Sayfa:12

GÖZ GÖRDÜ KALEM YAZDI

Yediğin içtiğin senin olsun gördüğün güzel(lik)lerden haber ver¸ sözü gurbete gidip gelen insanların gezdikleri yerlerle ilgili izlenimleri merak etmekten kaynaklanan… Devamını oku

NASİHAT YAYINLARINDAN GÜL GİBİ ÜÇ KİTAP

Somuncu Baba

Nasihat Yayınları: Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin evrensel mesajlar içeren “Nasihat” gazelinden ismini alıyor. Nasihat Yayınları: Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin evrensel… Devamını oku

NÂBÎ VE ÖĞÜTLER MANZUMESİ: HAYRİYYE

195-somuncubaba-hayriyye

Şanlıurfa’da doğan Yûsuf, Nâbî mahlasıyla tanındı. Seyyid Mustafa’nın oğludur. Gençlik yıllarını Urfa’da geçiren Nâbî, burada iyi bir eğitim almış, Arapça… Devamını oku

NÂBÎ’DEN OĞLU HAYRİ’YE İLİMLE İLGİLİ ÖĞÜTLER

196-somuncubaba-nabiden_ogluna

Nâbî, ilim konusunda çok hassastır. Bu konu ile ilgili henüz yedi yaşındaki oğluna ilerisi için sırasıyla şöyle hedefler gösterir: Faydalı,… Devamını oku

HİKMET ŞAİRİ NÂBÎ’DEN OĞLU HAYRİ’YE

197-somuncubaba-nabiden_hayriye

Eşsiz Şehir: İstanbul Nâbî, Hayriyye isimli eserinin bir bölümünü İstanbul’a ayırır. Bu, ilk bakışta Hayri ile İstanbul’un ne alakası var… Devamını oku

KURULUŞ DEVRİNDE GÖNÜL ERLERİ

somuncubaba-201-16kurulus_gonuleri

Türklerin 10. asırda devlet ve millet olarak bir bütün halinde İslâm’ı kabulünden sonra bu dinin Türkler arasında yayılması, anlaşılması öte… Devamını oku

DEVREDEN PERVÂNELER

DEVREDEN PERVÂNELER

Sanatkâr şahsiyetiyle bakıldığı zaman Osman Hulûsi Efendi (k.s.) 20. asırda Divan şiiri geleneğini sürdüren önemli bir şair olarak bilinmektedir. Şairin… Devamını oku

ELHAMDÜLİLLAH

Klasik Türk edebiyatında, gerek edebî gerekse ilmî bütün mensur eserler besmele ile başlar. Eserin asıl bölümüne geçmeden önce yazar, Allah’a… Devamını oku

ŞAİRLERİN DİLİNDEN ŞÜKÜR

Varlığa şükür, yokluğa sabır göstermek, ihsan edileni başkasına ikram etmenin ötesinde olabilmek en büyük erdemdir. Yani Hak’tan bir bela geldiğinde… Devamını oku

ATASÖZLERİNE YENİDEN BAKMAK

Atasözlerimiz ve deyimlerimiz milletimizin inancını, yaşayış tarzını, felsefesini, geleneğini, göreneğini ve daha sayamayacağımız pek çok özelliğini ortaya koyan birer şaheser… Devamını oku