ŞEYH HAMİD-İ VELİ VE ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ EFENDİNİN TASAVVUFİ EĞİTİM ANLAYIŞI

Somuncu Baba

Şeyh Hâmid-i Veli Hazretleri’nin hayatına ve tasavvuf anlayışına bakacak olursak dünyasını 600 sene önce değiştirmiş Hakk’a yürümüş bir büyük olarak… Devamını oku