BİR PEYGAMBER AŞIĞININ ARDINDAN ZOR BİR YAZI…

Somuncu Baba

Yaptığı hizmetleriyle devamlı hayırla anılan âbide insanlar vardır. Açmış oldukları çığırdan binlerce insan gider…

aptığı hizmetleriyle devamlı hayırla anılan âbide insanlar vardır. Açmış oldukları çığırdan binlerce insan gider… Yazmış olduğu kitaplardan binlerce okuyucu istifade eder… Kurup yönettiği derginin sayfalarından¸ sayılarından yüzbinlerce insan hayata dâir hakikatler öğrenir… Sonra hak vaki olur¸ fani hayat biter ve insanlar eserleriyle¸ hizmetleriyle ebedîleşir…
17 Mart 2006 Cuma günü sabah namazından sonra dergimizin kurucusu ve imtiyaz sahibi¸ büyüğümüz Ahmet Şemsettin Ateş ağabeyimiz Hakk'a yürüdü. Bu teessür verici hâdise ile yüreklerimizi hüzün bürüdü.
Bu sayımızı¸ Nisan ayı olması münasebetiyle Hz. Peygamber (s.a.v) Efendimize hasretmiştik¸ O'na bir armağan olarak hazırlıyorduk. Hazırlıklarımızın son safhasında; başyazarımız¸ ağabeyimiz vefat ettiği için¸ bu sayfada onun özgeçmişini vermeyi ve hayatını konu alan bir şiirle¸ onu hayırla anmayı bir vefa borcu olarak kabul ediyoruz.
O bir Evlad-ı Resul¸ o bir Seyyid¸ o bir Peygamber Âşığı… Ezelî irtibatının¸ Peygamberimizin temiz sülâlesinden olma şerefinin bu sayıda kendisiyle ebedîleşmesi¸ Hz. Peygamberin bu evladına olan iltifatıdır¸ Cenab-ı Allah'ın takdiri ve ihsanıdır…
Somuncu Baba Dergisi ve okuyucuları¸ binlerce gönül dostu Ahmet Şemsettin Ateş Ağabeyi unutmayacak… Eserleriyle ebedileşmiş ismi daima hayırla anılacak…

Ahmet Şemsettin ATEŞ
(1958 – 17 Mart 2006)

1958 yılında Darende'nin Zaviye Mahallesi'nde dünyaya geldi. Babası Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi¸ annesi Hacı Naciye Hanımdır.
İlk¸ orta ve lise tahsilini Darende'de tamamladı. 1980 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Bölümünü başarı ile bitirdi. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden Orman Yüksek Mühendisi olarak 1986 yılında mezun oldu.
Köy Hizmetleri Malatya İl Müdürlüğü'nde kısa süre görev aldı. Bu görevinden ayrılarak ticarete atıldı. Bir müddet özel şirketlerde yöneticilik yaptıktan sonra¸ Darende'de sahibi olduğu mobilya ve ev eşyaları mağazasını işletmekteydi. Mahallesinde olduğu kadar çarşı esnafı tarafından da sevilip sayılan bir şahsiyetti.
Darende ve civarında eğitim¸ sosyal ve kültürel alanlarda birçok hizmet üreten derneklerde başkanlık yapmış; yönetim kurullarında görev almıştı. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı'nın II. Başkanı idi.
Darende'deki eğitim hizmetlerine¸ özellikle İnönü Üniversitesi tarafından açılan Fakülte ve Meslek Yüksek Okullarının ilçede eğitim vermesine yaptığı katkılarından dolayı¸ 1997 yılında İnönü Üniversitesi tarafından Onur Üyeliği ile taltif edilmişti.
Vakfımız tarafından 1994 yılından bu yana yayın hayatında olan ve yurt çapında dağıtımı yapılan değişik kitlelere hitab eden Somuncu Baba Dergisi'nin kurucusu ve imtiyaz sahibi idi. Çok sayıda yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Çeşitli yayın organlarında şiirleri yayınlanmıştır. Yayınlanmamış küçük hacimli bir şiir kitabı vardır. 13.09.1987 tarihinde Gürün eşrafından H. Önder Özdeğer'in kızı Semiha Hanımla evlenmiştir. Ayşe¸ Melike Şeyma ve Muhammed Hulûsi adında üç çocuk babasıydı.
Yaklaşık üç yıldır tedavi görmekteydi. 17 Mart 2006 Cuma günü Hakk'a yürüdü. Ruhu şâd olsun…

Sayfayı Paylaş