Sayfa:2

KUDÜS VELİLERİ

Somuncu Baba

Kudüs¸ vahye dayanan bütün dinlerde kutsal sayılan bir şehirdir. Bunun başta gelen sebebi ise Yüce Allah'ın insanları doğru yola iletmeleri… Devamını oku

MEDİNE VELİLERİ

Somuncu Baba

Her ne kadar Ömer bin Abdülaziz dışındaki diğer halifelerin kendilerini baskı altında tutsalar da o¸ tıpkı babası gibi daima sükûnet… Devamını oku

ŞAM VELÎLERİ

Somuncu Baba

Tıpkı büyük zatlar gibi¸ büyük insanlar gibi bazı şehirleri de sadece isimleriyle anmak ve söylemek sanki edebe aykırı kabul edilir…. Devamını oku

SERHEND VELİLERİ

Somuncu Baba

Abdülehad Serhendî Hazretleri iki defa hacca gitti. Birinci gidişinde babası Muhammed Sa'îd ve amcası Muhammed Ma'sum Hazretleri ile beraberdi ve… Devamını oku

BUHARA VELİLERİ

Somuncu Baba

Buhara¸ 2500 yıllık geçmişiyle Orta Asya'nın en eski yerleşim bölgelerinden olan ve günümüzde Özbekistan sınırları içinde bulunan tarihî bir şehirdir…. Devamını oku

ÇANKIRI VELİLERİ

Somuncu Baba

Mehmed Hilmi Efendi her daim postunda dizüstü oturur¸ zikirle ve tefekkürle meşgul olurdu. Kimsenin bulunmadığı ve isterse ayağını uzatabileceği söylendiği… Devamını oku

BOLU VELİLERİ

Somuncu Baba

Yeşil ile mavinin kucaklaştığı¸ birlikte uyuyup uyandığı¸ rüzgârın başı dumanlı dağlarda efsanelerin en dramatiklerinden birini hâlâ fısıldadığı¸ binlerce yıldır birçok… Devamını oku

İZMİR VELİLERİ

Somuncu Baba

16. asırda yaşamış büyük âlim ve velilerdendir. İsmi Muhammed bin Pir Ali'dir. 1522 senesinde Balıkesir'de doğdu. Babası müderris Ali Efendi… Devamını oku

BARTIN VELİLERİ

Somuncu Baba

Her bölgesi ayrı bir güzellikte olan cennet vatan Anadolu'muzun her karışında büyük evliya¸ Allah dostu insanların olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Bazı… Devamını oku

ORDU VELİLERİ

Somuncu Baba

Hamit Hoca¸ Sivaslı İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretlerinin tanınmış müridlerindendir. Tarak imal ettiği için “Tarakçı Hoca” adıyla tanınmıştır. Küçük yaşlarda… Devamını oku