Sayfa:10

MUHAMMED BÂKIR (K.S.)

Somuncu Baba

Muhammed Bâkır 676 (H.57) senesinde Medîne doğdu. Babası Hz. Hüseyin’in torunu Zeynel’âbidîn¸ annesi Hz. Hasan’ın kızları Fâtıma’dır. Muhammed Bâkır 676… Devamını oku

SÜFYAN-I SEVRÎ (K.S.)

Somuncu Baba

Süfyan-ı Sevrî 715 yılında Kufe'de dünyaya geldi. 777 yılında Basra'da vefat etti. Süfyan-ı Sevrî 715 yılında Kufe'de dünyaya geldi. 777… Devamını oku

SIRRÎ SEKATÎ (K.S)

Somuncu Baba

Evliyânın büyüklerinden olup ismi¸ Sırrî bin Muğallis es-Sekatî'dir. Künyesi Ebu Hasan'dır. Bağdat'ta doğdu¸ Ramazan-ı şerif ayında yine orada vefat etti…. Devamını oku

İMAM AHMET BİN HANBEL

Somuncu Baba

Ahmet bin Hanbel¸ ehl-i sünnetin amelde dört hak mezhebinden biri olan Hanbelî mezhebinin imamı¸ muhaddis ve fakihtir. Ahmet bin Hanbel¸… Devamını oku

İMAM-I MÂLİK BİN ENES

Somuncu Baba

“İmam Mâlik kendisinden nasîhat isteyen zekî ve anlayışlı bir kimseye; ‘Allah u Teâlâ'dan kork. “İmam Mâlik kendisinden nasîhat isteyen zekî… Devamını oku

CÜNEYD-İ BAĞDÂDİ (K.S)

Somuncu Baba

“Allahü Teâlâ senin kalbini dağınık etmesin. Seni¸ kendisinden alıkoyan her şeyden kurtarsın. “Allahü Teâlâ senin kalbini dağınık etmesin. Seni¸ kendisinden… Devamını oku

BİR EDEP TİMSALİ CAFER-İ SADIK

Somuncu Baba

“Cafer-i Sadık altın silsilenin halkalarından olup on iki imamın altıncısı olduğu kabul edilir. Bütün maddi ve manevi ilimlerle meşgul olmuş¸… Devamını oku

ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ EFENDİ'NİN ÜÇ ŞAHESERİ

Somuncu Baba

Asrımızın mutasavvıfı gönüller sultanı Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.)'nin malumlarınız olduğu üzere üç şaheseri vardır. Bu güzide eserler yeni baskılarıyla… Devamını oku

VARLIĞIN NURU “TARİH-İ NUR-U MUHAMMEDΔ

Somuncu Baba

Hayatın anlamını aramak ve bu anlam çerçevesinde hayata yön vermeye çalışmak Hz. Adem'den bugüne kadar bütün insanların ortak çabalan arasında… Devamını oku

SOHBETLER -3

Somuncu Baba

Nasihat Yayınları tarafından daha önce iki cildi yayınlanan “Gönülden Gönüle Sohbetler” isimli kitabın üçüncü cildi okuyucusuyla buluşuyor. 378 sayfalık eser… Devamını oku