BEREKETLİ TOPRAKLAR VE ADANA

Somuncu Baba

Adana¸ Toros dağlarının güneyinde yer alan Çukurova'da Seyhan Nehri üzerinde kurulmuş kadim bir şehrimizdir. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin deltasında verimli sulak arazide kurulu Adana'nın tarihi¸ coğrafî konumu nedeni ile M.Ö. 6000 yıllarına uzanmaktadır. Adana¸ Antik Kilikya Bölgesinin en önemli şehirlerinden birisidir. Hititler'den Osmanlı'ya¸ gelmiş geçmiş birçok medeniyetlerin beşiğidir.

Aynı zamanda bir kültür diyarı olan Adana'da¸ Çukurova bölgemizde halk edebiyatı ve âşıklar geleneği yüzyıllardan beri sürmektedir. Bu konu ile ilgili yapılan araştırmalarda birçok

Adana¸ Toros dağlarının güneyinde yer alan Çukurova'da Seyhan Nehri üzerinde kurulmuş kadim bir şehrimizdir. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin deltasında verimli sulak arazide kurulu Adana'nın tarihi¸ coğrafî konumu nedeni ile M.Ö. 6000 yıllarına uzanmaktadır. Adana¸ Antik Kilikya Bölgesinin en önemli şehirlerinden birisidir. Hititler'den Osmanlı'ya¸ gelmiş geçmiş birçok medeniyetlerin beşiğidir.


Aynı zamanda bir kültür diyarı olan Adana'da¸ Çukurova bölgemizde halk edebiyatı ve âşıklar geleneği yüzyıllardan beri sürmektedir. Bu konu ile ilgili yapılan araştırmalarda birçok masal¸ efsane¸ fıkra¸ ağıt vb. derlenmiştir. Bunlardan en iyi korunanı âşıklık geleneğidir. Adana'da âşıklar¸ sazlı (telden)¸ sazsız (dilden) olmak üzere iki guruba ayrılır. Karacaoğlan¸ Dadaloğlu âşıkların en ünlülerindendir. Bunların dışında yörede; Âşık Yusuf¸


Deli Boran¸ Feymani¸ Osman Eyyubi¸ Âşık Abdullah¸ Gündeşlioğlu¸ İlbeyoğlu¸ Kırmızı Osman¸ Kul Halil¸ Kul Seydi İçgözoğlu¸ Âşık Karalı¸ Hacı Karakılçık¸ Abdulvahap Kocaman bunların bazılarıdır.


Cumhuriyet'in ilk yıllarından 1980'li yıllara kadar ülke ekonomisin gözbebeği olan Adana¸ Türkiye ekonomisinde tekrar önemli bir yer edinebilmek amacıyla tarımdan sanayiye¸ turizmden ticarete tüm alanlarda atılımlar gerçekleştirmektedir. Darendeli hemşehrilerimizin de yüzyıllardır ticaret için Adana'yı kendilerine yakın hissettiklerini belirtmekte fayda vardır.


Adana¸ Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sanayileşen bölgelerinden biri olması¸ köklü bir sanayileşme geleneği ve sermaye birikimi oluşturması sebebiyle Türkiye ekonomisi için önemli bir ildir. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e devrolunan tarım ekonomisinin ayağa kalkmasında ve sanayileşmeye doğru atılan ilk cesur adımlarda Adana'nın izi vardır. Türkiye ekonomisinin büyümesi için gerekli olan sermaye birikimini oluşturmuş ve bunun tüm ülke çapında yatırımlara dönüşmesinde ön ayak olmuştur.


Asırlardır bölgede yaşayan birçok medeniyetin gıda ihtiyacını karşılayan verimli Çukurova toprakları¸ tarımda oldukça geniş bir üretim çeşitliliğine sahiptir. Bölgede tahıl¸ endüstri bitkileri¸ sebzeler ve turunçgillerin yanı sıra organik tarım da son dönemde oldukça ciddi bir gelişme göstermiştir.


Adana turizm bakımından¸ doğal güzellikleri ve geçmişte çeşitli uygarlıkların hüküm sürdüğü bir bölge olması nedeniyle büyük değer taşımaktadır. İlde çok sayıda tarihî kale¸ köprü¸ cami¸ kilise¸ ören yeri¸ han ve hamam bulunmaktadır. Adana ili içinde bulunan müzeler tarih ve kültür turizmi için bir çekim merkezi olurken¸ Toroslarda bulunan yüksek bölgeler de doğa yürüyüşleri ve yayla turizmi yapılmaktadır.


Adana yöresinin zengin bir mutfağı bulunmaktadır. Mutfağın bu kadar zengin olmasının nedeni çeşitli kültürlerin etkisinde kalmasıdır. Adana yemeklerinin en büyük özelliği un¸ bulgur¸ et ve çeşitli baharatların kullanılmasıdır. Aynı zamanda süt¸ yoğurt¸ peynir ve çökelek de bol miktarda kullanılmaktadır. Adana kebabı çok ünlüdür. Portakal ve limon bahçeleriyle¸ pamuk tarlalarıyla¸ güler yüzlü insanlarıyla Adana sizleri davet ediyor…


 


THE FERTILE SOILS AND ADANA


Adana is an old city located around Çukurova Seyhan River in the south of Adana Taurus Mountains. Because of its geographical position¸ the history of Adana¸ which is set up on a fertile wetland on Seyhan and Ceyhan Rivers' delta¸ traces to B.C 6000.  Adana is one of the most important cities of ancient Antient Cilicia Region. It is the cradle of many civilizations from Hititians to Ottomans.


With its lots of museums¸ Adana is a historical and cultural center¸ and besides¸ on the high parts of Taurus¸ there has been done trekking and tableland tourism.


Adana region has a rich cuisine and it is famous for its kebab.


Adana invites you with its orange and lemon trees¸ cotton fields and¸ of course¸ friendly people…

Sayfayı Paylaş