AZİZ BİR ŞEHİR: ELAZIĞ

Somuncu Baba

Elazığ; Doğu Anadolu Bölgesi'ni Batı'ya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunmaktadır. İl sınırları içindeki en önemli akarsu Fırat ve kollarıdır. Hazar Gölü şehrin doğal güzelliklerindendir.

Harput ve yöresi¸ Anadolu'nun en eski yerleşme birimlerinden biridir.

Harput Kalesi Urartu dönemi eseridir. Çeşitli medeniyetlerden sonra¸ Büyük Selçuklu hâkimiyetinin Anadolu'ya kayması ile Harput'un Türk yurdu olmasında en önemli savaşın Malazgirt Meydan Muharebesi olduğuna şüphe yoktur. 1085 yılında Çubuk Bey tarafından fethedilen Harput'ta Çubukoğulları


Elazığ; Doğu Anadolu Bölgesi'ni Batı'ya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunmaktadır. İl sınırları içindeki en önemli akarsu Fırat ve kollarıdır. Hazar Gölü şehrin doğal güzelliklerindendir.


Harput ve yöresi¸ Anadolu'nun en eski yerleşme birimlerinden biridir.


Harput Kalesi Urartu dönemi eseridir.  Çeşitli medeniyetlerden sonra¸ Büyük Selçuklu hâkimiyetinin Anadolu'ya kayması ile Harput'un Türk yurdu olmasında en önemli savaşın Malazgirt Meydan Muharebesi olduğuna şüphe yoktur. 1085 yılında Çubuk Bey tarafından fethedilen Harput'ta Çubukoğulları Beyliği kurulmuştur. Türkler tarafından alınmasına kadar sadece müstahkem bir kale hüviyetinde kalan Harput¸ Türklerle beraber büyüyen bir şehir haline gelmiştir.


1110 yılında Artuklu Belek Behram Harput ve yöresini ele geçirerek Artukoğulları dönemini başlatmıştır. Belek Gazi¸ Haçlı Seferleri'ne karşı büyük mücadeleler vermiştir. Artuklu hanedanına¸ 1234 yılında I. Alaaddin Keykubad tarafından son verilmiş¸ Harput bu tarihten itibaren Türkiye Selçuklu Devleti'nin hâkimiyeti altına girmiştir. Tarihî evleri ve kültürel yapısıyla Harput ayrı bir hazinedir.


Artukoğulları devrinde;  adı hala Harput ve Elazığ'la anılan Belek  (Balak)  Gazi'nin Harput'un yetiştirdiği en ünlü Türk Fatihi olduğu bilinmektedir. 1965 yılında Harput Turizm Derneği tarafından Belek Gazi'nin¸  at üstünde güzel bir heykeli yaptırılmıştır. Onun en önemli hizmeti¸  Haçlı Seferleri sırasında görülmüştür. 


Harput¸ Çaldıran Savaşı'ndan sonra 1516 yılında Osmanlıların eline geçmiştir. Coğrafî konumu itibariyle tarihin hemen her döneminde önemli bir yerleşim merkezi olan Harput¸ 1834'te doğu eyaletlerini ıslah etmek üzere görevlendirilen Reşid Mehmed Paşa¸ ovada yer alan Agavat Mezrası'nı merkez haline getirince¸ Elazığ Vilayeti'nin merkezi buraya taşınmıştır. Yeni kurulan şehir önceleri eyalet ve bilahare vilayet merkezi olmuştur. Nitekim Fırat Irmağı'nın çizdiği büyük yay içinde¸ sulak ve verimli bir ova üzerinde bulunması¸ doğal kaya sığınakları ile yerleşme alanıdır.


 


Sultan Abdulaziz'in tahta çıkışının 5.  yılında Hacı Ahmed İzzet Paşa devrinde buraya tayin edilen Vali İsmail Paşa'nın teklifi ile 1867 yılında buraya “Mamurat ul-Aziz”  adı verilmiştir.  Fakat telaffuzu güç olduğundan halk arasında kısaca  “Elaziz”  olarak söylenegelmiştir.


Harput'un önemli ziyaret yerlerinden biri Arap Baba Mescidi ve Türbesidir. Selçuklu hükümdarlarından IV. Kılıçarslan'ın oğlu¸ III. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında H. 678 yılında inşa edilmiştir. Minaresi dıştan türbe ile mescidin tam orta kısmına gelen bölümde yapılmıştır. Türbenin alt kısmında ise mumyalı bir ceset mevcuttur. Halk arasında Arap Baba diye anılır. Arap Baba ile ilgili çeşitli rivayetler anlatılmaktadır.


Elazığ'da bulunan Hazar Gölü'nün çevresinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait dinlenme tesisleri bulunmaktadır.


Elazığlılar¸ yumuşak huylu insanlar olup¸ Somuncu Baba ve evlatlarına karşı çok saygılılar. Darende Somuncu Baba Külliyesini çok ziyaret ederler. Bu vesile ile biz de gönül dostlarına selam edelim…


 


A PROSPEROUS CITY: ELAZIĞ


Elazığ is located in the junction point of the roads that connect East Anatolia Region to the West. The most important river in the province is Fırat and its distributaries. Hazar Lake is among the natural beauties of the province. Harput and its surrounding region is one of the most ancient residential areas of Anatolia.


Belek (Balak) Gazi of Artquids dynasty¸ whose name is still cited with Harput and Elazığ¸ is known as the most famous Turkish Conquerer of Harput.


On the occasion of the fifth anniversary of the enthronement of Sultan Abdülazîz¸ the town was renamed “Mamurat ul- Aziz” (made prosperous by Aziz in Ottoman Turkish) in 1867 by the offer of Veli İsmail Paşa¸ who was appointed here in Hacı Ahmet İzzet Paşa era. In time¸ the city became known as “Elâzîz” due to its ease of pronunciation. Among the most important places to visit here is Arap Baba Mosque and Tomb.


People of Elazığ are friendly; they respect Somuncu Baba and his descendants. They also frequentlyvisit Somuncu Baba Complex.


Best regards to our friends…

Sayfayı Paylaş