DAĞLARI AŞAN DUYGULAR

Somuncu Baba

İnsanın hayat tecrübesinin artması biraz da seyahatle alakalıdır. Gezip gördüğümüz ülkeler¸ şehirler¸ oralardaki endüstriyel oluşumlar ve kültürün tanınmasıyla yeni bilgiler elde edilir¸ görgü tecrübemiz zenginleşir.

Bir de şehirleri insan hafızasına kazıyan tabi güzellikler¸ manevî özelikler vardır. İşte bu sayımız da anlatılan Ağrı Dağı aynı zamanda bir şehrin sembolü olmuştur. Bundan birkaç yıl önce Vakıf Başkanımızla birlikte Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesine bir kültür gezisi düzenlenmişti. O zaman Ağrı Dağı'nı görme heyecanıyla gidildiğinde¸ bulutl

İnsanın hayat tecrübesinin artması biraz da seyahatle alakalıdır. Gezip gördüğümüz ülkeler¸ şehirler¸ oralardaki endüstriyel oluşumlar ve kültürün tanınmasıyla yeni bilgiler elde edilir¸ görgü tecrübemiz zenginleşir.


Bir de şehirleri insan hafızasına kazıyan tabi güzellikler¸ manevî özelikler vardır. İşte bu sayımız da anlatılan Ağrı Dağı aynı zamanda bir şehrin sembolü olmuştur. Bundan birkaç yıl önce Vakıf Başkanımızla birlikte Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesine bir kültür gezisi düzenlenmişti. O zaman Ağrı Dağı'nı görme heyecanıyla gidildiğinde¸ bulutların bir tül perde gibi önünü kapattığını gördük. İkindi vakti yakındı¸ Vakıf Başkanımız¸ "İkindi namazını kılalım¸ inşallah yüzünü bize gösterir" buyurdu. Namazlarımızı ifa ettikten sonra bulutların açılarak azametli Ağrı Dağı'nın ihtişamını iştiyakla seyrettik. Cenab-ı Allah'ın büyüklüğünü¸ her şeye kudretinin yettiğini¸ dağları sabit bir düzen ve denge içerisinde yarattığını bir kez daha yakinen Ağrı Dağı'nın yüzünde izledik. Her varlık kendi dilince Mevlâ'yı zikreder¸ Hakk'ın birliğine şehadet eder. Kendi lisanınca hakikati anlatır¸ şu beyitte dillendirildiği gibi:


Cûşa gelir dağ ile taş feryâd eder vakt-i seher


Her nesneyi kaplar telâş feryâd eder vakt-i seher


 


Dağlar aynı zamanda sevgiyle örülmüş şiirlerde¸ aşılması gereken merhaleler olarak önümüze çıkar. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.) Dîvân'ında şöyle buyurur:


Ey hûblar şâhı sen eylesen fermân


Cânımı yoluna eylesem kurbân


Gönlüm ârzûsu bu dildeki efgân


Dağları aşasım geldi sevdiğim


Sana kavuşasım geldi sevdiğim


 


Sevgiliye kavuşma arzusuyla canını feda edercesine dağları aşmanın bir sevgi nişanesi olduğunu görürüz. Ferhat da Şirin için dağları yarmadı mı?


 


Deldirir dağları Şîrîn leb ile Ferhâd'a


Aklı Mecnûn olânın kâkül-i Leylâ'da kalır


 


beytinde Mecnun gibi¸ Ferhat gibi sevenlerin aklının¸ fikrinin sevilende olduğunu¸ onun için dağların delindiği bir kez daha beyan edilir.


Şehirlerin dağları¸ tarihî yapıları elbette insanların dikkatini çeker. Ancak manevî merkezleri¸ camileri¸ medreseleri ve türbeleri de o şehrin manevî tapularıdır. Onun için de büyüklerimiz¸ hangi şehre gidileceğine dair izin talep edildiğinde sevenlerine o ildeki maneviyat erenlerinin veya tarihî mekânların ziyaret edilmesini tavsiye etmişlerdir.


Dergimizin bundan sonraki sayıların da değişik şehirlere yolumuz düşecek. Şehirlerimizi tarihiyle¸ kültürüyle¸ manevî özellikleriyle dolaşmaya¸ tanımaya¸ tanıtmaya yardımcı olacağız.

Sayfayı Paylaş