DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE BARTIN

Somuncu Baba

Bartın¸ doğanın armağanı olağanüstü güzellikte ve zengin doğal değerlere sahiptir. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın “Dünyadaki 100¸ Ülkemizdeki 9 Sıcak Noktadan Birisi” olarak nitelendirdiği Küre Dağları Milli Parkı; kültürel ve folklorik özellikleri¸ büyüleyici doğal peyzajı¸ biyolojik çeşitlilik ve zengin yaban hayatı gibi görülmeğe değer öğeleri eşsiz bir manzara bütünlüğü içinde sergilemektedir. Görünümleri son derece güzel ve renkli doğal oluşumlarıyla Gürcüoluk Mağarası¸ 80 milyon yıllık doğal anıt niteliğindeki Güzelcehisar lav sütunları¸ doğa harikası yaylalar ile nitelikli peyzaj değ


Daha önce çeşitli egemenlikler altında kalan Bartın; M.S. 798 yıllarında Abdülmelik komutasındaki Müslüman Arapların¸ 800 yıllarında Selçukluların akınlarıyla tanışır. Kutalmışoğlu Süleyman Bey'in Komutanlarından Emir Karatigin 1084 yılında Sinop¸ Çankırı¸ Kastamonu ve Zonguldak'ı alarak yörede Bartın¸ Uluş Eflani¸ Safranbolu ve Devrek'i de kapsayan bir Türk Emirliği kurar. Bir müddet sonra tekrar Bizans'ın hâkimiyetinde geçen yöre¸ 11. yy sonlarında Anadolu Selçuklularının eline geçer. 200 yıllık Selçuklu döneminden sonra 1326'da Kastamonu yöresine hâkim olan Candaroğulları Beyliği ve 1392'den itibaren de Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yer alır. 1920 yılında Zonguldak Mutasarrıflığına bağlanan Bartın'ın 1924 yılında Zonguldak'ın il olmasıyla birlikte bu ilin ilçesi haline gelir. 07 Eylül 1991 tarihinde de 28.08.1991 tarih ve 3760 sayılı yasayla il statüsüne kavuşur.


Yöre insanı¸ toplumsal değişimden etkilenmekle birlikte gelenek ve göreneklerini¸ halk oyunları ve müziğini¸ giyimini¸ el sanatlarını¸ mutfak kültürünü ve yöresel şivesini günümüze kadar taşımıştır. Gelenek ve göreneklerin en çarpıcı örnekleri¸ Garılar Pazarı ile uzun yıllar anılarda yaşayıp dilden dile dolaşan Bartın düğünleri ve topluca kutlanan dinî bayramlarda görülmektedir. İnanışlar¸ gemi atması töreni¸ yöresel giyim-kuşam¸ el işlemeleri¸ telkırma¸ dokumacılık¸ ağaç oymacılığı¸ gemi yapımcılığı¸ taş sac yapımı¸ yöre mutfağı¸ yerel etkinlikler ve kutlama günleri gibi aktiviteler ve sosyal öğeler Bartın'da canlı kültür hayatının önemli parçaları olarak göze çarpmaktadır.


Bartın¸ doğanın armağanı olağanüstü güzellikte ve zengin doğal değerlere sahiptir. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın “Dünyadaki 100¸ Ülkemizdeki 9 Sıcak Noktadan Birisi” olarak nitelendirdiği Küre Dağları Milli Parkı; kültürel ve folklorik özellikleri¸ büyüleyici doğal peyzajı¸ biyolojik çeşitlilik ve zengin yaban hayatı gibi görülmeğe değer öğeleri eşsiz bir manzara bütünlüğü içinde sergilemektedir. Görünümleri son derece güzel ve renkli doğal oluşumlarıyla Gürcüoluk Mağarası¸ 80 milyon yıllık doğal anıt niteliğindeki Güzelcehisar lav sütunları¸ doğa harikası yaylalar ile nitelikli peyzaj değerlere (şelale ve kanyonlar) sahip dağ ve doğa gezi alanları¸ doğa turizminde öne çıkmakta ve Bartın'ı bölgenin cazibe merkezi konumuna taşımaktadır. Ayrıca; yat ve su üstü sporlarına olanak sağlayan ırmak ile doğa


sporları parkurları¸ foto safari ve kuş gözlemciliği gibi sportif aktiviteler¸ diğer önemli turizm faaliyetlerdir.


Deniz turizmi içinde değerlendirilebilecek 59 km'lik kıyı kesiminde deniz- güneş-kum turizmi


yanında yat ve su sporları için de önemli aktivite alanlarıdır. Halen benzersiz doğal güzellikleri¸ eşsiz koyları¸ deniz ürünleri¸ ağaç çekiciliği ve tarihi mekânları ile Batı Karadeniz'in çekim merkezlerinden biri olan Amasra¸ turizmde yeniden görkemli günlerine dönme arzusundadır. Bartınlı dostlarımız başta olmak üzere bütün okuyucularımıza gönülden selam olsun…


 


 


WITH ITS NATURAL BEAUTIES BARTIN


Having been under the domination of various authoritieş Bartın met the invasion of Muslim Arabs under the authority of Abdülmelik in A.C 798¸ and the Seljukians in 800.


In 1920¸ it was given under the governance of Zonguldak¸ and in 1924¸ when Zonguldak became a province¸ Bartın became a district of Zonguldak. Then¸ in 07 September 1991¸ it gained a provincial status by date 28.08.1991 and law no. 3760.


Beliefş traditional clothing¸ arts and craftştelkırma (a kind of purling)¸ weaving¸ wood carving¸ shipbuilding¸ traditional cuisine¸local and social activities and feasts are the important elements of cultural life in Bartın.


In its coastal region with its 59 km  length coast- which can be considered in sea tourism area-  it has areas for yacht and sport activities besides coastal tourism.  With its natural beautieş unique bayş sea productş and historical places and as a center of attraction of West Black Sea¸ Amasra-an important district of Bartın- waits for turning back to its gorgeous days in tourism again.


Best regards to the friends from Bartın and our readers…

Sayfayı Paylaş