GÖNÜL ŞEHRİ ERZİNCAN

Somuncu Baba

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Fırat'ın yukarı kısmında yer alan Erzincan¸ Anadolu'nun en eski kültür merkezlerinden birisidir. Tarihî ipek yolu güzergâhında yer alan şehir¸ Malazgirt Zaferi'nden sonra Türk ve Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. Erzincan kültürel zenginliği kadar doğal güzellikleri¸ coğrafyası¸ mutfağı ve alışveriş olanakları ile tam bir turizm cennetidir.

Evliya Çelebi'ye göre¸ 17. yüzyıl ortalarında Erzincan'ın ortasında küçük ve alçak duvarlı kalesi içinde; 200 ev ile 1 cami vardı. Kale dışında ise 1800 ev¸ 7 cami¸ 60'tan çok mescit ile içinde 500'd

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Fırat'ın yukarı kısmında yer alan Erzincan¸ Anadolu'nun en eski kültür merkezlerinden birisidir. Tarihî ipek yolu güzergâhında yer alan şehir¸ Malazgirt Zaferi'nden sonra Türk ve Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. Erzincan kültürel zenginliği kadar doğal güzellikleri¸ coğrafyası¸ mutfağı ve alışveriş olanakları ile tam bir turizm cennetidir.


Evliya Çelebi'ye göre¸ 17. yüzyıl ortalarında Erzincan'ın ortasında küçük ve alçak duvarlı kalesi içinde; 200 ev ile 1 cami vardı. Kale dışında ise 1800 ev¸ 7 cami¸ 60'tan çok mescit ile içinde 500'den fazla dükkânın bulunduğu bir çarşı ve bedesten¸ bütün şehirde ise 48 mahalle ve 40 okul bulunmaktaydı. Evliya Çelebi'nin Erzincan'da 500 dükkânın varlığından söz etmesi¸ 17. yüzyıl ortalarında ticaret ve el sanatlarının gelişmiş olduğunu göstermektedir. İlin ticaret yolları üzerinde bulunması da bu kanıtı doğrulamaktadır. Aynı yıllarda Erzincan vilayeti dâhilindeki padişah hasları 146.000 akçe tutuyordu. 1566 yılında şehrin geliri 234.000 akçeye ulaşmıştır.


Erzincan¸ tarihi boyunca tarım ve hayvancılık ürünlerinin yanı sıra yeraltı kaynaklarına¸ özellikle zengin maden işletmelerine yakın bir konumda bulunmaktaydı. Bakır¸ kurşun¸ mermer ve taş ocakları bilinen en eski çağlardan beri işletilmekteydi.


Dünyada yeni gelişmekte olan ve giderek yayılan yeni spor türleri¸ Erzincan'da her yaştan insanı¸ izleyici konumundan katılımcılığa yöneltmektedir. Her türlü kirlilikten¸ gürültüden ve stresten uzakta¸ grup veya bireysel olarak doğa ile baş başa yapılan sporlar¸ insan ve çevre sağlığı yönünden gün geçtikçe daha çok ilgi görmektedir.

Yeşil alanların toplam yüzölçümü içindeki payı %11 olan bu konuda Türkiye'de ilk sırayı alan Erzincan¸ durgun gölleri¸ hızlı akan akarsuları¸ kaplıca suları¸ dağları¸ yaylaları ve vadileriyle Türkiye genelinde az bilinen doğa sporlarına ve yepyeni bir geleceğe kucak açıyor.


Dergimizin bu sayısında kapak konumuz Erzincan şehrimiz olduğu için yazarımız M. Nihat Malkoç¸ "Etrafı Dağlık Ortası Bağlık: Erzincan" başlıklı yazısında konuyu detayıyla inceliyor. 


Kardeşlik duygularımızı yücelten paylaşma kültürümüz hakkında Prof. Dr. Ali Akpınar "Hikmet Boyutuyla İnfak¸ zekât¸ Sadaka" konulu makalesinde İslâm'ın bize verdiği öğütlerden bahsediyor.


Nisan ayında idrak ettiğimiz Kutlu Doğum Haftası nedeniyle "Hz. Peygamber (s.a.v.) Din ve Samimiyet" temasını işleyen etkinliklerden mülhem Prof. Dr. Abdullah Kahraman  "İhlas ve Samimiyet Medeniyetimizin" güzelliklerini serdediyor.


Mayıs ayı gençlik için ayır bir önem taşıyor… Prof. Dr. Kadir Özköse¸ Prof. Dr. Mehmet Soysaldı¸ Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu¸  Pedagog-Yazar Yusuf Yarhisarlı da yazılarında genç neslin daha iyi ve sağlıklı yetişmesi için gereken hususlara değiniyorlar.


Yayın Editörlerimizden Musa Tektaş¸  irfan kültürümüzü Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri merkezli incelerken¸ Edebiyatçı Yazar Vedat Ali Tok ise¸ bugünlerde TRT'de yayımlanan "Yedi Güzel Adam" filminin tema konularından olan Şair-Yazar Erdem Beyazıt'ın bir beytiyle ölüme ve hayata farklı bir bakış açısı getiriyor.


Uzman tarihçi Resul Kesenceli tarihin tartışılan karakterlerinden Baltacı Mehmet Paşa ve Katerina profillerine tarihin gerçek perspektifinden bakıyor. İsmail Çolak ise¸ Tapınak Şövalyeleri yazısında tarihin hakikatlerini gözler önüne seriyor.


Farklı yazar ve yazılarla bu ay dergimiz yine dopdolu. Haziran ayında "Doğumunun 100. Yılında Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri Özel Sayısıyla" buluşmak üzere esen kalın. Selam ile…


City of Hearts: Erzincan


Erzincan is one of the oldest culture centers in Anataolia. It is located on the historical silkroad route. After Malazgirt Victory¸ it came under the domination of the Turks and the Ottomans. Erzincan is a tourism center not only with its historical background¸ geographic feutures and cuisine but also its natural beauties and shopping opportunities.


New sport types¸ developing and increasing in the world¸ attract people from all age ranges in Erzincan. Agriculture and stockbreeding and mining are amongst the main sources of income of the dwellers here.


This month we will mainly focus on Erzincan in our issue and the article of M.Nihat Malkoç is about this city. The writings of our other writers are worth reading as well. In June¸ we will publish a special edition in commemoration of the 100th year of Es-Seyyid Osman Hulusi Ephendi' s birth.


Best regards.

Sayfayı Paylaş