Sayfa:2

BİR GÖNÜLE GİRMEK

Somuncu Baba

"İnsan gönlü Allah'ın tahtıdır. Allah¸ insanın gönlünde tecelli etti. Bu yüzden kim bir gönül yıkarsa o insan dünyada da ahirette… Devamını oku

GÜL İÇİN DİKENİ SEVMEK

Somuncu Baba

"Senin yüzünü anmaktan dolayı gözlerim yaşarsa bunda şaşılacak ne var? Gül alacağını umarak dikene su vermek boşa gitmez." Ârızun yâdıyla… Devamını oku

İNSAN OLAN GAMSIZ OLMAZ

Somuncu Baba

"Cihânda âdem olan bî-gam olmaz Anınçün bî-gam olan âdem olmaz" Necâtî Necâtî¸ 15. asır Osmanlı şiirini temsil eden güçlü şairlerimizin… Devamını oku

AYİNESİ İŞTİR…

Somuncu Baba

"Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" Ziya Paşa "İnsanın aynası işidir¸ lâfa bakılmaz; bir kişinin aklının… Devamını oku

GÜL İÇİN GÖZYAŞI

Somuncu Baba

İster Allah aşkıyla¸ ister Peygamber aşkıyla¸ isterse gönül deryasına dalıp¸ duygulanıp gözlerden yaş gelsin… Yeter ki ağlamasını bilelim. Gözyaşı gönül… Devamını oku

BEŞERİN DALÂLETİ

Somuncu Baba

“İnsanlığın¸ kendi yaptığı puta tapmak gibi sapkınlıkları vardır.” İnsan¸ yaratılışı gereği inanma ihtiyacını duyar her zaman. Buna iman denir. Bu… Devamını oku

ZULÜM PÂYİDAR OLMAZ

Somuncu Baba

Ülkemizde zaman zaman ihtilaller oldu. Bazı görüşler¸ düşünceler¸ kitaplar susturuldu; ancak normal bir yönetime geçildikten sonra bu susturulmaların sadece zahirde… Devamını oku

GÜNEŞ GİBİ ŞEFKATLİ

Somuncu Baba

Güneş gibi şefkatli yer gibi tevâzu'lu Su gibi sehâvetli merhametle dolu ol (Güneş gibi şefkatli¸ yer (toprak) gibi alçakgönüllü¸ su… Devamını oku

BİZE NE YAPAR ÖLÜM?

Somuncu Baba

2008'in Temmuz ayında Hakk'a yürüyen günümüz şairlerinden Erdem Bayazıt¸ edebiyatımızda 2. Yeni diye bilinen akımın etkisinde olmakla birlikte¸ şiirlerindeki açıklık¸… Devamını oku

SAKIN TERK-İ EDEPTEN

Somuncu Baba

(Sakın saygıyı elden bırakma¸ burası Allah'ın Habîbi'nin mahallesidir. Burası Hakk'ın tecellî ettiği yer ve Hz. Peygamber (s.a.v.)'in makamının bulunduğu mekândır.)… Devamını oku