GÖNÜL NASIL ALLAH'IN TECELLİSİNE LAYIK OLUR?

Somuncu Baba

"Kalbimiz vücudumuzdaki en önemli organımızdır. Bu husus Peygamberimiz tarafından şöyle açıklanmıştır: ‘İnsan vücudunda bir organ vardır ki o salaha ererse… Devamını oku

MERHABÂ RAMAZAN HOŞ GELDİN EY AYLARIN EFENDİSİ!

Somuncu Baba

Hicrî ayların dokuzuncusu ve üç ayların sonuncusu olan mübarek Ramazan ayına erişmenin mutluluğunu bütün Müslümanlar olarak hissetmeye başladık. Gelişiyle mü'min… Devamını oku

SIRÂT-I MÜSTAKÎME ULAŞTIRAN DERGÂHIMIZ VAR

Somuncu Baba

"Mutasavvıf şairler¸ yazdıkları şiirlerde¸ genel olarak¸ kendi hâllerini¸ anlayışlarını¸ yollarını dile getirirler. Meselâ Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî¸ Mesnevî'de ve Dîvân-ı Kebir'de… Devamını oku