FETİH RUHU VE GENÇLİĞİMİZ

Somuncu Baba

İstanbul'un Fethi'nin 554. yılı münasebetiyle; fetih ruhunu yeniden keşfetmek için¸ yeni bir ruhî dirilişe ihtiyaç vardır.

İstanbul'un Fethi'nin 554. yılı münasebetiyle; fetih ruhunu yeniden keşfetmek için¸ yeni bir ruhî dirilişe ihtiyaç vardır. Fetih ruhunu özümüzde yeniden şekillendirmek ve bu kutlu fethin ruh dünyasındaki inkişafa sebep olacak yolları iyi bilinmelidir. Bir çağın kapatılıp¸ yeni bir çağın açıldığı; o yüce hakan¸ Fatih Sultan Mehmed Han'ın fetih ruhu gönül diyarlarına taşınmalıdır.
Özünü İslâm'ın fetih anlayışından¸ müjdesini Sevgili Peygamberimizin mübarek ağzından alan¸ bütün beşeriyete huzuru getirecek bu ulvî gaye için¸ İstanbul fethedilmiştir. Bu sırada gazâ ve fetih ruhu¸ hep ön planda tutulmuştur.
İstanbul kapılarının açılmasının yanında gönüllerin fethi¸ gam ve kederin ortadan kaldırılması gibi manevî fetihlerde bulunulmuştur.
İstanbul'un alınmasıyla¸ maddî fethin arkasından¸ insanların kalplerinin huzura açılmasına vesile olan bu fetih hareketi; bir anda bütün dünyada akis buldu; hak ve hürriyetlerin¸ dinî inançların¸ hür bir şekilde ifa edilebilme imkânları¸ bu sayede çağdışı Avrupa'ya öğretilmiş oldu.
"İstanbul sevdası" ilk önce sahabilerin gönlüne düştü. Sonra da onları takip eden kahraman yiğitlerin. Peygamber Efendimizi misafir etme şerefini elde etmiş Ebu Eyyub el-Ensarî hazretleri 96 yaşında olmasına rağmen Medine'den İstanbul üzerine sefere çıkan nur yüzlülerden. Evlatları¸ torunları¸ ona: "Babacığım¸ dedeciğim! Sen gitme! Senin yerine biz sefere çıkalım." demelerine rağmen¸ O şunları söylüyordu:
– "Hayır! Ben Kur'an-ı Kerim'i okudum. Oradaki cihat ayetlerini ve Fetih Süresi'ni müteala ettim. Peygamber Efendimizin İstanbul hakkındaki müjdesine şahit oldum. Bu sefere mutlaka çıkacağım." Bu seferde¸ Ebu Eyyub el-Ensarî hazretleri İstanbul önlerinde şehit düşmüştü.
Ve tarih sahnesinde sıra Sultan Murat oğlu II. Mehmed'e gelmişti… İstanbul'u fethetmekte kararlı olan II. Mehmet "Ya ben İstanbul'u alırım¸ ya da İstanbul beni." diyerek sefere koyulmuştur. Şeyh Hamid-i Veli'nin talebesi olan Hacı Bayram-ı Veli'nin yetiştirdiği Akşemsettin Hazretlerinin duası ile kuşatmaya başlanmıştır. 53 gün sonra Fatih'in önünde hocası Akşemsettin Hazretleri olduğu halde¸ coşkulu bir törenle İstanbul'a girilmiştir. Fatih¸ Bizanslıları dinlerinde serbest bırakıp mabetlerine dokunmamıştır.
İstanbul'u fethederek Peygamberimizin övgüsünü hak eden büyük hükümdar¸ çıkardığı bir fermanla Bizans halkının hasret kaldığı can¸ mal¸ ırz ve namus güvenliğini teminat altına alarak¸ idaresi altındakilere¸ günümüze örnek olacak şekilde¸ sevgi¸ saygı ve hoşgörüye dayanan inanç ve ibadet hürriyeti tanımıştır. İstanbul'un fethini gönüllerin fethiyle taçlandırmıştır.
Tüm İstanbul'a hatta tüm insanlığa sevgi ve özgürlük ilkelerini o gün göstermiştir.
İşte bugün bize düşen ise; "Fetih ruhu"nu genç nesle taşımak ve yaşanmaya değer hayatın ne olduğunu göstermektir. Zaferlerimizi yeniden hatırlayarak¸ "gençlerimize kutsal değerlerimiz uğrunda fedakârlık yapabilme" zevkini tattırmaktır. Fatih Sultan Muhammed gibi¸ ömür sermayesini fetihlere vakfetmenin sırrını anlamaktır. Cenab-ı Hakk'ın yoluna¸ dinimize¸ vatanımıza milletimize hizmet etmenin önemini¸ fetih ruhunun manevî yönünü anlatmaktır.
Fetih ruhunda¸ insanlara İslâm medeniyetini ulaştırma azmi yatar. Özünü İslâm'ın yüce değerlerinden alan fetih ruhu¸ bugün artık daha çok¸ bilgi ve inançla çalışıp üreterek ülkemize ve insanlığa yararlı olmak şeklinde algılanmalıdır. Her ferdin sorumluluk bilinciyle vazifesini en güzel biçimde yapması bu anlayışın gereğidir. Gerçek ve kalıcı fethin¸ gönülleri fethetmek olduğu bilinciyle hareket ederek¸ gelecek nesillerimizi İslâmî ve millî değerlerle donatıp bu ruh ve anlayışa sahip olmalarını sağlamalıyız.

Summary
The Spirit Of The Conquest And Our Youth

Owing to the 554th year of the conquest of İstanbul¸ we need a new spiritual awakening in order to find out the spirit of the conquest again. The spirit of the conquest of Mehmet the Conqueror must be carried to the hearts by which an era had been closed and a new one begun.
By the conquest of İstanbul¸ after the actual conquest¸ it¸ which brought trianqulity to the heartş aroused a great reflection in the whole world. By means of it¸ the opportunities to express freely of the rightş the liberty and the religious beliefs were taught to the anachronistic Europe.
Mehmet the Conqueror¸ who had deserved the praise of Muhammed the Prophet (Pbuh)¸ by the public announcement¸ guaranteed the rights of the life¸ property and the honor to the Byzantine¸ which they had missed greatly. Moreover¸ being a perfect model for uş on the basis of respect¸ tolerance and love he enabled the freedom of belief and pray to the ones under his conduct. As a result¸ he not only conquered İstanbul but also the hearts of the people.
In the spirit of conquest¸ there lies the aim to bring the Islamıc civilization to people. The spirit of conquest¸ taking its origins from the virtues of Islam¸ today must be understood in the way of working and producing with high determination and belief so that being useful to our country and the whole humankind. By acting with the knowledge that the actual conquest is the conquest of the heartş we should provide our youth and the next generation to have the knowledge of Islam and the moral virtues.

Sayfayı Paylaş