Sayfa:4

ONIKINCI HADIS

“Allah¸ kendi rahmet gölgesinden başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde şu yedi kişiyi rahmet gölgesi altına alır: 1-Adaletten ayrılmayan idareci…. Devamını oku

KIRK HADİS ONBİRİNCİ HADİS

Türkçe Açıklaması "Allah Teâlâ'nın günahları neyle yok edeceğini¸ dereceleri neyle yükselteceğini sizlere haber vereyim mi? Zahmetine rağmen abdesti tam almak¸… Devamını oku

KIRK HADİS

Somuncu Baba

“Benden önce Allah'ın ümmetine gönderdiği her peygamberin¸ sünnetine tabi olan¸ emirlerine uyan havarileri ve arkadaşları vardı. Fakat onların arkasından daima¸… Devamını oku

KIRK HADIS – ÜÇÜNCÜ HADIS

Somuncu Baba

Kırk Hadis – Üçüncü Hadis Türkçe Açıklaması �Allah için seven¸ Allah için buğzeden¸ verdiğini Allah rızası için veren¸ vermediğini Allah… Devamını oku

KIRK HADİS

Somuncu Baba

Kırk Hadis – Birinci Hadis Türkçe Açıklaması 'Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Öyleyse kimin hicreti Allah'a ve… Devamını oku

KIRK HADİS

Sekizinci Hadis "Ümmetim fesada düştüğü zaman sünnetime sarılana yüz şehit sevabı vardır." (Münziri¸ Terğib¸1¸80; Teberânî¸ Evsat¸ 5410) YORUM "Hz. Peygamber… Devamını oku