BİR KURBAN RÜYASI

Somuncu Baba

Kurban ibadeti Hz. Adem (a.s.) zamanından beri mevcut olan bir ibadettir. İnancımıza göre¸ ilahî emre uyan kişinin ve takva sahibinin kurbanı kabul edilir¸ buna mukabil iyi niyet taşımayan kişinin kurbanının kabul edilmez. Esasen hareketlerimizi ibadet haline getiren niyetlerimiz değil midir?

 


Kurban ibadeti Hz. Adem (a.s.) zamanından beri mevcut olan bir ibadettir. İnancımıza göre¸ ilahî emre uyan kişinin ve takva sahibinin kurbanı kabul edilir¸ buna mukabil iyi niyet taşımayan kişinin kurbanının kabul edilmez. Esasen hareketlerimizi ibadet haline getiren niyetlerimiz değil midir?


Peygamberimizin büyük babası İbrahim ve İsmail Peygamberler (a.s.) arasında geçen kurban kıssası da Saffat Suresinin 100-111. ayetlerinde beyan edilmektedir. Hz. İbrahim (a.s)¸ Nemrud'un ateşinden kurtulduktan sonra Şam'a doğru yola çıkmış ve yalnızlıktan kurtulmak için de Cenab-ı Hakk'dan bir evlat istemiş¸ çocuğu olursa Hakk yolunda kurban edeceğini nezretmişti. Cenab-ı Hakk ona iyi huylu bir evlat olan İsmail'i verdi. İsmail babası ile yürüyüp gezecek çağa gelince Hz. İbrahim (a.s) rüyasında çok sevdiği çocuğunu kurban ederken gördü. Bu rüya üç gün devam etti. Rivayete göre Hz. İbrahim rüyayı arefe ve bayram günlerinde görmüştü. Bunun üzerine İbrahim (a.s)¸ durumu oğluna anlatarak görüşünü sordu. İyi huylu evlattan "Babacığım¸ emrolunduğun şeyi yerine getir. Beni inşallah sabırlı kişilerden bulursun." cevabını aldı. İlahî emre boyun eğen baba şeytanın iğvasına uymadı¸ şeytanı taşlayarak kendinden uzaklaştırdı. Baba ve oğlun bu çetin imtihandaki başarısından dolayı muhsinlerden oldukları¸ ilahi mükâfat olarak da kurban edilmek üzere bir koç ihsan edildiği beyan edildi.


Bu tarihî kıssada çok büyük hikmetler gizlidir. Evladını çok seven babanın ve hayatı söz konusu olan evladın ilahî emre tereddütsüz boyun eğişleri¸ emsaline çok az rastlanabilen güzel bir örnektir. Babanın ilahî emri zor kullanarak yerine getirmeye kalkmayıp gencecik yavrusu ile istişare etmesi de üzerinde durulması gereken bir noktadır. Eğer emri zorla yerine getirmiş olsa idi çocuk manevî ecirden hissesini almayacaktı. Hâlbuki o da ilahî emre boyun eğmekle büyük bir manevî ecre nail oldu. Büyük ve ağır bir imtihan geçiren baba ve oğul Cenab-ı Hakk tarafından mükâfatlandırılmış¸ oğlun hayatı bağışlanmış¸ nezrin de yerini bulması için kurban edilmek üzere kendilerine bir koç ihsan edilmiştir.


Tasavvuf erbabı bu âyetten şöyle bir mana da çıkarmışlardır: 


Evladını kurban et emri¸ aşırı evlat sevgisini gönlünden çıkar anlamında idi. Nitekim o biricik evladını boğazlayacak kadar ilahî emre bağlılığını ve ilahî muhabbeti tercih edince Cenab-ı Hakk da evladını ona geri vermiştir.  İnsanın ilahî esrara nail olmasını engelleyen üç perde var: Mal¸ evlat ve beden. Hz. İbrahim (a.s) her üç imtihandan da geçmiş tevhidin hakikatine ve ilahi muhabbete vasıl olarak Halilullah (Allah dostu) unvanını kazanmıştır.


Bizler de kurban bayramını bu teslimiyet hissiyle idrak edip¸ kurbanlarımızı keselim¸ vakfımız vasıtasıyla ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştıralım…


Kurban bayramınız mübarek olsun…A DREAM OF SACRIFICE


The sacrifical ritual is a worship that has continued since  Adam the Prophet (pbuh). According to our belief¸ only the sacrifice of the faithful is accepted. It is our faiths that turn our actions into the worship¸ isn't it?


In Qoran the verses 100-111 of Surah Saffat¸ the story of Ibrahim and his son Ismail the Prophets (pbuh) is narrated. Accordingly¸ Ibrahim the Prophet (pbuh) wishes a son from Allah and promises to sacrifice him to Allah if his wish comes true; and  Allah gives him a son- Ismail the Prophet-. After Ismail becomes a teenager¸ Ibrahim has a dream seeing himself sacrificing his son¸ İsmail¸ to Allah. This happens three times and finally Ibrahim the Prophet (pbuh) tells it to his son. Ismail in response¸ tells his father to sacrifice him to Allah and Ibrahim the Prophet (pbuh) gets prepared to sacrifice his son but just in that moment¸ Allah sends them a ram instead to sacrifice. Here¸ the father and the son proof their faith to Allah and Allah rewards them.


For the sufis' belief¸ in this story there emphasised three things that prevents the man to reach the divine facts: the property¸ child and body.


Eid al Adha Mubarak!

Sayfayı Paylaş