GAZİ ŞEHİR: ANTEP

Somuncu Baba

Coğrafî yönden GAP'ın giriş kapısı¸ sanayisi ve ticarî hacmi ile GAP'ın merkezi olan Gaziantep¸ ekonomik yönden çevresindeki birçok ili etkisi altında tutmaktadır. Dörtte biri tarıma elverişli ovalardan oluşan ve bir bölümü Fırat Nehrinin sularıyla sulanan Gaziantep; Antepfıstığı¸ zeytin¸ pamuk¸ üzüm¸ kırmızıbiber keten gibi ekonomik değeri yüksek sanayi bitkileri ve mercimek¸ buğday ve arpa gibi hububat ürünleriyle zengin bir tarım yöresidir. Ayrıca; Gaziantep Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin tüm ürünlerinin işlendiği¸ iç ve dış pazara sunulduğu bir sanayi ve ticaret merkezidir.

Gaziantep; Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük¸ Türkiye'nin ise 6. büyük kentidir. Nüfusu¸ ekonomik potansiyeli ve büyükşehir statüsü ile bir metropol görünümündedir. Anadolu'nun ilk yerleşim alanlarından birisi olan ilimiz değişik dönemlere ait eserleri günümüze kadar taşımıştır. İlk uygarlıkların doğduğu Mezopotamya ve Akdeniz arasında bulunuşu¸ güneyden ve Akdeniz'den doğuya¸ kuzeye ve batıya giden yolların kavşağında oluşu¸ tarihî İpek Yolu'nun buradan geçmesi uygarlık tarihine ve bugüne yön vermiş olup¸ ayrıca her dönemde kültür ve ticaret merkezi olma özelliğini korumuştur. Selçuklular¸ Memluklular ve Osmanlılar dönemlerinde çok sayıda cami¸ medrese¸ han ve hamam yapılmış olan kent aynı zamanda üretim¸ ticaret ve el sanatları yönünden de ilerlemiştir. Günümüzde dahi bu han ve hamamlar işlevliğini korumakta¸ ticaretin ve özellikle de eşine rastlanmayan zengin el sanatlarının yaşatıldığı yerler olarak faaliyetini sürdürmektedir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler ve Fransızlar tarafından işgal edilen Gaziantep ve yöresi¸ akıllara durgunluk veren savunması ve eşsiz kahramanlığı ile bütün dünyada hayranlık uyandırmıştır. T.B.M.M. Antep'e bu başarısından dolayı 8 Şubat 1921 tarihinde 'Gazi'lik unvanı vermiştir. Coğrafî yönden GAP'ın giriş kapısı¸ sanayisi ve ticarî hacmi ile GAP'ın merkezi olan Gaziantep¸ ekonomik yönden çevresindeki birçok ili etkisi altında tutmaktadır. Dörtte biri tarıma elverişli ovalardan oluşan ve bir bölümü Fırat Nehrinin sularıyla sulanan Gaziantep; Antepfıstığı¸ zeytin¸ pamuk¸ üzüm¸ kırmızıbiber keten gibi ekonomik değeri yüksek sanayi bitkileri ve mercimek¸ buğday ve arpa gibi hububat ürünleriyle zengin bir tarım yöresidir. Ayrıca; Gaziantep Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin tüm ürünlerinin işlendiği¸ iç ve dış pazara sunulduğu bir sanayi ve ticaret merkezidir. Tüm dünya mutfakları arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan¸ seneler boyunca geleneklerinin ve yöresel özel damak lezzetinin zenginliğini koruyan Gaziantep Mutfağı¸ Gaziantep Turizmi'nde önemli bir yere sahiptir. Tarihî Gaziantep camileri¸ Antep kentinin siluetine sağladıkları görsel katkı ve fonksiyonlarına bağlı olarak yerine getirdikleri sosyal katkının yanı sıra kent içindeki konumları ve yapım tarihleri ile bağlantılı olarak kentin gelişiminin izlenmesine olanak sağlayan belgesel nitelikleriyle de kentin vazgeçilmez mimarî değerleridirler. Hemen hemen hepsinin yapımında kesme taş kullanılan tarihî Gaziantep camileri¸ plan ve süsleme bakımından birbirinden farklıdır. Gaziantep Kalesi¸ Belkıs (Zeugma); Rumkale¸ Tilbaşar Kalesi¸ Karkamış Harabeleri; Sakçagözü Antik Kenti; İslahiye ilçesi civarındaki Tilmen Höyüğü; Zincirli Höyük ve Esenbek Harabeleri¸ tarihî hanları¸ camileri ile Debbağhane Köprüsü¸ Gaziantep'te gezilip görülecek tarihî yerlerin başında gelir. Gaziantepli okurlarımız başta olmak üzere bütün gönül dostlarımıza selam ile…


 


A GHAZİ (VETERAN) PROVINCE: ANTEP


Gaziantep is the largest city of the Southestern Anatolian Region and the sixth largest city of Turkey. With its population¸ financial potential and the status of being a metropolitan¸ it is like a metropolis. There built lots of mosqueş madrasahş inns (hostelry)¸ public baths (hammam) in the era of the Seljukianş Mamelukes and Ottomans. The city has also improved in production¸ trade and handicrafts. These buildings still exist today and they also maintain their function as the places where tha trade and the unique and rich handicrafts are seen. Gaziantep cuisine¸ which has protected its traditions and special local taste for years and has a privileged place among all the cuisines in the world¸ also has a special place in Gaziantep Tourism. Our best regards for our readers from Gaziantep and to the all.

Sayfayı Paylaş