Sayfa:5

DİNLE NEYDEN…

Somuncu Baba

Çocukluğumdan beri onun gerçekte var olduğunu düşünemedim hiç. O¸ bir mesnevînin¸ bir geçmiş zaman romanının içinden çıkıp Hakk'ın huzurunda edeple… Devamını oku

İNCİ MERCAN

Somuncu Baba

Muhabbet¸ istişare¸ sohbet… Bunlar¸ sosyal bir varlık olan insanın vazgeçilmez ihtiyaçlarındandır. İnsan; her gün¸ her an başkaları ile iletişim halindedir…. Devamını oku

HASRET ATEŞİ

Somuncu Baba

Şair¸ hasret çekmektedir. Bu hasret maddî veya manevî bir varlık ya da kavram olabilir. Bir sultanın hasreti ne olabilir? Ülkesinin… Devamını oku

BİR HOŞ SADÂ

Somuncu Baba

Âvâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal/ Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş (Bâkî) (Bu âleme Hz. Davud gibi… Devamını oku

DENİZİN NE OLDUĞUNU BİLMEYEN BALIKLAR

Somuncu Baba

Cihân-ârâ cihân içindedür arayı bilmezler O mâhîler ki deryâ içredür deryâyı bilmezler Hayâlî Bey (Cihanı süsleyen¸ cihanın içindedir¸ ama onu… Devamını oku

EL İNSAF

Somuncu Baba

"İnsaflı insan adaletlidir. Doğruyu yanlışı bilir¸ doğru davranır; doğru karar verir. Haksızlığa göz yummaz. Kötülüğü eliyle¸ diliyle¸ kalbiyle bertaraf etmeye… Devamını oku

YÛNUS EMRE'DE BİRLİK VE BERABERLİK

Somuncu Baba

"Yûnus'un gönlü¸ bütün insanlığı kucaklayan müthiş bir sevgi çağlayanıdır. İster ki bütün insanlar mesut olsun. İnsan sevgisinin kaynağı ise sonsuz… Devamını oku

İLİM KENDİN BİLMEKTİR

Somuncu Baba

(İlim¸ bir şeyi öğrenmektir; ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen¸ bu nasıl okumaktır?) İlim; fen¸ feyiz¸ maarif¸ bilim gibi manaları… Devamını oku

BİR HÜNER OLARAK EDEP

Somuncu Baba

"Dinî¸ ahlakî¸ tasavvufî kitaplarda edep¸ hayatın her safhası için düşünülmüş; her hareketin edebe/adaba uygun olması için kayıtlar tutulmuştur." Ehli irfân… Devamını oku

SÜLEYMANLAR KAPINDA KARINCA

Somuncu Baba

"Hz. Muhammed (s.a.v.)¸ hiçbir zaman dünyaya bel bağlamamıştır. Şair de dünyayı bir bahçeye benzeterek Hz. Muhammed için "Dünya bahçesini hiçe… Devamını oku