DEVLETİN GÖLGESİNDE VATANI SEVMEK

Somuncu Baba

Vakfımızın yıllardır Darende başta olmak üzere tüm Türkiye'ye sosyal¸ kültürel ve ekonomik sahada birçok katkıları olmuştur. Dünyevî hiçbir beklenti olmaksızın¸ Allah rızası için insanlara ve insanlığa hizmet ve bu güzel vatanımızın dört bir köşesine yardım elini uzatmak; memleketimizin her alanda kalkınmasına bir katkıda bulunmak bize büyüklerimizin öğüdüdür. Bunu yaparken de mevcut kanun ve kurallara harfiyen uymak ve her zaman için devletin ve halkın¸ Hakk'ın yanında yer almak temel prensiptir.


Vakfımızın yıllardır Darende başta olmak üzere tüm Türkiye'ye sosyal¸ kültürel ve ekonomik sahada birçok katkıları olmuştur. Dünyevî hiçbir beklenti olmaksızın¸ Allah rızası için insanlara ve insanlığa hizmet ve bu güzel vatanımızın dört bir köşesine yardım elini uzatmak; memleketimizin her alanda kalkınmasına bir katkıda bulunmak bize büyüklerimizin öğüdüdür. Bunu yaparken de mevcut kanun ve kurallara harfiyen uymak ve her zaman için devletin ve halkın¸ Hakk'ın yanında yer almak temel prensiptir.


İlim¸ irfan ehli yetiştirmek eğitimle mümkündür. Devletin resmî müesseselerindeki örgün eğitim yanında¸ daha çok halkın desteği ve gayretleri ile faaliyet gösteren kurslar¸ camiler vb. yerlerde de eğitim faaliyetleri yapılmaktadır. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi eğitim faaliyetlerine her zaman katkıda bulunmuştur. Bundan dolayı da Millî Eğitim Bakanlığı'nın başlatmış olduğu eğitim kurumlarını yapma seferberliğinde (1984)¸ dönemin Cumhurbaşkanı tarafından Çankaya Köşkü'ne bu konuda önderlik eden insanlar davet edilmiş; Malatya'yı temsilen de Osman Hulûsi Efendi orada bulunmuş ve eğitime katkılarından dolayı kendisine bir plaket verilmiştir. “El kadar bir taş geçse elime onu memleketimin istifadesine kullanırım.” diyen Hulûsi Efendi her fırsatta aziz vatanımıza¸ memleketimize hizmet etmiştir. Onun kalbindeki vatan sevgisi her fırsatta kendini gösterebilecek coşkunluk taşımaktadır. Kendileri bir sohbet esnasında askerlik hatıralarından şöyle bahsetmişlerdir: “Diyarbakır'dan dağıtımımız yapıldı. Bizi Maraş'a¸ diğer arkadaşları ise değişik yerlere verdiler. Arkadaşlarla hep müteessir olduk. Onlara dedim ki: ‘Gardaşlar gittiğiniz yerde vazifelerinize dikkat edersiniz¸ devletin gölgesinden ayrılmazsınız¸ selâmet gider gelirsiniz.'


Dergimizde hakkında yazılar neşrettiğimiz büyüğümüz Mustafa Takî Efendi (k.s.)¸ millî mücadelenin ve Anadolu'nun manevî mimarlarından Sivaslı bir din bilginidir. Kendisi¸ medrese hayatı¸ ilk açılan mecliste milletvekilliği hayatı ile iyi tanınması gereken bir şahsiyettir.


M. Takî Efendi¸ Sivas'ta yetişmiş bir âlim olmasına rağmen¸ memleketin ve dünyanın her köşesinde bulunan insanların dertlerini tespit ve bu sorunların çözüm yollarını bulma anlamında çabalar gösteren ve ömrünü bu mücadeleye adayan bir kişidir. Bir konuşmasında; ‘İşlerimizi Kur'an'a göre yapalım¸ hatta öyle yapalım ki bizim halimize başkaları imrensinler. Sanayimizi kurup ürün ithaline bir son verelim. Paramızı israf etmeyip vatan savunmasına harcayalım.” diyen bir vatanseverdir.


Zor dönemlerde büyük bir insan-ı kâmil olarak devletimize ve milletimize hizmeti şiar edinmiş yüce şahsiyetlerden biri de İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak Efendi (k.s.)'dir. Yenileyici (Müceddid) vasfını bidatler çerçevesinden azâde tutarak ehl-i sünneti yaşadığı devirde ihya etmiştir. O'nun için ‘Anadolu'ya İslâmiyet'i yeniden getiren adam' denildiği gibi kendileri bir sohbetinde¸ ‘Benim bayrağım gibi bayrak benim devletim gibi devlet yoktur.' buyurmuştur. Bayrağımıza sahip çıkan devlet adamlarımızın ve manevî büyüklerimizin izindeyiz. Selam ile…


 


To Love the Motherland in the Shade of Great and Wealthy


 For years¸ our foundation has done a lot of contributions notably to Darende and Turkey socially¸ culturally and financially. Due to his contributions in the area of education and on behalf of Malatya¸ Hulusi Efendi (pbuh) was awarded with a plaque by the Ministry of National Education (MEB)¸ which had launched a campaign to build educational institutions in 1984. Hulusi Efendi¸ who said¸ “I would use even a smallest piece of rock for the benefit of my country.”¸ always worked for his country. He was a real patriot. Mustafa Taki Efendi (pbuh)¸ about whom we wrote some articles in our periodicals¸ was a religious scholar from Sivas¸ who was also one of the spiritual architects of National Struggle and Anatolia. One of the other supreme characters who always served his country in hard times was Ihramcızade Ä°smail Hakkı Toprak (pbuh). We follow in the footsteps our statesmen who protect their flag and spiritual leaders.


Best regards.

Sayfayı Paylaş