresses the poor. The base of its services is for the sake of Allah. The founder Es-Sayyid Osman Hulusi Efendi is always remembered not only with his exemplary character but also with the messages he gives us in his works of art. We would like to invite all our readers to the "Memorial Ceremony" which will be held in Somuncu Baba Complex in Darende on 30th July¸ 2016.


Best regards…

Sayfayı Paylaş