BİR PEYGAMBER ÂŞIĞI: KANÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN

Somuncu Baba

Osmanlı hükümdarlarının hepsi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e muhabbet ve bağlılıkta adeta kendileriyle yarışmışlardır. Bunlardan birisi de Kanûnî Sultan Süleyman'dır. Öyle ki¸ Osmanlı klasik eserlerinde şöyle nakledilir: “Kanûnî rüyasında Hazreti Peygamber (s.a.v.)'i görür. Peygamber Efendimiz kendisine: ‘Belgrad¸ Rodos ve Bağdat Kalelerini fethedesin; sonra da benim şehrimi imar edesin!' diye emir buyurur. Bu emir üzerine¸ Kanûnî hemen Harameyn'i imar ve iskân projelerine başlar. Kutsal toprakların güvenliği için çok önemli tedbirler alır. Yedi yıllık bir çalışmanın ardınd


Osmanlı hükümdarlarının hepsi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e muhabbet ve bağlılıkta adeta kendileriyle yarışmışlardır. Bunlardan birisi de Kanûnî Sultan Süleyman'dır. Öyle ki¸ Osmanlı klasik eserlerinde şöyle nakledilir: “Kanûnî rüyasında Hazreti Peygamber (s.a.v.)'i görür. Peygamber Efendimiz kendisine: ‘Belgrad¸ Rodos ve Bağdat Kalelerini fethedesin; sonra da benim şehrimi imar edesin!' diye emir buyurur. Bu emir üzerine¸ Kanûnî hemen Harameyn'i imar ve iskân projelerine başlar. Kutsal toprakların güvenliği için çok önemli tedbirler alır. Yedi yıllık bir çalışmanın ardından Medine'yi çepeçevre kuşatan surları inşa ettirir. Mescid-i Nebevî'de kurulan ilim halkalarında ders veren âlimler için kendi devrinden itibaren tahsisat ayrılmasını emreder. Bu halkalar vesilesiyle¸ Medine'deki kütüphanelerin ve medreselerin etrafında canlanan tasavvufî düşünce¸ uzun bir süre varlığını korur.”


Kanûnî Sultan Süleyman; Mescid-i Nebevî'nin doğu ve batı duvarlarını yeniden inşa ettirir ve Süleymaniyye olarak bilinen kuzeydoğu minareyi ekletir. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in mihrabı Şafi'iyya'nın yanına¸ Ahnaf adında yeni bir mihrab bina eyler. Ayrıca Hücre-i Saadet'in üzerine çelik saçla kaplı yeni bir kubbe yerleştirilmesini sağlar. Babürrahme (batı kapısı)'yi yenileterek sağ ve sol taraflarına Hz. Muhammed (s.a.v.)'in âlemlere rahmet olarak gönderildiğini bildiren ayet ile Osman Bey'den Kanûnî'ye kadar olan Osmanlı sultanlarının isimlerini yazdırtır.


Kanûnî'nin sevgili kızı Mihrimah Sultan da Peygamberimiz (s.a.v.)'in şefaatini kazanma için kendi adına kurduğu vakıfla¸ mukaddes topraklarda hizmet yapar. “Ayn-ı Zübeyde” suyolu 1560'lardan sonra sel ve kum fırtınaları sebebiyle kullanılamaz hâle gelir. Devrin Mekke şerifi¸ Dersaâdet'e gönderdiği bir raporla suyollarının tamir edilmesini talep eder. Bunun üzerine Mihrimah Sultan¸ devlet bütçesine yük getirmeden¸ söz konusu paranın iki katına yakın bir kaynak hazırlar. 1563'te başlayan çalışmalar¸ 1573'e kadar 10 yıl devam eder. 1573'te onarımın bitmesi üzerine bir açılış merasimi düzenlenir ve Devlet-i Osmaniye'ye dualar edilir. Arafat'la Mekke arasındaki kayalık tepeler delinerek su¸ şehrin merkezine getirilir. Yapılan bu çalışmaların ardından Mekke'ye ulaştırılan ve başka kaynakların da eklenmesiyle daha da çoğalan su¸ şehrin her mahallesine çeşmeler vasıtasıyla ulaştırılır. Böylece bu hizmet sadece bir yenileme değil aynı zamanda “Ayn-ı Zübeyde”yi ihya ve geliştirme faaliyeti olur. Çünkü Zübeyde Hatun'un inşa ettirdiği suyolu¸ sadece Arafat'a kadar getirilmiş¸ mahallelere ulaştırılamamış iken; Mihrimah Sultan'ın yaptırdığı suyolu vesilesiyle bütün mahallelere su verilmiş olur.


Peygamber sevgisiyle dolu bir Nisan ayı ve dergimiz sizlere “Kutlu Doğum” hediyesi olsun… Selam ile…


 


A True Lover of Prophet: Kanuni Sultan Suleyman (Suleiman the Magnificent and the Lawgiver)


All of the Sultans of the Ottomans always loved the Prophet (saw) with an extreme love and attachment . One of those is Suleiman the Magnificent¸ the Lawgiver. Such that¸ it is said in the Ottoman Classics: ” Kanuni saw the Prophet (saw) in his dream. Our Prophet (saw) said to him: ” Conquer Belgrade¸ Rhodes and Baghdad Castle and then reconstruct my city!”. Upon this order¸ he immediately started the reconstruction of the Harameyn.”


He had the Baburrahme (the West Door) restored and written the ayah about the Prophet's (saw) being sent to the world “as a source of mercy and compassion to all creation” besides the names of the former 9 Sultans on it.


His beloved daughter Mihrimah Sultan also founded a foundation (wakf) named after herself to serve the Holy Lands to get his shafaa'ah (intercession).


An issue full with the love of Prophet (saw)¸ a present for the “Holy Birth” week… Best regardş

Sayfayı Paylaş