“ALLAH TEMİZ OLANLARI SEVER”

Somuncu Baba

Takvâ; iç arınmadır¸ manevî temizliktir. Bütün kötülükleri bırakıp¸ iyiliklerle bezenmektir. Başlangıçtan sonuca kadar güzellikler manzumesidir. Dünyanın en temiz yerleri mescidlerdir. Gönül de mescid gibidir. Temiz olmalı temiz kalmalıdır. İslâm tarihinde takvâ üzere bina edilen ve kötülük niyetiyle inşa edilen iki mescidden bahsedilir.

Medine'deki Kuba Mescidi¸ Peygamberimiz (s.a.v) tarafından¸ hicret esnasında¸ burada kaldığı sırada yaptırıldı.

 Takvâ;  iç arınmadır¸ manevî temizliktir. Bütün kötülükleri bırakıp¸ iyiliklerle bezenmektir. Başlangıçtan sonuca kadar güzellikler manzumesidir. Dünyanın en temiz yerleri mescidlerdir. Gönül de mescid gibidir. Temiz olmalı temiz kalmalıdır. İslâm tarihinde takvâ üzere bina edilen ve kötülük niyetiyle inşa edilen iki mescidden bahsedilir.


Medine'deki Kuba Mescidi¸ Peygamberimiz  (s.a.v) tarafından¸ hicret esnasında¸ burada kaldığı sırada yaptırıldı. Peygamberimiz inşaatta diğer mü'minlerle birlikte çalıştı. Temel taşını mübarek elleriyle koydu. Ağır taşları taşırken¸ elinden almak isteyenlere vermez¸ onların da başka taşlar almalarını isterdi. Sahabeler büyük gayretle çalıştılar. Şairler¸ methiyeleri ile şevk kattılar. Peygamberimiz de bu methiyelere iştirak etti. Mescid tamamlanınca¸ içerisinde yüz kişilik bir cemaatle namaz kılındı.


İslâm cemaati için ilk yapılan mescid budur. Bundan önce bazı müslümanlar¸ küçük mescidler yapmışlarsa da¸ bunlar kendileri için hususi ibadet yerleri idi.
Kuba Mescidi¸ Kur'an-ı Kerim'de “İlk günden temeli takva (Allah'a karşı gelmekten sakınmak) üzerine kurulan mescid (Kuba Mescidi)¸ içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz onları sever.  Binasını takva (Allah'a karşı gelmekten sakınmak) ve onun rızasını kazanmak temeli üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır¸ yoksa binasını çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarına kurup¸ onunla birlikte kendisi de cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez.” (9/Tevbe¸ 108) diye zikredilir.


Mescidin fazileti sebebiyle¸ Peygamberimiz¸ her Cumartesi¸ yaya veya binitli olarak gidip ziyaret eder¸ orada kılınan namazla umre sevabına erişileceğini müjdelerdi. Bazen de Pazartesi günleri gittiği olurdu. Hazreti Ömer (r.a) de buranın fazileti hakkındaki rivayetleri bildirir¸ ziyaret sünnetini yerine getirirdi.


Hz. Peygamber (s.a.v) Tebük'te yirmi gün kadar kaldıktan sonra¸ ashab-ı kiramın ileri gelenleri ile istişare ederek geri dönmeye karar verdi. Ramazan'ın ilk günlerinde Medine'ye ulaştı. Hz. Peygamber Tebük'e giderken Medine'ye bir saat uzaklıktaki Ziyevan Köyüne geldiğinde münafıklardan bir heyet gelerek: “Ey Allah'ın Resulü! Biz hastalar ve Kuba Mescidine gelemeyenler için özellikle yağmurlu gecelerde namaz kılmak üzere bir mescid bina ettik. Teşrif edip burada namaz kıldırsanız¸ hayır ve bereketle dua buyursanız” dediler.


Bu mescid Ebû Âmir Fâsık adlı bozguncu münafık ve fasığın teşviki ile münafıklarca Kuba Mescidinin cemaatını bölmek niyetiyle yapılmış ve Hz. Peygamber'e suikast düzenlemek üzere içi silahla doldurulmuştu. Hz. Peygamber bu mescide gitmeye hazırlanırken Cebrail (a.s) gelerek durumu haber verdi.


Kur'an-ı Kerim'de bu mescidden şöyle söz edilir: “Zarar vermek¸ inkâr etmek¸ müminlerin arasını ayırmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşanlara gözetleme yeri hazırlamak üzere bir mescid yapanlar; “Biz sadece iyilik yapmak istiyorduk” diye yemin ederler. Allah da şahittir ki bunlar yalancıdırlar.” (9/Tevbe¸ 107). 


Bunun üzerine Hz. Peygamber ashab-ı kiramdan Mâlik b. Dehsan ile Ma'n b. Adiyy (r.anhümâ)'yi Mescid-i Dırar'ı yıkmak üzere gönderdi. Bu sahabeler mescidi yakıp yıktılar. Böylece kötü amaç için bina edilen bir mescid ortadan kaldırılmış oldu. Peygamberimiz bu yerin çöplük olarak kullanılmasını emreyledi.


İşte iki misali de okuduktan sonra¸ gönüllerimizi Kuba Mescidi gibi tertemiz yapmaya çalışalım¸ diri tutalım. Birlik yuvası eyleyelim. Yoksa çöplüğe dönen gönüller¸ bozgunculuğa mesken olmuş¸  ölmüş demektir.


 


“ALLAH IS PURE AND LOVES THE PURITY”


 


Piousness; is a kind of purification of ones' himself¸ and a moral purification.


The masjids are the purist and cleanest places in the world. The hearts are like the masjids; they must be pure and clean¸ too. There talked about two masjids in Islamic History; one was built for the sake of Allah with piety¸ and the other was built by the factious and to kill Muhammad the Prophet (pbuh).


Al Masjid Kuba in Medina was built by Muhammad the Prophet (pbuh) and his companions in the time of the hegira. Our beloved Prophet (pbuh) worked together with the other faithful muslims during the construction of the Masjid and he himself put the foundation stone of it. After it was completed¸ there prayed a hundred Muslims behind the Prophet (pbuh).


The second Masjid was built by the factious in Ziveyan Village and they invited Muhammad the Prophet (pbuh) to pray there¸ yet in fact¸ they had intended to kill him. He was about to go but Angel Gabriel warned him¸ so He sent two of his companions to destroy it. That place was used as garbage dump thenceforth.


May Allah let us keep our hearts as pure as Al-Masjid Kuba.

Sayfayı Paylaş