Sayfa:7

Aİ­LE­DE OTO­Rİ­TE KİMDE OLMALI?

Somuncu Baba

Fark­lı vü­cut ve ruh ya­pı­la­rıy­la ka­dın ve er­kek ev­li­lik­te bir bü­tün­lük oluş­tu­rur­lar. Bu fark­lı­lık­la­rın gö­rev bö­lün­me­sin­de göz önü­ne alın­ma­sı tabii­dir…. Devamını oku

AİLEDE MUTLULUĞU ENGELLEYEN HALLERE DİKKAT

Somuncu Baba

Mut­lu ol­mak her­ke­sin hak­kı­dır. Özel­lik­le bir ara­da mut­lu ve hu­zur­lu ol­mak için yu­va kur­muş¸ üs­te­lik ço­cuk­la­rı da olan ka­rı ve… Devamını oku

EVLİLİKTE MUTLULUĞU YAKALAMAK

Somuncu Baba

"En mutlu ve en sağlam beraberliklerde¸ eşler hem sevgili ve ortaktır¸ hem de iyi bir dostturlar. Gerçekten karşılıklı sevgi ve… Devamını oku