GÖNÜLDEN YARDIM

Somuncu Baba

İslâm dini insanların yardımlaşmaları konusunda o kadar güzel prensipler emretmiştir ki¸ bu esaslara uyulduğunda¸ fertlerin maddî ve manevî ihtiyaçları kolaylıkla halledilir. Böylece fertler arasında huzur¸ karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı bir ortam meydana gelmiş olur. Bunu tesis etme yolunu İslâmiyet insanlara göstermiş¸ mü'minlerin birbirlerinin kardeşi olduğunu bildirmiştir.

İnsanlar yaratılış¸ yaşayış ve imkânlar itibariyle birbirlerinden farklıdır. Bu fark onları birbirlerine daha çok yakınlaştırır. Bu farkı ortadan kaldırmak için mülkiyet ve tasarruf haklarını yok etmek¸ insan yaratılışına uygun olmadığı gibi¸ maddi imkânı çok olan insanların fakir¸ yoksul ve perişan insanları kederleri ile baş başa bırakması doğru değildir. İşte İslâm¸ insanlar arasındaki bu iktisadî ve içtimai düzensizliği çözecek prensipler koymuştur. Bu prensipler daima hayra ve güzelliğe sevk eder.


Yüce Rabbimiz¸ hali vakti yerinde olanların¸ fakir ve muhtaç olanlara akrabadan başlamak üzere yardım etmesini¸ iyilik ve ihsanda bulunulmasını emretmektedir. Müslümanlar bu emre iman etmişler ve yaşayışlarında da tatbik etmişlerdir.


Bilgi ve teknik geliştikçe insanların ve insan topluluklarının ihtiyaçları her gün biraz daha artmaktadır. Bunun böyle olması da gayet normaldir.


İslâm dini insanların yardımlaşmaları konusunda o kadar güzel prensipler emretmiştir ki¸ bu esaslara uyulduğunda¸ fertlerin maddî ve manevî ihtiyaçları kolaylıkla halledilir. Böylece fertler arasında huzur¸ karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı bir ortam meydana gelmiş olur. Bunu tesis etme yolunu İslâmiyet insanlara göstermiş¸ mü'minlerin birbirlerinin kardeşi olduğunu bildirmiştir.


Cenab-ı Hakk¸ Kur'an-ı Kerim'inde şöyle emir buyurmaktadır:


“İyilik ve takva hususunda yardımlaşın¸ günah ve düşmanlık yolunda yardımlaşmayın" (5/Maide¸ 2)


O halde yardımlaşma¸ ancak hayır üzerine yapılacaktır. Bu âyet-i kerime o kadar mühimdir ki¸ ahireti kazanmak gece gündüz bunun ehemmiyeti üzerinde durmamız¸ düşünmemiz gerekir. Yardımlaşmanın içinde¸ maldan infak olduğu gibi¸ kardeşlik duygularıyla sevgi ve dua gibi her şey verilebilir.


Zekât¸ fitre mecburi İslami şartlar olduğu halde¸ bazı yardımlar tamamen isteğe bağlıdır. Bu yardımın sınırı yoktur.


Yardım¸ herkesin kudretine göredir. Maldan¸ bilgiden¸ güçten¸ gönülden yapılabilir. Hiçbir yardımı küçük görmemelidir.


Gerçek mânâda kardeşliğin tesis edilmesi¸ cemiyet fertlerinin huzur bulması ve varlığının devamı için yardımlaşma olgusunun en mühim prensiplerden biri olduğu şüphesizdir.


Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) bir sohbette kendisine sorulan "Hakiki ve tam Müslüman nasıl olur?" sualine verdiği cevabın üç maddesi şöyledir:


 


"Allah'ın emrettiği ve Peygamber'inin gösterdiği şekilde namazını kı­lar¸ orucunu tutar¸ zekâtını verir¸ yetimlere¸ yoksullara¸ muhtaçlara¸ hısım ve akrabalarına¸ yolda kalmışlara malı ile seve seve yardımda bulunur.


Varlık zamanında da¸ darlık zamanında da başkalarına yardımda bu­lunur.


Her iyi işe arka çıkar¸ fenalığa asla yar­dımcı olmaz¸ kötüleri ko­ru­maz."


 


Ramazan ayı başta olmak üzere Vakfımız yıl içerisinde¸ ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve yurtdışındaki kardeşlerimize çeşitli yardımlarda bulunmaktadır. Özellikle kardeş ülke Pakistan'da yaşanan sel felaketi münasebetiyle Vakfımız tarafından¸ Pakistan'daki kardeşlerimize gıda ve nakdî yardım yapılmıştır.


Yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle¸ yine ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize kurban bağışlarının ulaştırılacağını sizlerle paylaşır; bu hususta desteklerini esirgemeyen kıymetli gönül dostlarımıza teşekkür ederiz.


THE WILLING HELP


Human beings are different in terms of creation and opportunities. However¸ this difference makes them closer to each other. Islam has established some principles that regulate the economic and social disorganization among people. These regulations lead them to the gentleness and goodness.


Allah wants the rich to help the poor starting from his close relatives. And the Muslims obey this order and apply it to their lives.


In Quran Allah says:


"…help one another in furthering virtue and God-consciousness¸ and do not help one another in furthering evil and enmity…" (5/Maida¸2)


In a conversation¸ Osman Hulusi Efendi answered the question asked to him: "Who is a real and sincere Muslim?"; the three items of his answer are:


"He prays in the way as Allah orders and the Prophet demonstrates¸ fasts¸ gives alms¸ willingly helps the orphans¸ the poor¸ the needy and the relatives.


He helps others no matter he is rich or poor himself.


He supports the goodness¸ yet never helps the wickedness and the evildoers"

Sayfayı Paylaş