DARENDE'DEN DÜNYAYA

Somuncu Baba

Gül gönüllü bir yolun takipçileri olarak¸ gönüllere hizmet eden büyüklerimizin tavsiyeleriyle hep iyiyi ve güzeli yapmaya çalışıyoruz. Çünkü gönül nazargâhı ilahi ve sırlar aynasıdır. Gül ve gönül medeniyetini günümüzde inşâ eden vakfımız¸ Anadolu'nun manevî mimarlarından Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Hazretlerinin ideasını bütün dünyaya tanıtmak maksadıyla yıllardır yapmış olduğu kültürel faaliyetleri bu yıl Uluslararası boyuta taşıyarak¸ Uluslararası bir Sempozyum tertip etmiştir. Vakıf Mütevelli Heyet Başkanımız H. Hamidettin Ateş Efendi¸ Vakıf kurucumuzun gönül

Gül gönüllü bir yolun takipçileri olarak¸ gönüllere hizmet eden büyüklerimizin tavsiyeleriyle hep iyiyi ve güzeli yapmaya çalışıyoruz. Çünkü gönül nazargâhı ilahi ve sırlar aynasıdır. Gül ve gönül medeniyetini günümüzde inşâ eden vakfımız¸ Anadolu'nun manevî mimarlarından Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Hazretlerinin ideasını bütün dünyaya tanıtmak maksadıyla yıllardır yapmış olduğu kültürel faaliyetleri bu yıl Uluslararası boyuta taşıyarak¸ Uluslararası bir Sempozyum tertip etmiştir. Vakıf Mütevelli Heyet Başkanımız H. Hamidettin Ateş Efendi¸ Vakıf kurucumuzun gönül iklimini şöyle tavsif ediyor:


 


"Hulûsi Efendi Hazretlerinin gönül iklimi¸ rahmet yüklü bulutlar gibi inci mercan misali şiir yüklüdür. İlahî hazineden onun gönlüne ilham olan şiirler¸ sohbet ortamlarında¸ seher vaktinde veya hiç belli olmayan bir gecede¸ bir zaman diliminde aniden doğardı."


 


Hizmetlerimiz halka halka genişledikçe¸ vakfımız eğitim¸ sağlık¸ sosyal ve kültürel sahalarda her türlü toplumsal meselenin halli için gece gündüz çalışmaktadır.  Toplumun bütünleşmesine¸ toplum barışına ve vakıf hizmetlerine adanmış ömürler¸ artık meyveye duran ağaçlar olarak etrafına gül kokuları yayan¸ çiçekler açan güzellikler saçan bir görünüme kavuşmaktadır.


Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Hazretleri adına sevgi ve gönül medeniyeti olarak inşa edilen muhkem hizmet âbidelerinin kapılarında isimleri ser levha olarak yazılmakta¸ hatıraları dillerde dolaşmakta ve insanların sevgilisi olmakta¸ muhabbeti gönüllerde yaşamaktadır.


Eserleri ve hizmetleriyle o yüce şahsiyetlerin nâmı gökkubbede bir hoş sadâ olarak yankılanmaktadır.


Bir yazarımızın şahit olduğu şu hadiseyi de burada nakletmek istiyorum:


"19.05.1975 tarihinde ziyaret ettiğim Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi bana¸ Somuncu Baba kitapçığı hediye etmişti. O günkü sohbetinde¸ o zat-ı muhterem hatırladığım kadarıyla şöyle buyurmuştu: ‘Eğer hiçbir şey yapmak istemezseniz yerinizde sayar¸ tembel olursunuz. Biz Darende'yi aşan bir çalışma içine girdik. İnşallah bizden sonra¸ Türkiye'yi aşanlar da çıkacaktır.'


O sohbette Hulûsi Efendi'nin yüzünde Türkistan'dan Anadolu'ya gelen yol izlerini¸ Buhara'dan Darende'ye yansıyan hâl izlerini görmüştüm. Hazretin yüzünde gördüğüm izleri bugün¸ evlatlarının sîmasında¸ aynı çizgide o mânayı taşıyarak uzun bir yolculuğa çıkan¸ Somuncu Baba Dergisinde görüyorum. Zamanın şahitliğinde¸ Hulûsi Efendi'nin kelâmının ortaya çıktığını gördükçe "zamanın sahibi" diye tavsif edilen kâmil insanların neler yaptığını¸ neler yapacağını daha iyi anlıyorum. O gün duyduklarım¸ semâda yankılanmaktadır. Bu dergi¸ bu heyet¸ bu vakıf¸ bu paylaşım duygusu¸ elbette hızla devam edecektir. Çünkü kaynağı çok temiz ve asildir. Sevinçle geldim¸ sevince erdim."


 


Kıymetli okuyucular; büyüklerimizin himmeti¸ dergimize gönül veren yayın kadromuzun ve yazarlarımızın gayreti ve siz değerli okuyucularımızın alâkası ile 19. yayın yılında 140. sayımızı neşretmiş bulunuyoruz. Hep birlikte en iyiye en güzele el ele…


 


FROM DARENDE TO THE WORLD


As the followers of a rose hearted path¸ we always try to do our best with the advice of the mighty people around who serve the hearts. We know that the heart is the mirror of divinely mysteries. This year¸ our foundation¸ which builds the rose and heart civilization today¸ has organized an International


Symposium¸ which was done as hitherto national as Somuncu Baba and Hulusi Efendi Cultural Festivals¸ in order to introduce the idea of Hulusi Efendi and Somuncu Baba to the world. Our Precious Readers! With the blessings of mighty and wise people¸ with the effort of the broadcast and authors staff¸ and your interest¸ of course¸ in the 19th year of publication¸ we have published the


140th issue of our periodical. Hand in hand together ! To the best and beautiful…

Sayfayı Paylaş