İŞ STRESİ

İDARECİDE HANGİ ÖZELLİKLER BULUNMALI?

İnsanlar hayatta kalabilmek ve geçimini temin edebilmek için çalışmak zorundadırlar. Andre Maurois'in dediği gibi; “Çalışma; sıkıntıyı¸ kötülüğü ve yoksulluğu uzaklaştırır.”… Devamını oku

ORUÇ PSİKOLOJİSİ

Somuncu Baba

"Oruç şeklen açlık perhizlerine benzerse de aradaki fark büyüktür Rabb'imizin isteği ile ve onun rızasını kazanmak için oruç tutan açlık… Devamını oku

İNSANLIK VE İYİLİK YAPMA

Somuncu Baba

"Giderek gelişmekte olan ‘eko-psikoloji' çalışmaları¸ ortak ekolojik bilinçaltı konusunu araştırıyor. Konunun uzmanlarına göre insan zihni tabiatla o kadar yakından bağlantılı… Devamını oku

GENETİĞİYLE OYNANMIŞ GIDALAR (GDO) VE SAĞLIĞIMIZ

Somuncu Baba

“GDO'lar yardımıyla insanlarda kullanılan gerek ilaç gerekse aşılar hem daha ucuz hem de daha güvenli bir şekilde üretilebilmektedir. Genetik olarak… Devamını oku

İLAÇLAR VE YAŞLILAR

Somuncu Baba

İlaçların etkileri ve yan etkileri erişkinlerde ve yaşlılarda farklı olduğundan¸ ilaçların zararlı etkilerini önlemek için kesin kriterler belirlemek gerekir. Yaşlılarda… Devamını oku

SOFRA VE DİYET PSİKOLOJİSİ

Somuncu Baba

Yemekteki psikolojimiz aslında hazırlama aşamasından itibaren etkilenir. Yemekleri hazırlarken içinde bulunduğumuz ruh hâlinin enerjisi yiyeceklere de yansır ve bu yemekleri… Devamını oku

İLETİŞİMİN TEMEL KURALLARI

Somuncu Baba

"Karşımızdakiyle konuşurken ona vereceğimiz cevabı veya bizim aynı konudaki görüşlerimizi derlemeye çalışalım. Onu dinleyelim." işinin toplumda hak ettiği yeri bulabilmesi… Devamını oku

TE­LE­VİZ­YON VE Aİ­LE

Somuncu Baba

Te­le­viz­yonun esas et­ki­si ço­cuk­lar üze­ri­ne­dir. Araş­tır­ma­la­ra gö­re te­le­viz­yon¸ genç­le­ri ve ço­cuk­la­rı he­nüz ha­zır ol­ma­dık­la­rı bir dö­nem­de ye­tiş­kin­le­rin prob­lem ve de­ğer­le­riy­le… Devamını oku

KISKANÇLIK, NEREYE KADAR?

Somuncu Baba

Mehmet Doğan'ın “Büyük Türkçe Sözlük”ünde eşler arasındakine tekabül eden kıskançlık¸ “sevdiği¸ sahip olduğu veya münasebet halinde bulunduğu şeyin başkalarıyla aynı… Devamını oku

FOBİLER

Somuncu Baba

"Fobilerde korkuya üç şekilde yaklaşılır ve bu tepki biçimleri belirtilerin yok olmasını engeller. Sıkıntının tekrar gelebileceği veya uyaranla tekrar karşılaşılacağı… Devamını oku