İKİNDİ GÜNEŞİ’NDEN BİR BEYİT

194-somuncubaba-yavuz_beyit

Şîrler pençe-i kahrımda olurken lerzân Beni bir gözleri âhûya zebûn etti felek (Selimî) Yavuz Sultan Selim (Aslanlar bile benim kahredici… Devamını oku

YALNIZ ŞAİR: FUZÛLÎ (1483-1556)

194-somuncubaba-fuzuli

Osmanlı Devleti’nin zirvede olduğu 16. asır aynı zamanda edebiyatta da zirve şahsiyetlerin yetiştiği bir dönem olmuştur. Bâkî, Zâtî, Hayalî Bey,… Devamını oku

AŞK YÜKÜNÜ OMUZLAMAK

Somuncu Baba

Zâtî’nin çizdiği resimde gönül bir akarsuya benzetilmiş¸ kalpteki aşk ise bu akarsuyun üzerinde yanan alevli bir ateş olarak resmedilmiştir. Aşkın… Devamını oku

ALİ ŞİR NEVÂÎ VE TÜRKÇE SEVDASI

Somuncu Baba

"Ali Şîr Nevâî¸ Türkçenin asırlardır ihmal edilişine karşı bayrak açtığı eseri Muhakemetü'l-Lügateyn'dir. Türkçenin hem sanat hem de bir ilim dili… Devamını oku

KÂŞGARLI MAHMUD VE DÎVÂN-I LUGÂTİ'T-TÜRK

Somuncu Baba

"Dîvân-ı Lugâti't-Türk¸ Türk kültür tarihini¸ Türklerdeki aile yapısını¸ akrabalık ilişkilerini¸ eski ve yeni inançlarını¸ sosyal hayatını¸ devlet yapısını¸ sanatını¸ yemeklerini¸… Devamını oku

KEREM SAHİBİ ALLAH'A KUL OLMAK

Somuncu Baba

Ne Süleyman'a esîriz ne Selim'in kuluyuz Kimse bilmez bizi bir Şâh-ı Kerîm'in kuluyuz Hayretî (Ne Süleyman'a esiriz¸ ne Selim'in kuluyuz…. Devamını oku

ALLAH'IN KÂİNATTAKİ SIRLARI

Somuncu Baba

"Varlık âlemindeki her şey Allah'ın sanat eserlerini söze gerek kalmadan söyler. Kâinat kitabı Allah'ın sırlarını dile lüzum kalmadan söyler." Sevâd-ı… Devamını oku

“HADÎKATÜ'S-SÜ'ED”

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin sohbetlerinde sık sık zikrettiği Fuzulî'nin¸ Hadîkatü's-Sü'edâ isimli eseri İslâm dünyasının aradan asırlar geçmesine rağmen bugün bile… Devamını oku

SU VE TOPRAK GİBİ YÜZÜN YERDE OLSUN

Somuncu Baba

Su gibi sür yüzü toprağın ayağına düşüp Katreni bahre katıp vâsıl-ı deryâ olagör "Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır. Kimi karnı… Devamını oku

CAN U CÂNÂN BİR ÂŞIĞA

Somuncu Baba

Ayrı bilenler ayrıdır uşşâkını mâ'şûkîden Ben cânıyım cânânımın cânânım bana cân imiş (Âşıkları sevgililerinden ayrı bilenler ayrıdır/başkadır; ben sevgilimin canıyım¸… Devamını oku