BİRLİK VE KARDEŞLİK DUYGULARI İLE…

Somuncu Baba

Toplumları kardeşlik duygusu içerisinde bir arada yaşatan¸ ilerleten ve yükselten en yüce kuvvet birlik ve beraberliktir. Toplumun birliği ve beraberliği çeşitli nedenlerle zayıflarsa veya bozulursa kalkınma¸ ilerleme ve yükselme olmayacağı gibi¸ o toplumun istikbâlini koruması da zorlaşır¸ hatta imkânsız hale gelir.

Bir toplumda¸ millî birlik ve beraberliğin sağlanması için o toplumda yaşayan herkese bir takım görevler düşmektedir. Herkes kendi görevini eksiksiz yaptığı¸ milleti ve vatanı için istenilen feragati ve fedakârlığı gösterdiği sürece o toplumda ilerleme¸ yükselme¸ huzur¸ sükûn v


Toplumları kardeşlik duygusu içerisinde bir arada yaşatan¸ ilerleten ve yükselten en yüce kuvvet birlik ve beraberliktir. Toplumun birliği ve beraberliği çeşitli nedenlerle zayıflarsa veya bozulursa kalkınma¸ ilerleme ve yükselme olmayacağı gibi¸ o toplumun istikbâlini koruması da zorlaşır¸ hatta imkânsız hale gelir.


Bir toplumda¸ millî birlik ve beraberliğin sağlanması için o toplumda yaşayan herkese bir takım görevler düşmektedir. Herkes kendi görevini eksiksiz yaptığı¸ milleti ve vatanı için istenilen feragati ve fedakârlığı gösterdiği sürece o toplumda ilerleme¸ yükselme¸ huzur¸ sükûn ve güven vardır. Aksi takdirde birlik ve beraberlik¸ dirlik ve huzur bozulur¸ güven sarsılır.


18 Temmuz 2015 Cumartesi günü¸ Darende'de binlerce gönül dostuyla birlikte çok değerli devlet erkânının teşrifleriyle¸ “Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Anma Merasimi”ni gerçekleştirdik. Gerçekten birlik ve beraberlik açısından görülmesi gereken bir kenetlenme¸ sevgi ve saygı tablosuydu.


Kalpleri kardeşlik¸ yardımlaşma duygusuyla coşan binlerce insan¸ Darende Somuncu Baba Külliyesi'nde bugünlerde çok ihtiyaç duyduğumuz en ulvi değerlerden olan birlik ruhunu bayrak bayrak dalgalandırdılar. Büyüklerimizin kurduğu vakıf medeniyetinin¸ dünyaya ışık olacak nitelikte geliştirdiği hoşgörü anlayışıyla¸ gencinden yaşlısına¸ memleketin değişik illerinden gelen kardeşlerimizle gönül merkezli insana değer veren bir programı huzur içerisinde idrak ettik.


Bu nüshamızda yer alan¸ “Bir Bayram Coşkusu¸ Bir Gönül Köprüsü: Anma Merasimi” yazısındaki şu satırları birlikte okuyalım:


‘Bir bayram coşkusuyla¸ sabahın erken saatlerinde geceden otobüslerle veya özel araçlarıyla yola çıkmış binlerce insan Darende Somuncu Baba Külliyesi'ne doğru akın akın geliyor… Yüzlerde tebessüm¸ gönüllerde sevinç… Herkes selamlaşıp¸ hâl hatır soruyor birbirine… Bayramlaşmaya gelmiş bir ailenin fertleri gibi… Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Hazretleri'nin gönül çağrısına¸ davetine icabet için 18 Temmuz 2015 Cumartesi¸ Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Darende'de birleşiyor muhabbetli gönüller… Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Muhterem H. Hamidettin Ateş Efendi'nin misafiri olarak karşılanıyorlar¸ misafir ediliyorlar…'


Bu sayımızda Bosna-Hersek'ten bahseden bir yazının satır aralarındaki bu vurguya dikkat kesilelim:


‘1463 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen Bosna¸ İslâm'ı çabuk benimsemiştir. Bir cihan devleti olan Osmanlı¸ Avrupa kıtasındaki bu güzel topraklara birbirinden güzel camiler¸ medreseler¸ külliyeler¸ hanlar¸ hamamlar ve kışlalar inşa etmiştir.'


Daha farklı yazar ve konularla dergimizin yeni sayısı sizlerle… Birlik ruhu ve kardeşlik hissiyatıyla hepinizi gönülden selamlıyorum…


 


With the feeling of Unity and Fraternity


The most glorious power that makes people live in fraternity¸ develop and improve is the feeling of unity and solidarity.


On 18th July¸ 2015 Saturday¸ in Darende¸ with the honoring of thousands of friends and distinguished ministers and top officials we carried out the “Commemoration Ceremony of Somuncu Baba and Hulusi Efendi”.


In terms of unity and fraternity it was a great scene to be seen which was full of coherence¸ love and respect.


In this issue¸ in the article of “The joy of Bairam¸ A Bridge of Hearts: Commemoration Ceremony”¸ these lines are striking:


“With the joy of bairam¸ at a very early time of the day¸ thousands of people have gotten off to come to Darende¸ the Kulliyah of Somuncu Baba¸ either by their car or by bus… A smile on their faces and joy in their hearts…”


There is another attention-gathering line in one of the articles written about Bosnia-Herzegovina:


“The Ottoman Empire has built lots of gorgeous mosqueş madrasahş kulliyahş inn-yardş Turkish bathrooms and quarters on these beautiful lands of the Continental Europe.”


Best regards.Sayfayı Paylaş