Sayfa:4

HİKMETLER NÜSHASI

Somuncu Baba

"Neylî¸ Klasik Türk şiirinin mazmunlarını ve sanatlarını ustaca istif ettiği bu rubaisinde Hz. Muhammed (s.a.v)'i farklı bir anlatımla tavsif ediyor."… Devamını oku

O'NA İTİMAT

Somuncu Baba

Baş eğmeziz edanîye dünyâ-yı dûn için / Allah'adır tevekkülümüz îtimâdımız Bâkî (Aşağılık/fani dünya menfaatleri için aşağılık olan kimselere baş eğmeyiz;… Devamını oku

BİRLİK VARSA KUVVET VAR

Somuncu Baba

"Milletleri ayakta tutan unsurların başında birlik ve beraberlik gelmektedir. Birlik ve beraberliğin olmadığı milletlerin zayıflaması ve yıkılması çok kolaydır. Göktürk… Devamını oku

GÜNEŞ YÜZLÜ GÜZEL

Somuncu Baba

"Peygamber Efendimiz¸ orada bulunanlara: ‘Şahid olunuz! Şahid olunuz!' diye seslendi. Bu mucize karşısında müşrikler inkârlarından yine vazgeçmedikleri gibi bu hadiseyi… Devamını oku

AŞKIN İĞNESİ

Somuncu Baba

"Hece ölçüsü yanında Dîvân şiirinin mutlak ölçüsü olan aruz vezniyle de çok sayıda şiiri vardır. Dîvân şiirinin sadece ölçüsünü değil… Devamını oku

EZELDEN BİR MERHABA

Somuncu Baba

"Bu beyitte "ezel" kelimesi anahtar kelimedir. Ezel kelimesi Divan şiirinde ruhlar meclisini (bezm-i ezel= elest bezmi= gayb âlemi) çağrıştırmak için¸… Devamını oku

PEYGAMBER AŞKIYLA YANAN DEDE

Somuncu Baba

İki cihân güneşi Hz. Muhammed (s.a.v.) için Türk edebiyatında sayısız na't yazılmıştır. Bu na'tlerin içinde dikkat çekenlerden biri de Yaman… Devamını oku

SÂDE YAŞAYABİLMEK

Somuncu Baba

"Motorlu taşıtların¸ ergonomik koltuk takımlarının¸ çift çekirdekli bilgisayarların¸ uzay mekiklerinin¸ atom bombalarının¸ uzaktan kumandalı âletlerin… adının bile icad edilmediği bir… Devamını oku

LATÎFE LATÎF GEREK

Somuncu Baba

"Haber veriniz ki: O¸ Cennete koca karı olarak girmeyecek! Çünkü yüce Allah "Biz¸ cennet kadınlarını¸ dünyadaki yaratılışlarına benzemeyen bir yaratılışta… Devamını oku

GÖNLÜ MA'MÛR EYLEMEK

Somuncu Baba

İnsan… Meleklerden daha üstün ya da hayvanlardan da aşağı olabilen insan. Aşk ile muhabbet ile yüceldikçe yücelen; kinle¸ nefretle¸ hasedle…… Devamını oku