Sayfa:3

GAM MECLİSİNİN NEYİ

Somuncu Baba

Ney'in kamışlıktan koparılıp gurbete düşmesi¸ tıpkı öz vatanından¸ (âlem-i ervâhtan) Allahu Teâlâ'ya "Belâ/Evet" demek suretiyle kulluk sözünü verip dünya hayatına… Devamını oku

İRFAN RÜTBESİ

Somuncu Baba

Burada âriflik ile âlimlik; irfan ile ilim kavramları üzerinde durmak gerekiyor. Âlim bilgili¸ bilen insandır. Ârifin bilgisi ise salt ilimden… Devamını oku

GURURLANMA İNSANOĞLU

Somuncu Baba

Hayat ölümle anlam kazanmıştır. Doğan¸ ölüme mahkûmdur. Bu fani âlem için "ölümlü dünya" denmiştir. Allahu Teâlâ insanı bir kan pıhtısından… Devamını oku

GECELER KAÇ SAAT

Somuncu Baba

Muvakkit eskiden namaz vakitlerini hesaplayan ve bunlarla ilgili âletleri kullanıp tamir ve ayarını yapan kimselere verilen isimdir. Muvakkitler camilerin yanında… Devamını oku

AŞK ATEŞİ

Somuncu Baba

Hz. Âişe (r. Anhâ) anlatıyor: Ben¸ “Ey Allah'ın Rasûlü! Verilmemesi caiz olmayan şey nedir?” diye sorunca "Su¸ tuz ve ateş!”… Devamını oku

ŞEYH GÂLİP'LE TEFEKKÜRE ÇIKMAK

Somuncu Baba

Allahu Teâlâ yarattığı varlıklar içinde muhatap olarak insanı seçmiştir. Ahzab Suresi¸ 72. ayette; "Biz¸ emaneti göklere¸ yere ve dağlara arz… Devamını oku

SÖZÜMÜZ CÂNÂN OLSA HEP

Somuncu Baba

Âşık¸ sevgilinin üzerinde konuşulmayı da istemez. Onu sadece kendi iç âlemiyle paylaşmak ister. Adını bile kimseye zikretmez. Bu anlamda Yahya… Devamını oku

BİR NEFES SIHHAT

Somuncu Baba

"Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi Muhibbî (Kanunî Sultan Süleyman) (Halk… Devamını oku

HİLYE-İ HÂKÂNÎ

Somuncu Baba

Edebiyatımızda Peygamber Efendimizin fizikî ve rûhî güzelliklerini anlatan pek çok eser yazılmıştır. Hilyelerin mensur ya da manzum olma şartı yoktur…. Devamını oku

AŞK İMİŞ HER NE VAR ÂLEMDE

Somuncu Baba

Fuzûlî¸ âlemdeki her güzelliğin sadece aşktan kaynaklandığını¸ ilmin ise sadece dedikodudan ibaret bir şey olduğunu söylüyor. Hazf ettiğimiz kıtanın başındaki… Devamını oku