ALTINCI ŞEHRİN BÜYÜĞÜNDEN ALTIN ÖĞÜTLER

Somuncu Baba

Sivas İç Anadolu'nun doğusunda¸ tarihî İpek Yolu güzergâhlarının kesiştiği bir yerde konumlanmış ve ünlü Kral Yolunun da geçtiği büyük bir ilimizdir. Sivas tarihî zenginlikleri¸ doğal güzellikleri¸ kaplıcaları ile turistlere ilginç tatil olanakları sunmaktadır.

1175'de Sivas Selçuklu devleti hâkimiyetine girmiştir. 1413’te ise¸ Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı hâkimiyeti altında Sivas büyük bir eyalet merkezi olmuştur. XVI. yüzyılda Eyalet-i Rûm (Anadolu Eyaleti) denilen Sivas eyaleti¸ Paşa Sancağı olan Sivas'tan başka Amasya¸

Sivas İç Anadolu'nun doğusunda¸ tarihî İpek Yolu güzergâhlarının kesiştiği bir yerde konumlanmış ve ünlü Kral Yolunun da geçtiği büyük bir ilimizdir. Sivas tarihî zenginlikleri¸ doğal güzellikleri¸ kaplıcaları ile turistlere ilginç tatil olanakları sunmaktadır.


1175'de Sivas Selçuklu devleti hâkimiyetine girmiştir. 1413’te ise¸  Osmanlı topraklarına katılmıştır.  Osmanlı hâkimiyeti altında Sivas büyük bir eyalet merkezi olmuştur. XVI. yüzyılda Eyalet-i Rûm (Anadolu Eyaleti) denilen Sivas eyaleti¸ Paşa Sancağı olan Sivas'tan başka Amasya¸ Çorum¸ Yozgat¸ Divriği¸ Samsun ve Arapkir Livalarını ihtiva etmek üzere Orta Fırat havalisinden¸ Orta Karadeniz bölümüne kadar uzanmıştır. Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinin çok önemli eserleri¸ tarihî yapıları şehrin siluetini şekillendiren temel unsurlardır. Ayrıca Divriği Ulu Camii gibi müstesna bir tarihî değerin varlığı Sivas için bir iftihar tablosudur.


Altıncı Şehir¸ Ahmet Turan Alkan’ın Sivas’ı anlattığı kitabın adıdır. Kendisi de bu ismi Tanpınar’ın Beş Şehir kitabından mülhem olarak kitabına¸ vermiştir. Aslında bir başka açıdan bakınca altın gönüllü insanların yurdudur Sivas…


2 Ağustos 1969’da hakka yürüyen¸ İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak Efendi (k.s.) avuçladığı toprağı altın yapan bir hizmet âbidesidir. Kelamı altın kadar kıymetli bir muhterem zattır. Onun altın öğütlerine kulak verelim:


“Amelleriniz tartılmadan önce¸ kendinizi hesaba çekiniz. Hakikat ve hidayet yolundan ayrılmayınız. Cenabı Hakk’a ihlâs ile ibadet etmenizi tavsiye ederim. Allahu Teâl⸠dünyada hayrı da şerri de¸ insanların tercihine bırakmıştır. Sakının ha! Kendinizi gafletten koruyunuz.


Size tebliğ edilen emirlere ittibâ ediniz. Taharet üzere yaşayınız. Takva üzere olunuz. Her teşebbüsünüzde¸ Cenabı Hakk’ın size yardım etmesini ve geçmiş günahlarınızı affetmesini niyaz ediniz. Tevazu ve sabır¸ takva ve sıdk şiârınız olsun. Hesaba çekilmeden kendilerini hesaba çekenler¸ büyük mükâfatlara nail; bunu ihmal edenler ise¸ büyük zararlara dûçâr olurlar.


Bu dünya fânidir¸ âdemdir¸ misafirhanedir¸ ahiretin tarlasıdır. Ahirete hayırlı ameller götürmek lazımdır. Sen¸ seni sevdiğinle bil. Bir hadisi şerifte; “Kişi¸ sevdiği ile beraber haşr olacaktır.” buyrulur.


“Gardaşlarım! İnsan dünyada bir yolcu gibi veya bir misafir gibi¸ ya da bir kiracı gibi olmalı. Yolcu veya misafirin nesi olur ki¸ konar¸ geçer o kadar.”


Bu vesile ile idrak edeceğimiz Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ederim kıymetli okuyucular


A PEARL OF WISDOM FROM “THE MIGHTY ONE” OF THE SIXTH CITY


Sivas is a big city¸ which is located in the East of Middle Anatolia¸ on the interception of ancient Silk Road route and where the famous Royal Road passes over. It also provides interesting holiday opportunities to the visitors with its historical richness¸ natural beauty and spas. Ihramcızade Ismail Hakkı Toprak Efendi¸ who passed away on the 2nd of August¸ 1967¸ was a mighty person who made the things perfect he touched. His words are as precious as gold. Let’s listen to his words:


This world is mortal¸ a guesthouse and the field of eternal life. We need to have good deeds for the other world. Consider yourself always with your lover as in the hadith: “ A person will be with whom he loves”. “My brothers! A man should be like a passenger¸ guest or a tenant in the world. What does a passenger or a guest have? He only comes and then passes over¸ that’s all.”

Sayfayı Paylaş