ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ EFENDİ (K.S.)

Somuncu Baba

Vakfımızın kurucusu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri'nin ahirete irtihalinin sene-i devresinde onu anıyor¸ bıraktığı eserleri anlama gayretiyle ruhumuzu dinginleştiriyoruz. Bu hususta Vakıf Mütevelli Heyet Başkanımız H. Hamidettin Ateş Efendi şöyle demektedir: “Kur'an ve sünnetten beslenen Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri kaleme almış olduğu eserlerinde ilahi sırları edebî bir üslupla beyan etmiş¸ hakikatleri şiir diliyle ifade buyurmuştur. Aynı zamanda şiiri bir irşad vesilesi kılarak mesajlarını ilmek ilmek dokumuştur. İrfan hayatımızın düsturlarını mısra mısra dile g


Vakfımızın kurucusu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri'nin ahirete irtihalinin sene-i devresinde onu anıyor¸ bıraktığı eserleri anlama gayretiyle ruhumuzu dinginleştiriyoruz. Bu hususta Vakıf Mütevelli Heyet Başkanımız H. Hamidettin Ateş Efendi şöyle demektedir: “Kur'an ve sünnetten beslenen Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri kaleme almış olduğu eserlerinde ilahi sırları edebî bir üslupla beyan etmiş¸ hakikatleri şiir diliyle ifade buyurmuştur. Aynı zamanda şiiri bir irşad vesilesi kılarak mesajlarını ilmek ilmek dokumuştur. İrfan hayatımızın düsturlarını mısra mısra dile getirmiş¸ beyit beyit dillendirmiştir. Dinî hususiyetlere işaret buyurmakla birlikte¸ tasavvufun inceliklerinden¸ sosyal konulardan ve insanı insan yapan değerlerden bahsetmiş¸ mümtaz bir üslupla eserlerini ortaya koymuştur.


Birer hazine sandığı gibi hikmetler dolu söz güzellikleri olan¸ Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî¸ Mektûbât-ı Hulûsî-i Dârendevî ve Şeyh Hamid-i Veli Minberinden Hutbeler adlı eserlerdeki manevî zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve insanlığa sunulursa¸ o zaman değeri bir kez daha anlaşılmış olur. Bunları korumak¸ bunları en iyi şekilde yaşatmak¸ yeni yetişen neslin istifadesini sunmak hepimizin tabiî görevidir. Bütün insanlara hizmet etmeyi kendine ana düstur edinen¸ özellikle ülkesini¸ Darende'yi ve halkını çok seven¸ hizmetleriyle “Gönüller Sultanı” olan¸ gönüllere taht kuran Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin adına kurulu bulunan Vakfımızın bu kültür ve tarih hizmetini gerçekleştirmesi bizim için tarihe¸ yüce milletimize ve ulvî değerlerimize gösterilen bir vefa borcudur.”


Yine Vakıf Başkanımızın Ramazan-ı Şerif vesilesiyle şu mesajlarını ileterek sizleri gönülden selamlayalım: “On bir ayın sultanı¸ mübarek Ramazan ayını idrak ediyoruz. Topluca yapılan iftarlarla¸ huzur ile kılınan teravih namazlarıyla¸ okunan mukabelelerle¸ Ramazan ayı hayatımıza sayısız renkler getirmektedir. Ramazan yardımlaşma ayıdır. Ramazan birlik ve beraberlik ayıdır. Ramazan ayında nafile ibadetler ise sayılamayacak kadar çoktur. Bu ayı inanarak ve karşılığını da yalnız Allah'tan bekleyerek oruçla geçiren kimsenin geçmiş günahları affolunur. Ramazan ayı bir insanlık¸ fazilet ve ahlâk ayıdır. Onun içindir ki¸ hayır faaliyetleri bu ayda daha da yoğunlaşır. Özellikle malının zekâtını yerli yerince veren¸ en güzel bir biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaştıran kardeşlerimiz bu ayda daha da mutlu ve huzurlu olurlar. Sadaka-i fıtır ve diğer yardımlarla gönüller sürûra kavuşur. Bütün kardeşlerimiz Hulus-i kalb ile yaptığı hayrını desinler için değil¸ Allah rızası için yapıp¸ Rabb'imizin her an kulunu görüp gözetlediğine inanarak ihsan mertebesine erer.


İdrak edilen Ramazan-ı Şerif ayının hayırlara vesile olması dileğiyle¸ bayram sevincine kavuşmanızı Yüce Mevlâ'dan niyaz ederim.”


 


Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.)
In his poems and workş Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi¸ who nourished himself with Quran and Sunnah¸ expressed the divinely secrets literally and poetised the divinely truth. He also used the poetry as as a vehicle for spiritual and ethic guidance.
Only when the spiritual wealth in Divan-ı Hulusi Darendevi¸ Mektûbat-ı Hulûsî-i Dârendevî and Khutbahs from the Mimbar of Sheikh Hamid-i Wali¸ all of which are full of wisdom¸ is explained and served to the humanbeing will the value of them be better seen.
May Allah let us see Ramadan and Bairam.

Sayfayı Paylaş